pixel

Bazar ved Bispeengbuen skal blive til otte etager boliger

Skal en lille, nedslidt erhvervsejendom erstattes af et stort byggeri med blandede boliger?

fuglebakkevej 94

Trods den temmelig larmende placering på kanten af Bispeengbuen, så er der godt gang i udviklingen af Fuglebakkekvarteret på Frederiksberg — eller nærmere bestemt i den nordøstlige del af kvarteret på grænsem til Nørrebro. 

For hvor den centrale del af nabolaget rummer villaer og rækkehuse, som du skal lægge et to-cifret millionbeløb for at komme i nærheden af, så har udkanten af kvarteret, der grænser op til Bispeengbuen, en lidt mere bagsideagtig karakter, som mere indbyder til forandring.  

Når man i dag rammer enden af Fuglebakkevej, befinder man sig bogstaveligt talt i en blindgyde, hvor det føles som om, at byen stopper — netop fordi Bispeengbuen starter og spærrer for videre færd. Men det til trods er der altså godt gang i byudviklingen. 

I 2017 slog det almene boligselskabg FSB med byggeriet Engbakken dørene op til 124 lydisolerede ungdomsboliger, hvor Nordre Fasanvej krydser Bispeengbuen. Og kort derfra — på Fuglebakkevej 88 har —arkitekterne hos Effekt tegnet et spritnyt boligkompleks med 29 lejligheder, der nyfortolker de træk, som præger det mere herskabelige Frederiksberg.  

Og nu er turen kommet til nummer 94. Her ønsker udvikleren Martin Linder nemlig at rive en temmelig nedslidt bygning fra 1989 ned for at bygge et nyt, og langt større, boligkompleks. 

Smutvej, støjskærm og mere grønt 

Bygningen, der står til at blive revet ned, er blot én etage høj og rummer i dag Nørrebro Bazar. Bliver udviklerens drømme til virkelighed, vil der i fremtiden rejse sig et langt større byggeri, der matcher Engbakkens otte etager på den ene side og skråner ned til fire etager på den anden side, hvor kvarterets grønne helle i form af Byhaven har ligget siden 2017.

Størrelsesmæssigt må det nye projekt siges at passe noget bedre ind blandt nabobygningerne end den eksisterende erhvervsejendom. Og byggeriet vil da også blive placeret i umiddelbar forlængelse af ungdomsboligerne i Engbakken, så der bliver skabt en sammenhæng med den i dag fritstående nabobygning.  

Tanken er også, at det nye byggeri skal fungere som støjdæmper for de nye, grønne opholdsområder, der vil blive placeret mod syd på bagsiden af bygningen — i forlængelse af den eksisterende Byhave.

Byhaven står i det store og hele til at blive bevaret, men af de indledende planer fremgår det dog, at byggeprojektet kommer til at bevæge sig ind på Byhavens område, og at seks store platantræer, der vejrer på området i dag, vil blive fældet. 

For at skabe bedre sammenhæng i området vil der blive etableret en stiforbindelse gennem bygningen, som skal forbinde Fuglebakkevej og gaden Bispeengen, der løber langs Bispeengbuen.

Passagen vil også koble sig på en kommende Grøndalsrute og på de grønne områder, som kommer, hvis og når den ene halvdel af Bispeengbuen rives ned. Hvis dét sker, vil de fremtidige beboere få et noget grønnere nabolag, end det er tilfældet i dag.

Politikerne venter med svar

Præcis hvor mange boliger det nye boligkompleks kommer til at rumme fremgår endnu ikke, men tanken er, at bygningen vil komme til at rumme 70% ejerboliger med 1-3 værelser og 30% almene lejeboliger.  

De almene boliger vil blive placeret i umiddelbar forlængelse af naboejendommen Engbakken, som netop også indeholder almene (ungdoms)boliger. 

Udover stiforbindelsen, som forventeligt vil skabe lidt ekstra liv i området, er det også tanken, at bygningens fællesarealer skal placeres i stueetagen, så der kan komme lidt mere aktivitet i gadeplan.  

Hos Frederiksberg Kommune vurderer By-, Kultur- og Miljøområdet, at "området i dag fremstår slidt, aflukket og lettere utrygt." Og derfor vurderer de også, at et nyt byggeri med en åben stueetage og en stiforbindelse kan "medvirke til øget bykvalitet og tryghed i området". 

Også tankerne om at blande almene boliger og ejerboliger og skabe gode fællesskaber vægter positivt, mens forvaltningen samtidig vurderer, at der skal arbejdes videre med at "udarbejde et projekt af høj arkitektonisk kvalitet i både helhed og detalje, som kan bidrage til at løfte området."

Det var i første omgang kun en såkald 'startredegørelse', der viser de grundlæggende idéer for området, som politikerne på Frederiksberg skulle tage stilling, da de havde møde om sagen mandag aften.  

Politikerne vendte dog hverken tomlen op eller ned, men bad om at komme ud og se området, før de beslutter, om de vil bakke op om planerne. Projektets fremtid er derfor uafklaret lidt endnu.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
En grøn boulevard gennem København og over en biltunnel hele vejen fra Nordvest til Amager.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling