pixel

Frederiksberg Have og Søndermarken vokser sammen

Finansiering afsat til nyt byrum på Frederiksberg Bakke.

Byrum Frederiksberg Bakke

To af byens mest yndede, grønne åndehuller — Frederiksberg Have og Søndermarken — opleves i dag som separate fra hinanden på trods af, at de begge er tænkt som haveanlæg til Frederiksberg Slot og ligger blot et par meter fra hinanden.

Årsagen er den stærkt trafikerede Roskildevej, der ikke blot udgør adgangsvejen til byens zoologiske have, men også både fysisk og mentalt skærer det grønne område over i to.

Med sit netop vedtagne budget for 2021 ønsker Frederiksberg Kommune at lave om på forholdene.

I alt ni millioner kroner har politikerne afsat til første etape af skabelsen af et "sammenhængende, rekreativt område omkring Frederiksberg Bakke," som det hedder i budgetforliget.

Ambitioner på sigt

Planerne er endnu på skitsestadiet, men målsætningen er klar: At binde de to grønne anlæg sammen, så de i højere grad opleves som ét sammenhængende område, og at skabe et nyt byrum der er Frederiksberg Slot mere værdigt.

På lidt sigt er politikernes ønske helt at spærre Roskildevej for biltrafik, men dét vil kræve, at en lukning ikke resulterer i uhåndterbare trafikpropper på de omkringliggende veje.

Derfor vil Frederiksberg Kommune indledningsvist forsøge sig med at lukke Roskildevej for biltrafik i i 'trafiksvage' perioder af året — f.eks. i sommerperioden.

Erfaringerne vil man tage med sig i det videre arbejde, der kan indeholde flere ændringer af byrum og — som det hedder —  "også kan få betydning for Zoo og Cisternerne".

Man sporer dermed en ambition om en egentlig integration af de to parker i et samlet, grønt og kulturelt knudepunkt for Frederiksberg. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling