pixel

Amager Fælled bliver vildere

10 fodboldbaners ny, vild natur kan (måske) mildne naturkritiske røster på Amager.

amager fælled, græs, fælledbyen

Når der udvikles nyt på Amager Fælled, er det typisk naturen, der må vige pladsen for nye boliger, golfbaner eller motorveje.

Men snart bliver det omvendt — omend i lidt mindre skala. Amager Fælled får nemlig måske plads til en pæn portion mere vild natur.

Pladsen til den skabes ved at inddrage to eksisterende boldbaner, en modelflyvebane og en eksisterende høj, der i dag et beklædt med kortklippet græs.

Får Fælledbyen som nabo

Sidste år stillede Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF på Københavns Rådhus et forslag om at skabe mere mere vild natur netop disse steder.

Forslagsstillerne forventede at kunne øge arealet med vild natur på Amager Fælled med mellem 30 og 50.000 m2 — og forbedre planter og dyrs levevilkår i takt med at hele området i disse år bliver rebrandet som Naturpark Amager.

Siden har embedsmændene Teknik- og Miljøforvaltningen undersøgt muligheden for at anlægge præcis 65.600 m2 ny natur, der med langt græs og blomstrende urter naturligt skal hægte sig på Amager Fælleds eksisterende landskab. Det svarer til knap 10 fodboldbaner med vildere natur end i dag.

Det største af de områder, der nu kan blive til vild natur, optages i dag af to sportsarealer, som man i dag støder på vest for byggepladsen til det der engang bliver Fælledbyen — Ørestads nyeste boligkvarter, der netop er blevet hefitigt kritiseret for at veksle natur til 219.000 etagemeter nybyggeri.

Men nu kan naboarealerne altså måske indtages af vildere natur og dermed måske også mildne sindene hos Amager Fælleds Venner, der i nu flere år har kæmpet mod byggeriet af Fælledbyen.

På arealerne finder man i dag flere fodboldbaner og en bane til amerikansk fodbold.

Når de kortklippede plæner med kridtstriber viger pladsen for en mere vildtgroet af slagsen, må fodboldklubben Hekla og den amerikanske fodboldklub Spartans i stedet finde andre græsgange.

Da græsfodboldbanerne i Hekla Park vest for Artillerivej snart omdannes til kunstgræs, mens der etableres en ny bane til amerikansk fodbold i Kløvermarken, er de problemer dog så godt som løst på forhånd.

Tidshorisonten lød i første omgang på udflytning af klubberne — og dermed plads til mere vildskab — i 2025. Men et notat fra Københavns Kommune peger på, at Hekla måske allerede i slutningen af 2023 kan stå klar med de nye kunstgræsbaner, hvilket kan åbne en mulighed for, at naturprojekterne kan komme hurtigere i gang.

For at gøre de tidligere sportsplæner klar til vilde græsarter og urter, bliver det nødvendigt at bearbejde det øverste jordlag. Herefter kan der såes frø, som får lov at vokse over sommersæsonen og blive til græsser, blomster og andre urter — og skabe et ny hjem for insekter.

Fortsat plads til modelfly

Lidt mindre plads får den nye natur, hvor der i dag er én af to modelflybaner på den centrale del af fælleden.

De to baner er i dag det eneste sted i København, hvor modelfly-entusiaster har lov at sende de små fly på vingerne. Og for fortsat at give dem vingeplads, inddrages kun den nordlige bane til natur, mens den sydlige kan fortsætte som før.

Den tredje nye naturplet anlægges ved "den landskabelige høj" tæt ved den kommende hovedindgang til Naturpark Amager — lige ved rundkørslen ved DR Byen. Også her bliver kort græs vekslet til vildere beplantning.

Forslaget rummer desuden en såkaldt faunapassage — en lille bro der vil tillade passage for dyr over den heftigt trafikerede Vejlands Allé. Den idé afventer foreløbigt en mulig forundersøgelse, før det bliver besluttet, præcis hvor den skal ligge, hvordan den skal se ud og til hvilken pris.

Bliver faunabroen til noget, kan dyr fra Kalvebod Fælled potentielt få udvidet deres leveområde mod Amager Fælled og altså bidrage til vildskaben.

En faunabro beregnet til dyr som tudser og mus eksisterer allerede mod syd ved Kalvebod Fælled. Den går over Øresundsmotorvejen, men den videre færd mod Amager Fælled for de små dyr besværliggøres af både golfbane og Vejlands Allé.

"En sølle kompensation"

Om alle naturområderne etableres i den nære fremtid, må vi endnu vente lidt med at se.

I første omgang besluttede politikerne før sommerferien at sende finansieringen af de tre naturpletter og faunapassagen videre til budgetaftalen for 2024, der behandles her i august og eventuelt ind i september. 

At omdanne arealerne vil koste relativt beskedne 350.000 kroner, men også omkring 175.000 om året til pleje af dem. Faunapassagen vil kræve en investering i en noget andet klasse og altså i første omgang kræve, at man afsætter penge til at undersøge mulighederne nærmere. 

Om de mulige, nye naturpletter er nok til helt at stilne de naturkritiske røster i denne del af byen, er nok meget tvivlsomt.

Alternativet og Enhedslisten bakkede før somemrferien op om forslagene, men kaldte dem samtidig "en sølle kompensation" for de ødelæggelser, som byggeriet på Amager Fælled ifølge de to partier vil forårsage på naturen.

"Allerede nu har byggeriet fået konsekvenser for de dyrearter, der plejede at leve og yngle i området. Det er uhørt, at man under en biodiversitetskrise bebygger unikke naturområder", lød det fra Enhedslisten ved den lejlighed.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling