pixel

Red Amager Fælled

Københavns naturhistoriske kronjuvel er truet af byggeri – men der findes et alternativ.

amager fælled fra syd

København er en skøn by med mange grønne oaser. Vi har omkring 50 fredede områder i kommunen, men desværre er den sidste og eneste plet med oprindelig natur ikke fredet. Det er en sand kronjuvel af uberørt natur fra længe før København blev by. Området er en del af Amager Fælled, lige vest for Sundby metrostation – og det er nu i fare for at blive endevendt og bebygget.

Arealet med denne helt unikke og urørte natur kan dateres mindst 7.000 år tilbage i tiden. Der har aldrig været pløjet, bebygget eller været påfyldt jord. Helt tilbage til jægerstenalderen var der strandeng og strandoverdrev her. Her græssede først urokserne, siden amagerbøndernes kvæg. Den lange historie betyder, at planterne, insekterne, svampene og alt andet liv på arealet udgør en unik sammensætning af forskellige levende væsner, der kun findes i oprindelig natur. Og kun findes netop her – som byens allersidste stykke oprindelig natur.

Der har aldrig været pløjet, bebygget eller været påfyldt jord. Helt tilbage til jægerstenalderen var der strandeng og strandoverdrev her. Her græssede først urokserne, siden amagerbøndernes kvæg

Området er ikke fredet, fordi man for over 20 år siden valgte at lave en anlægslov, som gjorde, at området en dag kunne bebygges. Det er By og Havn, som ejes af Københavns Kommune (95 pct.) og Staten (5 pct.), der er bygherrer, og som i april har igangsat en arkitektkonkurrence for et byggeri på området. Men er det nødvendigt at udrydde naturen i dette område? Findes der ingen alternativer?

Alle de fredede områder i byen er vigtige, da natur og grønne områder giver en højere livskvalitet. Bynaturen giver bymennesket noget grønt i hverdagen og bidrager til en tilknytning og en forståelse for den store natur. Omkring en tiendedel af Danmarks Naturfredningsforenings medlemmer, tæt på 13.000, bor i København. For os vidner det om, at selvom man bor i byen, holder man i høj grad af, og bekymrer sig om, naturen, de grønne områder og et godt miljø.

I en tid hvor verden mister arter hver dag, og hvor naturen er trængt som aldrig før, er det trist, hvis man kommunalt bevidst udrydder mindst 22 arter af planter, syv truede svampearter og en masse arter fra andre organismegrupper. I området er desuden fundet padder og fugle, som er internationalt beskyttede, og der er to arter af fredede orkideer på arealet, hvoraf den ene har sit eneste og sidste voksested i kommunen netop her.

Der findes et alternativ

Øresundsmotorvejen er med vilje lagt under terræn, netop med den hensigt, at der vil kunne bygges hen over den

Øresundsmotorvejen er med vilje lagt under terræn, netop med den hensigt, at der vil kunne bygges hen over den. Oprindeligt for at kunne placere et nyt sygehus der, men det er oplagt at udnytte den mulighed nu til det planlagte byggeri og samtidig skabe en langt mere sammenhængende Ørestad. Det bliver selvfølgelig dyrere at bygge over motorvejen, da byggemodningen er dyrere. Til gengæld vil man kunne få nogle ret attraktive m2, som også kan sælges dyrt. Overdækningen af motorvejen vil desuden sørge for, at støjen bliver dæmpet markant, hvilket vil gavne hele området.

Det er vigtigt at gennemgå alle potentielle alternativer, når et så sårbart og væsentligt naturområde er i spil. Det er ikke som en skov, der kan reetablere sig selv igen. Når området først er endevendt og bebygget, er den historiske natur væk for altid.

Det er ikke som en skov, der kan reetablere sig selv igen. Når området først er endevendt og bebygget, er den historiske natur væk for altid

Tilbage i starten af 90'erne kæmpede DN København for området, men tabte sagen. Man skrev i 1995 en artikel om, at der i den Helhedsplan, der nu er aftalt, indgår, at dette område tidligst kan bebygges om 30 år, og at det skal plejes som natur indtil da: ”Vi håber, at myndighederne til den tid er blevet så meget klogere, at bebyggelsen aldrig bliver til noget”. 30 år blev til 21 år, og måske er vi blevet klogere? Vi ved i hvert fald, at vi mister noget uerstattelig natur, hvis byggeriet gennemføres. Nu er det op til borgerrepræsentationen, om den vil redde den truede natur.

By og Havn er partnere i Naturpark Amager, men er de eneste, der ikke lægger areal til Naturparken – nu har de dog mulighed for, at levere Københavns naturhistoriske kronjuvel til naturparken.

Tak fordi du læste artiklen til ende — vi håber, du kunne lide den.

 

På Magasinet KBH følger vi tæt udviklingen af København. Intentionen er at give dig brugbare informationer, og gennem debat at bidrage til at skabe et bedre København.

Men der er mange omkostninger forbundet med at lave et digitalt magasin, og derfor har kun medlemmer i dag adgang til langt størstedelen vores indhold.

Den artikel du lige har læst, var der gratis adgang til, men langt de fleste skal man være medlem for at læse.

Den gode nyhed er, at medlemskaber starter ved blot 29 kroner om måneden.

Bliv medlem

PS. Som medlem slipper du også for at se flere af de her opfordringer til medlemskab, og alle reklamer forsvinder, hvis du vælger et plus-medlemskab.

Mest læste

relaterede
artikler

seneste
opinion

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling