pixel

Den Grønne Port

Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

overdækning helsingørmotorvejen

STEM

Denne vision har modtaget 94 % positive stemmer
Stemmer i alt 99

Kvarteret Ryparken-Lundehus mellem Bispebjerg og Østerbro er et af de grønneste områder i København. I de gamle vådområder, som før i tiden forsynede København med vand via Lygte Å, finder man i dag et bredt strøg af grønne områder, hvor man kan bevæge sig ret uforstyrret rundt skærmet fra byens bilos og larm.

Heri adskiller Ryparken-Lundehus sig fra det indre og mere urbane København. Men kvarteret lider til gengæld under følgerne af anlæggelsen af Helsingørmotorvejen og den nye Nordhavnstunnel.

De titusinder af biler, der dagligt passerer frem og tilbage på motorvejen, medfører massive gener fra bilos og støj. Lokalområdet er desuden blevet fysisk opdelt heraf og skal derfor forbindes på ny.

I Bispebjerg Lokaludvalg ønsker vi en overdækning af Helsingørmotorvejen og har taget initiativ til forslaget Den Grønne Port, der kan forandre området fra overskåret grå bydel til sammenhængende grøn bydel.

Formålet er at igangsætte tanker om mulighederne for at etablere en overdækning af det stykke af Helsingørmotorvejen, der løber i en grøft på begge sider af Emdrupvejbroen.

Trængslen vil stige

Helsingørmotorvejen giver med ca. 84.000 biler i døgnet massive gener, der vil blive endnu værre, når Nordhavnstunnelen om 15 år er gjort til en del af den nye østlige ringmotorvej rundt om København.

Kort
Den Grønne Port

Vejdirektoratets trafikprognoser viser, at trængslen på de hjemlige motorveje vil fortsætte med at stige i de kommende år. Ser man frem mod 2030, vil flere af de store motorveje i Hovedstadsområdet have nået det, der kaldes en kritisk belastningsgrad.

Koblingen på Nordhavnstunnellen, den fremtidige Lynetteholm og den østlige ringvej vil tilføre området ekstra trafik, og man må formode, at dette betyder, at problemet omkring støj, forurening og gener fra motorvejen vil blive stadig værre i fremtiden.

Kvarteret har derfor brug for en overdækning af Helsingørmotorvejen. En overdækning som kan forbinde kvarteret igen på en grøn måde. En overdækning, der kan mindske støj og forurening. En overdækning med et grønt motiv, der kan være identitetsskabende for bydelen samt varsle en grøn velkomst til København.

Fra barriere til mødested

Projektskitsen Den Grønne Port er et grønt byrum, der strækker sig fra Strødamvej til Ryparken hen over Helsingørmotorvejen.

Byrummet fungerer som en overdækning over Helsingørmotorvejen. Den afskærmer bydelen fra trafikstøj og lukker den fysiske barriere, som motorvejens gabende grøft udgør. På den måde binder den grønne port bydelen sammen, en bydel der siden motorvejens anlæg har været ”skåret” midt over.

Den Grønne Port fremstår som en markant og grøn velkomst til hovedstaden. Anlægget bygger videre på fortællingen om Københavns grønne bydele, som Ryparken-Lundehus er en del af.

Som en naturlig forlængelse af Lersøparkens grønne karakter bliver Den Grønne Port beplantet med træer, urter og græsser, som også kan ses i bil fra motorvejen.

Fra asfaltørken til klimarum

Den Grønne Port vil omdanne denne barriere til et mødested - og omdanne et gråt vejrum til et grønt og frodigt byrum. Trafikstøj omdannes til fuglefløjt. Her er der plads til ophold og samling, legeplads, bypark, torvehal, markedsboder, springvand, scene og tribune.

Luftforurening samt trafikstøj reduceres væsentligt ved overdækningen, hvilket skaber bedre livskvalitet for beboerne. De mange nye træer danner et letløvet tag over byrummet og hjælper til optag af CO2. I byrummet opsamles regnvand, der anvendes rekreativt som ”lyddæmper”. Vandets rislen giver ”modstøj” til bilernes larm, og skaber yderligere en sanseligt oplevelse.

Herved omdannes rummet over Helsingørmotorvejen fra en asfaltørken af ingenting til et dejligt sted at opholde sig.

Her signaleres: Velkommen til København. Og man kan endog komme op i højden og få udsyn over Københavns grønne bydele og Københavns centrum. Over motorvejen rejser et tårn sig, og skaber et helt særligt udsigtssted inspireret af Københavns markante tårne.

Projektskitsen Den Grønne Port er blevet til i samarbejde mellem beboerne i området og Bispebjerg Lokaludvalg.

Borgere fra Ryparken-Lundehus har deltaget i et fremtidsværksted og bidraget med idéer. Projektet er derfor på en måde skabt af beboerne selv, men er konkret udformet af STED by og landskab.

Mest læste

Gode visioner
Er du registreret bruger på Magasinet KBH kan du sætte dit præg på København. Stem visioner op og ned … eller vis din egen frem
Ikon læs mere

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

relaterede
artikler

seneste
visioner

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling