pixel

Naturpark Amager får endelig sin hovedindgang

Efter bøvl med økonomien er den nordlige del af Naturpark Amager nu sikret sin hovedindgang tæt ved DR-Byen.

naturpark, amager, ørestad, Møller & Grønborg

Naturpark Amager er tre gange større end Dyrehaven og dækker en tredjedel af hele Amager. Alligevel vækker navnet endnu ikke rigtig genklang hos de fleste københavnere.

Det gør til gengæld Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og, i mindre grad, Dragør Sydstrand — de fire separate naturområder som navnet dækker over.

Men næste gang du tager på fisketur, løbetur eller telttur i bekvem storby-afstand, er det måske lidt nemmere at huske navnet Naturpark Amager.

Snart får naturområdet nemlig en stribe nye indgange, pejlemærker og besøgscentre, som sammen skal danne indtryk af et sammenhængende naturområde lige ved siden af storby, metro og lufthavn.

Hovedindgang ved DR Byen

Ved den nordlige hovedindgang nord for Grønjordssøen på Amager Fælled — lige ved siden af DR Byens metrostation — kan man nu endelig gå i gang med at opføre den første og mest by-centrale af de planlagte, nye faciliteter.

Her vil der også blive plantet 38 nye træer og blive anlagt nye aktivitetsmuligheder, der både inddrager naturen og Den Landskabelige Kanal, der slynger sig langs Ørestads vestlige kant mod Amager Fælled.

Det er et arkitektktteam bestående af Møller & Grønborg sammen med blandt andre ADEPT, der har tegnet de nye besøgscentre omkring naturparken. 

Foruden den nordlige hovedindgang ved DR Byen, bliver yderligere to indgange opført — én mod syd ved Asger Jorns Allé og én ved det eksisterende Naturcenter ved Ørestads allersydligste spids.

Alle indgange bliver forsynet med faciliteter til naturformidling, der giver et overblik over hele det 35 kvadratkilometer store område.

Langs vandsiden mod vest vil der ligeledes blive anlagt tre nye bådbroer og udsigtstårne til sejlende og andre, der bare vil tæt på vandet.

Alle samlingssteder vil få en tydelig arkitektur, så grænsen mellem natur og by fastholdes, men uden at det flade steppe-landskab, som Vestamager er kendt for, bliver domineret af de nye strukturer.

Dyrere end forventet

Planen var egentlig allerede at komme i gang med arbejdet med den nye hovedindgang sidste år, men prisstigninger på både entreprenører og materialer betød, at økonomien ikke holdt.

Nordea-fonden, Lokale og Anlægsfonden og Friluftsrådet havde bidraget med henholdsvis 55, 6 og 5 millioner kroner til det store naturprojekt, men med lige knap fem millioner i underskud manglede det sidste pift, før alle faciliteterne ved den kommende, nordlige indgang kunne blive en del af den endelige pakke. 

Men med helt nye ekstrabevillinger fra Nordea-fonden ser regnestykket nu igen ud til at kunne holde, og dermed kan de mange oplevelser i det store naturområde snart gøres lettere tilgængelige end i dag. 

P.t. skal den ekstra donation fra Nordea-fonden godkendes i Københavns Kommunes økonomiudvalg — noget som vil være en ren formalitet — og desuden afventer man en endelig afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om Amager Fælleds fredning. 

Derefter — hvilket formentlig betyder næste år — regner man med, at den nye hovedindgang til Naturpark Amager kan blive anlagt. Dermed vil også starten på Amarminoen få en mere statelig indledning, da den 24 km lange vandretur til Dragør starter her.  

Det er kun hovedindgangen, der er blevet ramt af den samlede fordyrelse på knap fem millioner kroner. Og dermed ser de tre nye faciliteter placeret langs fælledens vestkyst ud til at stå klar denne sommer som planlagt.

Naturpark Amager er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune og Dragør Kommune. 

Selvom Naturpark Amager til tider fremstilles som et sammenhængende naturområde, er det kun delvist sandt, da området også skæres igennem af både motorvej, landevej og Øresundstogets halvt nedgravede baneareal.

Inden længe vil det kommende Ørestad-kvarter Fælled By også snuppe en mindre bid af Amager Fælled-delen nord for Vejlands Allé.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Ovenpå de mange protester mod Fælledby stiller Enhedslisten i København nu spørgsmålstegn ved, om byggeriet overhovedet er lovligt. Kommunen ser ingen problemer.

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling