pixel

En børneæske på Bellahøj

Københavns højest beliggende skole udbygges i en stabel.

bellahøj skole udskolingsbygning

Bellahøj Skole fra 1937 skal udvides, men den gamle skolebygning på byens højeste bakke er fredet, og hvad gør man så, for ikke at inddrage det meste af børnenes udearealer? Man stabler den nye gymnastiksal, det nye auditorium og alle de andre nye faglokaler som lag i en sandwich.

Med sin asketræsfacade kommer den kvadratiske udskolingsbygning derfor til at ligne en fire etager høj trææske foran ikoniske Bellahøjhusene, landets første højhusbyggeri fra 1950'erne.

Udbygningen er del af den renovering af Bellahøj Skole, som netop er gået i gang og skal stå klar til et nyt spor i udgangen af 2020.

Omkring den 2.000 etagemeter store børneæske anlægges et såkaldt bevægelsesdelta, som skal binde skolens udearealer sammen til ét stort aktivitets- og læringslandskab. Bellahøj Skole har særligt fokus på idræt, og alle de traditionelle boldbaner og atletikdiscipliner er indarbejdet i deltaet med den blå belægning.

Bevægelsesdeltaet er ikke kun til at sende skolens 800 elever ud at svede, det bliver også tilgængeligt uden for skoletid for alle, der kommer forbi. Som led i Københavns Kommunes generelle strategi om at udviske grænserne mellem skolegårdene og den omkringliggende by skal skolen nemlig ikke længere vende ryggen til, derinde bag Frederikssundsvej, men åbne sig og invitere lokalområdet til.

Det er Kant Arkitekter, der renoverer Bellahøj Skole, og den nye udskolingsbygning er formgivet i samarbejde med Effekt Arkitekter – samme team, som bygger Ydre Østerbros kommende kulturcenter uden på Kildevældsskolen.

På Bellahøj er Kragh & Berglund med som landskabsarkitekter, og Københavns Kommune har sat 180 mio. kroner af til den samlede regning for renovering og nybyggeri.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling