pixel

Nyt boligkvarter på spidsen af Englands­parken

Tidligere bilhandel gør plads for boliger i smørhul mellem parcelhuse, karrébygninger og grøn park på Vestamager.

boligområde englandsvej

Mod øst er der parcelhuse, så langt øjet rækker. Mod vest rejser boligkarréer sig mod himlen langs Englandsvej. Mod syd strækker Englandsparkens græsplæner sig bag høje træer. Og lige her i smørhullet, som den glasklædte prik over parkens grønne “i”, ligger en tidligere bilhandel og ser lidt malplaceret ud.

Men det skal snart være slut. Ejeren af det erhvervsområde på Vestamager, hvor bilhandlen ligger, vil sammen med ejeren af naboejendommen følge den udbredte københavnske trend med at rive gammelt erhvervsbyggeri ned og bygge et nyt boligkvarter.

Det lille kvarter ved Englandsparken kommer til at bestå af en karrébebyggelse på fire-fem etager ud mod Englandsvej mod vest og en lavere boligbebyggelse på to-tre etager med grønne forhaver ud mod parcelhuskvarteret mod øst. Desuden vil en ny, fritstående bygning i områdets sydlige ende mod parken rejse sig.

Sadeltage og rød tegl

Bebyggelsen kommer til at omkranse et grønt fælles gårdrum med hævede terrasser og højbede. En sti igennem gårdrummet vil give offentlig adgang, så der bliver ikke bliver tale om en lukket karré.

Bygningerne beklædes med røde tegl og får moderne fortolkninger af klassiske saddeltage, så de lægger sig ind i det omkringliggende byggeri.

Tre eksisterende bygninger er blevet udpeget som bevaringsværdige og får lov at blive i området: En villa fra 1921, en tidligere værktøjsfabrik fra 1916 og en gård fra 1853.

Kvarteret vil få et samlet etageareal på 10.500 m2 — 2.500 m2 af dem bliver til almene boliger.

Projektet har for nylig været i offentlig høring, og de i alt 39 kommentarer fra offentligheden resulterede i flere ændringer.

Med hjemmel i den nyligt vedtagede kommuneplan for Københavns Kommune, er antallet af parkeringspladser blevet reduceret til fordel for flere pladser til cykler — og størrelsen af boligerne er reduceret fra at skulle være mindst 75 m2 i gennemsnit til nu 65.

Projektet bliver altså et af de første, der følger Københavns Kommunes nye politik om både færre parkeringspladser og lavere minimumsgrænser for boligstørrelser i nye områder.  

Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune behandler lokalplanen den 2. juni, hvor man kan forvente den godkendt. Herefter vil der gå nogle måneder med at udarbejde mere detaljerede byggeplaner, inden kranerne kan køre i stilling her midt på smutvejen til lufthavnen.  

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling