pixel

Hvad sker der dog ved den ameri­kanske ambassade?

I snart 10 år har der været byggeplads på Dag Hammarskjölds Allé — men 'rigets udenrigspolitiske interesser' forhindrer indsigt i, hvad der sker.

amerikanske ambassade

"Hvad sker ved den amerikanske ambassade? Der har været byggeplads i snart 10 år," og:

"Da Obama var præsident, var plankeværket omkring pladsen i det mindste udsmykket med street art — men nu er det bare grønt og tarveligt. Hvad foregår der?"

Nogenlunde sådan spurgte en læser for nylig Magasinet KBH, og vi sendte spørgsmålet videre i en forespørgsel om aktindsigt i den byggetilladelse, der tidligere er givet. 

Sagen tog noget tid, men den relevante myndighed hos Københavns Kommune har nu meddelt, at der ikke kan gives aktindsigt i sagen.

Offentlighedsloven giver kun begrænset mulighed for, at en offentlig myndighed kan afslå at give indsigt i en sag, men i §32 står:

"Retten til aktindsigt kan [...]begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser m.v., herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer."

Og det er med baggrund i dén paragraf, at vi desværre denne gang ikke kan hjælpe vores læser med et spørgsmål om byens udvikling. Det fulde svar lyder:

"Dokumenterne fra de konkrete byggesager har en sådan betydning for rigets udenrigspolitiske interesser, at det er nødvendigt til beskyttelse af disse interesser at meddele afslag på anmodning om aktindsigt heri."

Bedre plads til sommer

De første byggeskure blev stillet op på Dag Hammerskjölds Allé i 2013, og ifølge Magasinet KBHs oplysninger er man i gang med at renovere den knap 70 år gamle ambassade indvendigt.

Hvordan dét arbejde kan strække sig over et helt årti, kan vi altså ikke svare nærmere på, men via afslaget på aktindsigten, kan man gætte på, at ambassaden mener at have sikkerhedsmæssige interesser at beskytte.

I perioder har der været opstillet kran ved ambassaden, så arbejdet omfatter tydeligvis en del mere end opsættelse af nye gipsvægge.

Københavns Kommune oplyser, at man har hørt ambassaden om muligheden for aktindsigt, og afslaget kommer efter kontakten til amerikanerne. Dét indikerer, at det er ambassaden selv, der ikke ønsker offentlig indsigt i byggeriet — og at man på rådhuset har valgt at respektere det ønske af hensyn til Danmarks forhold til USA.

Kommunen oplyser, at ambassadens tilladelse til at råde over stykket af Dag Hammarskjölds Allé udløber den 22. juni i år, så med mindre ambassaden søger om forlængelse, kan man forvente, at skurvogne og hegn snart begynder at forsvinde.

Har du et spørgsmål — eller et tip — om et byggeri i byen, så send en mail til tip@magasinetkbh.dk.   

   

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Bo Creutz
Måske kunne I spørge Ambassaden. Det kan da godt være de vil fortælle lidt om hvad de er i gang med.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling