pixel

Endelig færdig: Ny Nørrebrogade

Fotoserie: Tag med ned af færdigomlagte Nørrebrogade, der har fået plads til begejstring og integrerede sidegader.

kbh magasin

Fakta

36.000 cyklister kører over Dr. Louises Bro i døgnet. Det er Europas største koncentration af cyklister, og 6.000 flere end da trafikforsøget startede.

7.000 buspassagerer i døgnet stiger af og på ved stoppestederne mellem Fælledvej og Elmegade, hvor der ikke må køre biler.

Kommunes målinger under forsøgs- og ombygningsperioden viser:
Flere cyklister, men bedre cykelfremkommelighed på Nørrebrogade.

Busserne kører ikke hurtigere, men mere regelmæssigt, og fordi de holder mindre i kø, lukker de mindre CO2 ud på strækningen.

10% af biltrafikken er forsvundet.

Støjniveauet er faldet mellem 1½ og 3½ dB. Det største fald på strækningen ud for Assistens Kirkegård.

Fakta

Tidslinje

1. forsøgsperiode: oktober - december 2008
Den første forsøgsperiode gav på flere delstrækninger bredere fortove og cykelstier, samt fremrykkede busperroner. To bussluser anlagdes ved Nørrebrohallen og Fælledvej, og det blev forbudt at køre lige over ved Nørrebros Runddel. Mængden af biler på Nørrebrogade faldt med næsten 50 procent.

2. forsøgsperiode: januar - august 2009
Nye bænke og andet byinventar kom til for at eksperimentere med de frigivne arealer. Hastighedsgrænsen blev sat ned til 40 km/t, til gengæld lempedes andre bilrestriktioner, for eksempel blev det tilladt at køre lige over Runddelen.

3. forsøgsperiode: august 2009 - sommeren 2010
Nu uden busslusen ved Nørrebrohallen. Projektforslaget for første etape mellem fra Dr. Louises Bro til Nørrebros Runddel blev vedtaget af Borgerrepræsentationen 8. oktober 2009.

Ombygning af første etape: september 2010 - december 2011

År efter år er forløbet med forvirrende trafikforsøg, hidsig debat og omsiggribende vejarbejde. Men kort før nytår stod den langt om længeligt helt klar: Den Ny Nørrebrogade.

For 36 mio. kroner er strækningen fra Dronning Louises Bro til Nørrebros Runddel blevet bygget om til fordel for fodgængere, buspassagerer og cyklister - på bekostning af gennemkørende bilister.

Cykelstier og fortorve er blevet bredere og kørebanen indsnævret. Flere bænke, affaldsspande og slyngplanter er kommet til, og sidegaderne har fået særlige læssezoner med cykelparkering. Der er også kommet ny gadebelysning på hele strækningen.

mKBH's fotograf Jens Larsen dokumenterer her turen ned af den ny Nørrebrogade, i al beskedenhed den travleste cykelgade i Europa:

nynoerrebrogade_06.jpg

nynoerrebrogade_09.jpg

nynoerrebrogade_08.jpg

nynoerrebrogade_07.jpg

nynoerrebrogade_02.jpg

nynoerrebrogade_03.jpg

nynoerrebrogade_05.jpg

nynoerrebrogade_04.jpg

nynoerrebrogade_01.jpg

Tak fordi du læste artiklen til ende — vi håber, du kunne lide den.

 

På Magasinet KBH følger vi tæt udviklingen af København. Intentionen er at give dig brugbare informationer, og gennem debat at bidrage til at skabe et bedre København.

Men der er mange omkostninger forbundet med at lave et digitalt magasin, og derfor har kun medlemmer i dag adgang til langt størstedelen vores indhold.

Den artikel du lige har læst, var der gratis adgang til, men langt de fleste skal man være medlem for at læse.

Den gode nyhed er, at medlemskaber starter ved blot 29 kroner om måneden.

Bliv medlem

PS. Som medlem slipper du også for at se flere af de her opfordringer til medlemskab, og alle reklamer forsvinder, hvis du vælger et plus-medlemskab.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling