pixel

Nyt design på vej til Frederiksberg Runddel

En ny helhedsplan for Frederiksbergs måske bedst kendte byrum vil samle, løfte og fredeliggøre pladsen — og gøre den smukkere.

visualisering frederiksberg runddel

De fleste vil nok være enige om, at Frederiksberg Runddel hører til blandt byens smukkeste pladser.

Men busser, parkerede biler, pølsevogn og tæt trafik fra Allégade og Frederiksberg Allé er med til at splitte pladsen op og forplumre helhedsindtrykket.

Det vil Frederiksberg Kommune nu gøre noget ved. En ny plan vil rydde op på runddelen, så dens historiske karakter bliver fremhævet bedst muligt.

Målet er, at pladsen skal fremstå som et samlet byrum med et helstøbt design og mindre trafik og inventar, der bryder den op.

Mindre biltrafik

For at dét kan lykkes, skal der gøres op med de trafikløsninger, der ikke fungerer ordentligt i dag. Først og fremmest skal 15 parkeringspladser nedlægges og et busstoppested skal rykkes.

Dermed vil det blive muligt at indsnævre Frederiksberg Allés vejbane, så trafikken bliver mindre dominerende.

Muligheden for, at der i fremtiden kan dæmmes yderligere op for trafikken ved at ensrette alléen og skabe plads til cykelstier, er også inkluderet i det aktuelle oplæg, men det er dog noget, der først vil komme til i en eventuel senere etape.

Samling på pladsen

For at pladsen kan blive et visuelt hele, lægger Frederiksberg Kommune op til, at belægningen på den bliver ændret til ét stort sammenhængende gulv af chaussesten fra ende til anden — på tværs af bilgaderne.

Det historiske mønster i farvede chaussesten — der i dag findes umiddelbart foran Frederiksberg Have — bliver i planen reduceret en smule i størrelse, så det så at sige "lægges frit" som et tæppe foran indgangen til det grønne.

Al belægning skal holdes i samme niveau, så man får indtryk af et sammenhængende rum, som kun vejen skærer sig igennem. Det er anderledes end i dag, hvor f.eks. den mønstrede del af pladsen ligger lavere end fortovet omkring den. 

Derudover skal en ny, ensrettet belysning give visuel samling på pladsens overflade, der fortsat vil være omkranset af de historiske gaslamper — nu uden gas — der er placeret langs fortovene mellem lindetræerne.

Samtidigt skal nye, lange bænke langs trærækkerne være med til at understrege pladsens form og helhed.

Gamle brønde, ny placering

Udspillet vil også give en mere prominent plads til de historiske hestevandingsbrønde, der lige nu lever en hengemt tilværelse blandt parkerede cykler.

De to brønde skal således flyttes fra pladsen foran Frederiksberg Have til den anden side af vejen, hvor de kommer til at fungere som visuelle fikspunkter på pladsens østlige hjørner.

I samme ombæring bliver pølsevognen flyttet væk fra pladsen til en ny standplads langs fortorvet — og fire nye træer vil finde jord på den gamle plads. 

Alt i alt vil renoveringen ifølge den foreslåede plan give samling på pladsen og styrke områdets kulturhistorie.

Med Frederiksberg Kommunes egne ord vil det nye design "styrke og klarlægge rummets identitet og lave et langt mere samlet pladsrum." 

Den videre færd

Politikerne på Frederiksberg skal nu i første omgang give en foreløbig tommelfinger op til planerne på et møde i den kommende uge. 

Sker dét som forventet, vil Frederiksberg Kommune færdiggøre projektet med flere detaljer. 

Såfremt den endelige plan bliver vedtaget — og der afsættes penge til at gennemføre den — er der lagt op til en renovering i to etaper.

Første del vil være på den del af pladsen, der ligger længst væk fra indgangen til Frederiksberg Have. Som det første skal parkingspladserne sløjfes og krydset gøres mindre. Det vil betyde, at trafikken i en periode vil blive afviklet på færre kørebaner og måske også omdirigeret.

Anden etape bliver på arealet umiddelbart foran Frederiksberg Have, hvor pladsen omlægges og hæves. Det bliver den største del af projektet, der eventuelt også skal omfatte et regnvandsbassin under pladsens overflade.

Prisen for det hele er vurderet til at ligge på den tunge side af 20 millioner kroner — voksende til tæt på 40 millioner, hvis projektet også skal omfatte et vandmagasin til at holde på omkring 700 m3 regnvand.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling