pixel

Byggestart: Maskinerne er gået i jorden ved BørneRiget

Byggeriet af Rigshospitalets store afsnit for de allermindste er gået i gang og forventes at stå færdigt til 2025.

Børneriget visualisering rigshospitalet

Projektet har været under forberedelse siden 2016, og onsdag i sidste uge tog Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) så det første spadestik til den seneste udvidelse af Rigshospitalet.

Hun fik hjælp af to børn, der tidligere har været indlagt på Rigshospitalet. For det byggeri, hun markerede starten på, er BørneRiget: et hospitalsafsnit udelukkende for børn, unge og gravide. Og det bliver et stort et af slagsen.

Når det kommende BørneRiget åbner i 2025, vil det brede sig over 17.900 kvadratmeter i kompleksets vestligste hjørne ud til Amorparken og skateparken ved Nørre Allé og rumme 179 enestuer, 79 ambulatorier og 15 operationsstuer.

Patienthotel med plads til forældre

Region Hovedstadens vision for BørneRiget er at skabe intet mindre end verdens bedste hospital for børn og deres pårørende.

Og meget symbolsk udformes den nye bygning som to kæmpehænder — som for at signalere, at hospitalet skal holde hånden under de allermindste.

Udover selve hospitalet får BørneRiget også et patienthotel, så børnene kan have både mor, far og eventuelle søskende med under indlæggelsen og fortsat have noget, der minder lidt om en almindelig hverdag.

Det kommende hospitalsafsnit vil også sikre børnenes tarv ved at samle alt, der involver de yngste under ét tag: fra fødestuer, operationsstuer og opvågningspladser til ambulatorierum.

På den måde kommer en indlæggelse for børn ikke længere til at involvere transport fra den ene ende af hospitalet til den anden — specialisterne må komme til dem.

Udsigt over byen fra alle stuer

Har man set Von Triers TV-serie 'Riget', vil alt, der indeholder ordet Riget, minde om forvirrende, lange, mørke hospitalsgange. Det gør BørneRiget op med.

Det er 3XN arkitekter og Arkitema, der står bag bygningen, og de har taget udgangspunkt i lyset. Formen med de to hænder og mange fingre skal trække dagslyset helt ind i midten af bygningen.

For daglys er ifølge arkitekterne den vigtigste faktor indenfor helende arkitektur.

De op til otte etager høje bygninger beklædes derfor også i et lodret mønster af gulv-til-loft vinduer, og finger-designet sikrer udsigt ud over København fra alle sengestuer — og dagslys til de mange vinterhaver på hospitalsafsnittet.

I hver "fingerspids" åbner der sig dobbelthøje fællesrum, så alle stuer maks. kommer til at have 20 meter hen til et sted, hvor man kan mødes.

Herude i fingerspidserne bliver der indrettet grønne terrasser, 'fantasiområder', legeområder og rolige kroge med plads til ophold.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling