pixel

Et diskret Marmor-stop

Her er det forsinkede oplæg til Marmorkirkens metroplads.

kbh magasin

Fakta

Cityringens forpladser

Alle forslagene er udarbejdet af Metroselskabet og deres landskabsarkitekter i samarbejde med Frederiksberg og Københavns Kommune.

De bygger blandt andet på forslag fra de 4.500 københavnere, der i sommeren 2010 deltog i metroens åbne tegnestue, rundt omkring i byen.

I det videre forløb skal der arbejdes mere med byrummenes karakter og materialer, det vil sige belægninger, belysning, beplantning, bymøbler - og ikke mindst den problematiske cykelparkering.

Derefter vil forslagene komme ud i en formel høring.

Metrovognene ruller ud på Cityringen i 2018.

Marmorkirken manglede, da Metroselskabet for et halvt års tid siden offentliggjorde sine forslag til de mange kommende metroforpladser oven over stationerne på Cityringen.

Efter at den nøjagtige linjeføring til Marmor-stoppet er fastlagt, er den 17. og sidste arkitekttegning nu også blevet klar. Ikke overraskende er efternøleren lige så behersket, grå og velkendt som de 16 første.

Vejstykket ud mod Store Kongensgade er lukket af og omdannet til en diskret metroplads uden andet dominerende udstyr end de to hovedtrapper ned i dybet. Stationen får ikke det sædvanlige ovenlys og er derfor fritaget for den københavnske metros karakteristiske glaspyramider.

Elevatorer, ventilationsriste, nødtrapper og cykelparkering gemmer sig rundt om hjørnerne på udvidede fortove langs husmurene, der omkredser kirken. Fortove, fordi det i 2018 igen skal være muligt at køre hele vejen rundt om kuplen fra Bredgade-siden.

Med i pakken til Marmorkirken (der officielt hedder Frederikskirken) er også en ny fodgængerpassage fra Store Kongensgade til Borgergade.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling