pixel

Ny dom efter 10 år: Butikker i Field’s er ulovlige

Byretten slår fast: Bilka og to andre butikker i Field’s er ikke et "stormagasin" og er derfor ulovlige. Vil dét føre til forvandling af Ørestads shopping­center?

Field’s

For en lille måned siden kunne shoppingcenteret Field’s i Ørestad fejre sin 20 års fødselsdag.

For mange var det dog snarere en anledning til at græmme sig end til at feste.

Field’s er formentlig ét af de mest omdiskuterede elementer i en ekstremt omdiskuteret bydel. I manges øjne er indkøbscenteret selve ondets rod i hele debatten om Ørestads mangel på liv mellem husene, fordi det suger alt handelsliv til sig og skaber dårlige vilkår for mindre butikker rundt om i Ørestads gader.

Men måske vil kritikerne rent faktisk have noget at fejre, næste gang Field’s fejrer rund fødselsdag. For til den tid kan storcenteret potentielt have en noget anden udformning end i dag.

I denne uge afgjorde Københavns Byret, at en del af Field’s ikke lever op til kravene i den oprindelige byggetilladelse og lokalplan.

Ifølge lokalplanen skal centeret bestå af et detailhandelscenter og et 'stormagasin', og byretten har nu slået fast, at, nej, en Bilka, en H&M og en miniudgave af Magasin kan ikke betegnes som et “stormagasin”. Det er tre separate butikker med hver sit særpræg.

Tidligere dom i 2011

Det er der som sådan ikke noget nyt i.

Det daværende Naturklagenævn kom til samme konklusion helt tilbage i 2003, og det samme gjorde Østre Landsret i 2011.

I tråd med talemåden “det er lettere at få tilgivelse end tilladelse”, valgte Københavns Kommune dog i 2013 at udstede en ny såkaldt 'byggetilladelse'.

Ved bl.a. at justere lidt på to indgange til centeret og opsætte en frise med ordet "stormagasin", skulle Field's bringe orden i forholdene.

Men så gik brancheforeningen De Samvirkende Købmænd (DSK) til det, der nu hed Natur- og Miljøklagenævnet (i dag Planklagenævnet) med sagen.

DSK’s interesse i sagen var — og er — at Field’s i sin nuværende form med en stor Bilka under taget kan ‘stjæle’ omsætning fra mindre købmænd og supermarkeder i området.

Miljø- og Naturklagenævnet afgjorde, at Københavns Kommunes nye byggetilladelse ikke levede op til kommunens egen lokalplan, og at ændringerne dermed ikke ville være nok til at gøre Field's lovlig — hvorpå Field’s slæbte nævnet i retten for at få omgjort afgørelsen.

Den sag har nu verseret i omkring ti år, og med byrettens afgørelse er vi tilsyneladende endnu engang tilbage ved udgangspunktet: Field's er ulovlig og skal laves om.

Nu følger så måske en runde mere, da Field’s har mulighed for at anke afgørelsen.

Pilen peger på mere byliv

Efter to årtier med enslydende afgørelser er det svært at forestille sig, at en eventuel ankesag vil føre meget andet med sig, end at status quo opretholdes i et par år mere.

Og hvad så, når retten har talt for sidste gang? Vil Field’s blive tvunget til at smide Bilka på porten og indrette et reelt stormagasin?

Vi vil nødig gøre os til spåmænd her på Magasinet KBH, men vi kan i hvert fald konstatere, at holdningen til hvordan man skaber liv i en by, har ændret sig en del i den tid, der er gået, siden planerne for Ørestad først blev undfanget.

Der lød ganske vist formelle lykønskninger fra By & Havn til Field's i forbindelse med storcenterets 20-års fødselsdag. Men Anne Skovbo, der er direktør for det kommunalt ejede udviklingsselskab, som står bag blandt andet Ørestad, sendte allerede i 2019 en stikpille til Field’s detaildominans i et interview med Berlingske:

»Der er meget ved Ørestad, vi nok ville gøre anderledes i dag. Boulevarden er for lang og for lige, og Field’s er et regionalt center og ikke en optimal idé for det lokale handelsliv. Det må vi indrømme. I dag ville man ikke samle alle butikker i hele bydelen i et enkelt center, men sådan var tænkemåden i 1990’erne,« sagde hun til avisen.

Og mens politikerne for ti år siden var klar til at give Field’s en ny byggetilladelse på bagkant, er der fra rådhusets side nu stigende fokus på at rette op på fortidens fejl og få skabt mere byliv i ‘Ødestad’. Blandt andet med en ny lokalplan, der stiller krav om butikker og cafeer samt flere boliger, når der skal bygges nyt i bydelen.

Modstand fra begyndelsen

Modstanden mod Field’s begyndte allerede før centeret blev opført, anført af græsrodsforeningen Amager mod Overflødige Storcentre. Også daværende miljøminister Svend Auken (S) var i begyndelsen imod projektet, men måtte opgive sin modstand, da der gik realpolitik i den.

Det daværende Ørestadsselskabet (siden opsplittet i By & Havn og Metroselskabet) havde på det tidspunkt heftige udfordringer med at finde investorer til sit storstilede byudviklingsprojekt. Og byggeriet af et shoppingcenter blev set som en forudsætning for at lokke flere investorer til.

Samtidig frygtede man, at en nedlukning af projektet ville gøre det modsatte: Skræmme potentielle investorer væk og skaffe Ørestadsselskabet yderligere økonomiske problemer på halsen.

Og i sidste ende blev Field's altså bygget.

Nu er spørgsmålet så, om næste skridt bliver en tvungen nytænkning af Ørestads omdiskuterede menneskemagnet? Magasinet KBH følger selvfølgelig udviklingen.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

mrmanafon
Sydpå, hos Vestamager st, har vi allerede set nogle ændringer i planen. Jo det er ikke nok, men følelse er, at det er meget, meeeeeget mere byliv end 2-3 år siden. Den eneste problem er, at der er ikke nok plads for nye bytikker endnu. Der er faktisk mange mennesker, der er interesserede i at åbne butikker, men de eneste ledige butikker er meget dyre butikker i 8-tallet… Mens B&H laves mere P-husets -.-

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling