pixel

Frederiksberg Slot bliver højere

Eller: Frederiksberg Bakke bliver lavere — ny forplads foran slottet er første etape af vielse af Frederiksberg Have og Søndermarken.

Frederiksberg Bakke design

I september besluttede politikerne på Frederiksberg, at toppen af Frederiksberg Bakke i fremtiden skal være af en fredeligere karakter med en ny plads foran Frederiksberg Slot.

Og med en anlægsbevilling på 8,1 millioner kroner har de nu gjort alvor af snakken.

Beløbet blev egentlig allerede afsat i efteråret, men inden skattekronerne blev frigivet, skulle politikerne se et konkret skitseforslag på bordet.

Det har de nu gjort — i form af tegnestuen LYTT's design, der blandt andet skubber Roskildevej en lille meter længere væk fra Frederiksberg Slots facade.

Den frigivne plads lige foran slottet vil blive brugt på at udvide det i dag ganske smalle fortov.

Samtidig bliver vejbanen både indsnævret og belagt med brosten. På den måde skal biltrafikkens hastighed dæmpes, samtidig med at området foran Frederiksberg Slot mere får karakter af en plads med en kørebane henover end — som i dag — en bilvej med et slot ved siden af.

Man vil også skære op til 30 cm af bakkens højde foran slottet, så dets skjulte sokkel bliver synlig igen — og så slottet for så vidt vokser 30 cm i højden. Det vil i hvert fald opleves sådan, når man spadserer forbi det på Roskildevej.

Frederiksberg Bakke når i dag op i lige godt 31 meter over havets overflade foran slottet, men en lille knold 100 meter fra slottet på Søndermarksiden rager hele 35 meter op i landskabet.

Der er altså et par meter til, at man har behov for at tage oxygen-tanke med, men vi er her tæt på Københavns højeste punkt. Hovedstadens tinde ligger dog i Brønshøj — nærmere betegnet i villakvarteret ved Sparresholmsvej og Svend Gønges Vej, hvor man kan plante sit flag lige godt 37,5 meter over havet.  

Lille = langsom   

Med et koncept arkitekterne kalder "des højere hastighed, des mindre enhed" skal en ny belægning foran Frederiksberg Slot støtte målsætningen om at skabe en mere fredelig plads.

De små brosten på vejbanen skal signalere til bilisterne, at her sætter man farten ned, mens store, flade granitfliser på fortov og cykelsti skal skabe en rar gå- og køreflade for den bløde trafik. Som inspiration til den nye granitbelægning nævner LYTT de store granitfliser på Vester Voldgade i Indre By. 

Planen er, at omlægningen af pladsen allerede står færdig til jul, men den er blot første etape i en større vision for området.

På sigt vil Frederiksberg videreudvikle, så man fortsætter koblingen af Frederiksberg Have og Søndermarken og får skabt et sammenhængende, rekreativt område, der også omfatter Zoologisk Have og det underjordiske udstillingssted Cisternerne. 

Den trafikerede Roskildevej deler i dag både Zoologisk Have og hele det store parkanlæg i to, men Frederiksberg Kommune planlægger trafikforsøg i området, der skal reducere — og senere måske helt fjerne — biltrafikken gennem det grønne.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling