pixel

To ældre bygninger på Østerbro må ikke rives ned

Hotel- og boligprojekt nær Vibenshus Runddel må lægges på hylden efter forbud mod nedrivning af to historiske bygninger.

Aldersrogade 6A

Én mands gamle skrammel er en andens fine klenodie. Og dét, som nogle vil se som en nedrivningsklar rønne, er for andre et unikt og bevaringsværdigt eksempel på et særligt aspekt af byens bygningshistorie.

Det er ikke altid lige nemt at regne ud, i hvilken af de to retninger pilen vil ende med at pege, når politikerne i Københavns Kommunes skal tage stilling til, om en af byens ældre nedslidte ejendomme må rives ned — eller om den skal blive stående.

Men de seneste år er det, som om pilen lidt oftere drejer mod ‘bevaring’. 

Ikke mindst efter offentliggørelsen af kommunens liste over bygninger, der ifølge et dommerpanel har en særlig betydning for ‘Byens sjæl’, har politikerne flere gange blokeret for byggeprojekter, som de tidligere formentlig ville have givet tommelfingeren op.

Frustreret høringssvar

At vinden er vendt, fremgår tydeligt af et frustreret høringssvar til kommunen fra den 80-årige hotelkonge Niels Fennet, der stiftede hotelkæden Cabinn i 1990, og som ejer to ældre industribyggerier på Aldersrogade på Østerbro.

De to bygninger fra starten af forrige århundrede er ikke på førnævnte liste over bygninger med ‘sjæl’, men som tidligere beskrevet, har politikerne alligevel fundet dem historisk vigtige nok til, at man ville forsøge at bevare dem.

Og dét er nu sket med vedtagelsen af en ny, såkaldt 'bevarende lokalplan' for området, der stempler bygningerne som bevaringsværdige. 

Fennet, der gerne ville bygge et kontor- og hotelkompleks på stedet, undrer sig i et høringssvar til kommunen over, at netop hans bygninger bliver tillagt “særlig betydning”, efter at resten af kvarteret har undergået voldsomme forandringer de seneste år.

Dén pointe understreges af, at der lige ovre på den anden side af Aldersrogade — ud mod Vibenshus Runddel — netop nu er gang i  byggeriet af en ni etager højt bygning med boliger og kontorer.

Derfor mener Fennet, at bevaringen af hans to ejendomme “alene (kan) ses som et forsøg på at ‘redde’ de sidste tarvelige og forsømte stumper af det industrikvarter, der var engang”.

Han påpeger desuden, at de to bygninger er voldsomt nedslidte og energitunge — og at udgifterne til vedligeholdelse og modernisering vil overstige de mulige lejeindtægter.

Større fokus på bevaring

Også en ejerforening i området protester mod ‘fredningen’, da der tidligere er givet tilladelse til nedrivning af lignende byggerier i området, og da man ønsker at få lukket karréen af.

Teknik- og Miljøforvaltningen skriver da også i sine kommentarer til høringssvarene, at der er kommet større politisk fokus på kulturhistoriske og klimamæssige hensyn i byudvikling. 

“Derfor er der også et ønske om at bevare flere bygninger end tidligere, hvor der er givet nedrivningstilladelser til andre bygninger,” skriver forvaltningen.

At der ikke er fuld politisk opbakning til denne nye, mere bevarende linje fremgår af stemmefordelingen, da politikerne skulle beslutte, om de to bygninger skulle bevares.

De Konservative, SF, Enhedslisten og Alternativets i alt seks tilstedeværende udvalgsmedlemmer stemte for, De Radikales ene medlem stemte imod, mens de to tilstedeværende medlemmer fra Socialdemokratiet og Venstre undlod at stemme.

De Radikale bakker op om Niels Fennets oprindelige plan om at bygge hotel på grunden — blandt andet fordi det flugter med kommunens planer om at få rykket en del af byens hotelaktivitet væk fra Vesterbro og Indre By. Og derfor bakker man ikke op om bevaring.

Venstre og Socialdemokratiet undlod at stemme, fordi partierne kun ønsker at bevare den ene af de to bygninger, Aldersrogade 6A.

Kan føre til kommunal overtagelse

Forbuddet mod nedrivning af de to ejendomme kan nu føre til, at Københavns Kommune bliver nødt til at købe dem af Niels Fennet. Ifølge planlovens paragraf 49 kan en kommune nemlig under visse omstændigheder være forpligtet til at overtage en ejendom, når der bliver givet afslag på en ansøgning om nedrivning.

Dét gælder, hvis kravet om bevaring fører til, at ejeren af bygningen kan forvente et væsentligt lavere afkast, end hvis tilladelsen var givet.

Og Niels Fennet skriver i sit høringssvar, at han har tænkt sig at rejse en sag på baggrund af denne paragraf.

Ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen er der dog ikke nogen eksempler på tidligere sager, hvor Københavns Kommune er blevet dømt til at overtage bevarede bygninger.

Bryggeri og batterifabrik

Bygningen på Aldersrogade 6A er opført i 1903 og lagde i de første år hus til Aldersro Bryggeri, inden den i 1905 blev overtaget af Hellesens batterifabrik. 

Da bygningen blev opført, var Aldersrogade endnu ikke anlagt, og bygningen ligger derfor på skrå i forhold til resten af kvarterets bygninger. I øjeblikket rummer den en escape room-virksomhed. 

Den anden nu bevaringsværdige bygning, Aldersrogade 6B, som ligger bag nummer 6A med facade ud mod Hammershusgade, er opført i 1917 som kontorbygning og laboratorium til batterifabrikken. I dag bruges bygningen som kontor for et investeringsfirma.

De to bygninger er forbundet af en gangbro, som blev anlagt i 1920.

Ifølge Københavns Museum udgør de to bygninger den sidste rest af områdets tidligere industrielle kulturmiljø.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

finn.breddam
Efter jeres første artikel gik jeg en tur både gennem og rundt om karreen, hvor jeg aldrig har været før. Og det var en fin oplevelse, nok også fordi jeg kendte historien. Helheden af karreen, med genbrugte erhvervsbygninger og mange små virksomheder, gav mig en følelse af at være et menneske i en kultur med en historie. Og det er der jo mindre og mindre af i København, efterhånden som vi bliver kvalt i nybyggeri.
lthomsen

Når man ser på hvad han ellers har 'beriget' byen med er det vel meget godt lige at slå bremsen lidt i. Var et fa hans hoteller ikke med i "Er der en arkitekt til stede" programmer?

Anne-Dorte Hesselholt
Dejligt at Københavns Kommune gør noget for at bevare byens sjæl og forskellige epokers bygningskultur ikke helt forsvinder. Det vil være trist at få mere af Cabinns byggerier, der ikke bidrager positivt til det 21. århundredes bygningskultur.
Peter Voigt
Tænk hvis en kompetent bygherre havde søgt om tilladelse til et spændende nybyggeri på denne matrikel
silastjensen
Fint at de bliver bevaret!
andersenheinewolff
Jeg støtter en bevaring. Jeg ønsker ikke Cabinn’s DDR arkitektur i min bydel

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling