pixel

1.500 siders spørgsmål til Lynetteholmen

Bekymringer for miljøet forsinker måske arbejdet med Københavns nye ø.

Lynetteholmen

Når man planlægger at anlægge en ny ø på ikke mindre end tre kvadratkilometer, så er det en opgave i sig selv at fastlægge, hvilke mulige konsekvenser for miljøet man bør tage med i overvejelserne.

Hvordan vil havstrømmene blive påvirket? Dyrelivet? Og hvad med selve anlægsarbejdet? Hvad vil dét betyde?

I oktober sidste år opfordrede Miljøstyrelsen derfor alle til at komme med idéer og forslag til, hvad man egentlig skulle undersøge til den VVM-redegørelse, der skal sætte gang i det storstilede Lynetteholm-projekt.

Den nye ø på næsten 3 km² skal over 30 år anlægges mellem Refshaleøen og Nordhavn og skal, ud over at blive det nye hjem for omkring 35.000 mennesker, sikre det indre af København mod fremtidige stigninger i havvandet.

En VVM-redegørelse laver man, inden et større anlægsarbejde sættes i gang, for at få en vurdering af virkninger for miljøet — heraf navnet.

Og efter den megen debat om særligt transport af jord gennem København — med scenarier om 72 lastbiler i timen i 30 år — har der været stor interesse for undersøgelsen, der skal belyse konsekvenserne af Lynetteholmen.

Ikke mindre end 1.500 sider forslag og kommentarer ligger nu på Miljøstyrelsens intranet, og det betyder, at man ikke er blevet færdig med at lave det, mere kortfattede, dokument der angiver, hvad VVM-undersøgelsen skal bestå af — det såkaldte kommissorium.

Mulig forsinkelse

Oprindeligt skulle arbejdet have været afsluttet i januar, men nu ved man ikke, hvornår man bliver færdig, og hele undersøgelsen er derfor blevet udskudt.

Særligt bekymringer for transporten af jord går igen på de 1.500 sider, men også forholdene for sejlere — og selve øens placering — vil mange gerne have undersøgt.

Om forsinkelsen kan ende med at skubbe hele projektet fremad, ved man ikke. Den aktuelle plan er, at man allerede til næste år vil begynde anlægsarbejdet, men kommisoriet der skal sætte gang i VVM-undersøgelsen er et nødvendigt skridt på vejen.

»Vi kan ikke give en præcis horisont for, hvornår vi har det klar, men jeg kan sige, at det ikke forventes klar foreløbig. I et projekt af den her størrelse er det vigtigt, at vi får grebet rigtigt an, hvad det er, By & Havn skal belyse,« siger Morten Rickers Østergaard, kontorchef i Miljøstyrelsen, til Ingeniøren.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling