pixel

Riv hele Bispeengbuen ned — ikke kun den halve

Man kan her og nu spare penge på kun at rive halvdelen af Bispeengbuen ned — men det løser ikke problemerne og koster alligevel i sidste ende.

halv bispeengbue

Kort
Bispeengbuen

I mange år har der været sagt og skrevet meget om Bispeengbuen — den sekssporede motortrafikvej, som i andensals højde snor sig gennem et tæt bebygget boligområde på grænsen mellem København og Frederiksberg.

Efter mange års drømme, diskussioner og forundersøgelser af en mulig konvertering af broen til en tunnel, er processen nået til et stadium, hvor der skal træffes beslutninger. Tidligere på sommeren besluttede Borgerrepræsentationen i København med et stort flertal, at der skal arbejdes videre med en løsning, hvor halvdelen af broen rives ned, mens den anden halvdel skal bære trafikken i begge retninger.

Dermed opnår man for en relativ beskeden udgift at aflaste boligerne på Frederiksbergsiden for den voldsomme belastning fra trafikken på broen, samtidig med at der frigøres areal til en mindre bypark og en delvis frilægning af Ladegårdsåen.

Det lyder besnærende. Men medaljen har en bagside.

Stadig støj og udgifter 

Foreløbige beregninger af trafikstrømmene har vist, at dagens trafikmængde stort set kan afvikles i fire spor på den tilbageværende brobane. Det vil betyde, at den sydgående trafik rykkes 16 meter nærmere højhusene ved Lundtoftegade, og det vil alt andet lige medføre en øget støjbelastning af det i forvejen plagede boligområde. Samtidig vil den problematiske udledning af sundhedsskadelige partikler fortsat være uløst.

Men okay, nedrivning af den ene brohalvdel er måske bedre end ingenting?

Problemet er bare, at den tilbageværende brohalvdel stadig har behov for en levetidsforlængelse til et to-cifret millionbeløb. Dertil kommer udgifterne til anlæg af en bypark, som stadig vil være påvirket negativt af støjen og partikelforureningen.

Politikerne er altså parat til at kaste omkring en halv milliard kroner efter et projekt, som mange år frem i tiden vil fastlåse en utilfredsstillende løsning.

Min opfordring til politikerne skal være, at de vælger at arbejde videre med at erstatte Bispeengbuen med en fire-sporet tunnel. Samtidig bør de lade ingeniørerne undersøge, om det er muligt at genbruge Bispeengbuens beton til nye tunnelelementer. Måske kan vi sende både biler og bro under jorden.

Mest læste

kommentarer

David Busk
Det er idiotisk at kun rive halvdelen ned. Det ville svare til kun at bygge en halv bro over øresund.
bo schmidt
dekan,man,kun være ening i, halve løsninger, er ofte dårlige og vil ofte fører,til ekstra udgifter, til opretning af skaden. lav det rigtigt første gang. i et land,hvor politikerne bruger penge, som aldrig før set. ret den gamle fejl. ved at læg vejen i tunnel, som burde være sket i første omgang.

relaterede
artikler

seneste
opinion

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling