pixel

Frederiksberg gør klar til ny bydel på hospitalsgrund

I 2025 lukker Frederiksberg Hospital efter mere end 100 år som sygehus. Nu har Frederiksberg Kommune købt både grund og bygninger for at skabe en ny, gammel bydel i området.

Frederiksberg Hospital

I takt med, at Bispebjerg Hospital overtager flere og flere funktioner som super-sygehus, lukkes aktiviteterne ned på Frederiksberg Hospital.

Og fra 2025, hvor stort set alle afdelinger er flyttet til Bispebjerg, sættes der gang i udviklingen af et helt nyt bykvarter i det historiske område på Frederiksberg.

Hvordan man helt præcist skal bruge hospitalets bevaringsværdige bygninger, træer og haver i en ny bydel ligger ikke fast endnu. Men den overordnede vision for området er, at det skal være grønt, bæredygtigt og tage udgangspunkt i de historiske bygninger.

Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen, har ved flere lejligheder udtalt sig kritisk om hvad han ser som manglende styring af byudviklingen i nabokommunen København. 

Og i forbindelse med købet af det gamle hospital, gjorde han klart, at han ønsker noget andet på Frederiksberg:

»Med købet i dag sikrer kommunalbestyrelsen, at vi kan komme meget nærmere en realisering af visionen om at skabe et grønt, blandet og bæredygtigt nyt kvarter til glæde for hele byen,« sagde Aggesen og fortsatte:

»Her skal ikke bygges højt og tæt. Vi vil bevare det grønne og tage afsæt i de historiske bygninger. Og det er vigtigt der kommer boliger for alle aldre og indkomstgrupper.«

Et greb i lommen

771 millioner kroner har Frederiksberg Kommune måtte betale Region Hovedstaden for hele herligheden på 106.000 m2 — penge som Region Hovedstaden skal bruge til at udvikle de nye, bedre rammer for både psykiatri og somatisk sygdom på det nye Bispebjerg Hospital.

På Frederiksberg Kommunes side af regnestykket finansieres købet ved at videresælge dele af området til udviklere af forskellige boligformer og blandet erhverv.

Håbet er, at Frederiksberg Hospital skal blive et eksempel til efterfølgelse på, hvordan et hospital kan omdannes til et nyskabende, levende bykvarter — både for hovedstaden og for hele landet.

Variation er vigtig

Og variation er et vigtigt led i dén vision — både i arkitektur, landskab og sammensætningen af beboere. Trods herlighedsværdien skal det nemlig ikke kun være de mest velpolstrede borgere forundt at få adresse på hospitalsgrunden.

Vision er et blandet kvarter, der også skal indeholde boliger, som alle har råd til, ligesom der skal være plads til forskellige typer erhverv og kultur- og fritidsaktiviteter.

På ønskelisten er alt fra kreative værksteder og motionsfaciliteter til iværksætteri og sundhedstilbud for ældre, ligesom der skal kunnes finde både ro og plads til liv og leg i landskabet.

Bæredygtigt og nye boformer

Hospitalets parklignende omgivelser skal fortsat være hjørnestenen i områdets identitet, og både de gamle bygninger og træer skal spille en central rolle i udformningen af det nye kvarter.

De nye byggerier, der måtte komme til, skal være af bæredygtig karakter og tilpasses områdets øvrige, visuelle identitet. Og der skal tænkes cirkulært ved at lade bygningsdele og materialer fra hospitalet genanvendes i det nye byggeri, hvor det kan lade sig gøre.

Målet om variation betyder også, at den nye bydel skal skabe rammer for anderledes boformer end de gængse — feks. med flere generationer eller familier under samme tag og boliger, hvor der er flere fællesarealer og plads til deleøkonomi.

Endelig er der lagt vægt på, at bydelen fortsat skal kendetegnes af ro og kun have meget begrænset biltrafik. Dermed vil fodgængere og cyklister beholde deres fortrinsret i området.

Borgerne med på råd

Næste skridt i omdannelsen af Frederiksberg Hospital bliver en konkret udviklingsplan for området, der skal tager udgangspunkt i visionen.

Og ligesom visionen for området var baseret på diverse borgerworkshops og høringssvar, vil byens beboere også blive inviteret med på råd i næste runde — blandt andet gennem et borgerpanel når udviklingsplanen skal lægges.

Planen er sat til at blive udarbejdet næste år, og udarbejdelse af den endnu mere detaljerede lokalplan vil foregå de følgende år, i 2023-24.

Man regner med byggestart i 2026, og hele området forventes tidligst at stå færdigt  i 2035.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling