pixel

Carlsberg­fondet tilbyder at købe plads for at undgå P-kælder

Bryggerigigantens fond ønsker, at central plads gøres til et rekreativt byrum og ikke til en parkeringskælder.

Dantes Plads op og nedkørsel

Carlsbergfondet har tilbudt at købe den lille Dantes Plads der ligger midt i aksen mellem Glyptoteket og Christiansborg.

Københavns Kommune solgte i 2018 pladsen til det multinationale parkeringsfirma Q-park for to millioner kroner — på basis af et politisk forlig lavet helt tilbage i 2011.

Q-park har købt pladsen for at grave den op og anlægge en P-kælder med plads til 214 biler under den. Alle pladserne vil være private.

Men udsigterne til flere års gravearbejde og mere trafik i området — ikke mindst på den ellers fredeliggjorte Vester Voldgade — har gennem de sidste små to år fået flere af de lokale op af stolene.

Både beboerne i området, Glyptoteket, Nationalmuseet og almindeligt interesserede har kæmpet mod planerne om at lade bilerne svinge fra H.C. Andersens Boulevard og hen til P-kælderen via den ellers fredeliggjorte Vester Voldgade der også huser en folkeskole få meter fra pladsen.

Hos Carlsbergfondet er man særligt ked af planerne, fordi de kan gøre det sværere at samle og levendegøre hele området som Københavns primære museumsområde, det såkaldte Kulturkvarteret. Bortset fra Nationalmuseet og Glyptoteket på hver side af pladsen, ligger Københavns nye bymuseum om hjørnet — og Krigsmuseet, Thorvaldsens Museum og Blox kun et par spytklatter væk.

Fondet frygter, at en P-kælder med op- og nedkørsler, elevatortårne og øget trafik kan ødelægge en fremtidig, rekreativ udvikling af den byrums-akse der går fra Glyptoteket over Dantes Plads, forbi Nationalmuseets indgang og videre ned til Christiansborg. 

Man mener ikke, at der er behov for etablering af parkeringspladser i området, og man er ligeledes bekymret for øget partikelforurening, forstyrrelse af den øgede cykelstrøm til og fra Lille Langebro og dårlig branding i forhold til Københavns erklærede mål om at være verdens grønneste hovedstad.  

Købstilbud lagt frem

Gennem en længere periode har Carlsbergfondet forsøgt at få politikerne i tale, men man mener ikke, at man reelt er blevet hørt.

Derfor har fondet nu sendt et brev direkte til Borgerrepræsentationen — et brev der også indeholder et egentligt købstilbud.

Fondet skriver blandt andet til de 55 folkevalgte:

"Carlsbergfondet vil meget gerne bidrage til en løsning af den opståede situation, herunder eventuelt ved en erhvervelse af pladsen med det formål at sikre, at Dantes Plads udvikles til et rekreativt byrum, der binder Nationalmuseet og Ny Carlsberg Glyptotek sammen."

Nationalmuseet støtter Fondets ønske. Her på den anden side af Dantes Plads frygter man nemlig også uhensigtsmæssig biltrafik i området og udfordringer for museets planer om at åbne museet mere op mod byen — også mod Vester Voldgade.

Nationalmuseet ønsker at kunne benytte Dantes Plads og en del af Vester Voldgade som en slags åbent forum for museet. 

Planerne er endnu på skitsestadiet, men ligesom hos Carlsbergfondet ser man en P-kælder som et problem for visionerne om at skabe et samlet, levende kulturområde.  

Ikke for beboere      

Beslutningen om at sælge Dantes Plads til brug for en privat P-kælder, blev i 2018 truffet på et møde i kommunens Teknik- og Miljøudvalget — og punktet om Dantes Plads blev mod sædvane holdt fortroligt for offentligheden.

Ændringer i byen af denne størrelsesorden vil normalt medføre, at man laver en lokalplansproces, hvor offentligheden bliver hørt. Men trods kommunens egen, oprindelige vurdering at dette ville være nødvendigt, besluttede man senere at køre sagen uden at lave en lokalplan — noget som Carlsbergfondet også påtaler i sit brev.

Da dét kom frem, klagede den lokale beboergruppe til Lokalplanklagenævnet — i juli 2019 — men her næsten et år senere har man endnu ikke modtaget et svar.

Den politiske beslutning blev dermed taget uden lokalplansproces, og Dantes Plads blev solgt til Q-Park.

I august 2019 blev der så alligevel igangsat en lokalplansproces — men den omhandlede alene, hvordan pladsen skulle indrettes, når P-kælderen var bygget. 

Stort set alle de indkomne svar fra offentligheden drejede sig dog ikke om indretningen af pladsen, men om rimeligheden i, at man overhovedet anlagde en parkerings-kælder dette sted, og hvorfor man ikke var blevet hørt.

Flere påtalte også, at ingen af de underjordiske pladser ville være tilgængelige med en beboerlicens. I dag er der 49 P-pladser på den del af Dantes Plads der vender mod H.C. Andersens Boulevard, og de kan alle benyttes af beboere i området og i Middelalderbyen, hvor beboerne ikke må parkere deres bil i dagtimerne.

De Konservatives Jacob Næsager har til Berlingske udtalt, at P-kælderen bør bygges, fordi man ikke kan byde beboerne i Indre By, at de må parkere deres bil i det nærtliggende Blox i stedet, hvor pladserne er dyre.

Men rent faktisk vedtog politikerne i Teknik- og Miljøudvalget i 2018, at kommunen ikke ville købe nogen af pladserne i Q-Parks kælder — pladser som ellers ville have kunnet være benyttet med beboerlicens.

Dermed valgte man også, at samtlige pladser bliver private — til privat takst — mens der forsvinder 49 pladser med beboeradgang.

Jacob Næsager er ikke vendt tilbage på et spørgsmål fra Magasinet KBH om, hvorfor han mener, at P-kælderen stiller beboerne bedre.

Hvad nu?

Problematikken er tilspidset af, at grunden allerede er solgt, og man kan forvente, at Q-Park inden for meget kort tid vil søge om egentlig byggetilladelse.

Omend Københavns Kommune rent formelt kan ophæve salget inden kranerne køres i stilling, føler mange politikere sig bundet af den aftale, man har lavet med Q-Park.

Med Carlsbergfondets mellemkomst er der nu i hvert fald potentielt mulighed for, at parterne tager sagen op internt. 

Til Berlingske udtaler direktøren for Q-Park, Alex Pedersen, dog, at man er interesseret i at fastholde den aftale man har indgået. Det antager han også, at kommunen er.

Der er derfor nok sandsynligt, at en eventuel skrinlægning af planerne om en P-kælder vil kræve politisk mellemkomst, og at Carlsbergfondets tilbud alene ikke umiddelbart vil udløse en opringning fra Q-Park.

Magasinet KBH følger sagen.

Læs formand for beboergruppen, Jette Ingerslevs, indlæg om Dantes Plads fra februar 2020.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling