pixel

Det nye Frederiksberg Hospital bygges op om 'Hospitals­haven'

Tegnestuen Effekt har vundet konkurrencen om at skabe nyt bykvarter på det 100 år gamle hospitalsområde.

frederiksberg hospital, bykvarter, indgang

Fremtiden for Frederiksberg Hospital — og planen for det nye bykvarter, der skal erstatte sygehuset — er nu på plads. 

Et vurderingsudvalg i Frederiksberg Kommune har gennemgået de tre indsendte bud på, hvordan sygehusgrunden kan omdannes til et grønt og levende bykvarter — og har kåret Team Effekt som vinder af konkurrencen. De vandt foran de to andre tegnestuer — Vandkunsten og Sleth — fordi »forslaget rammer helt i plet i forhold til visionen om at skabe et grønt og levende bykvarter for hele Frederiksberg,« lyder det fra borgmester på Frederiksberg, Michael Vindfeldt.

Vinderforslaget samler det nye kvarter omkring en ny, stor park — Hospitalshaven — som skal være områdets grønne samlingspunkt midt i området. Ikke blot for kvarterets beboere, men også for resten af hovedstaden.

Dermed kan der sættes et nyt flueben ved planen for omdannelsen af det mere end 100 år gamle sygehus.

Frederiksberg Kommune købte sidste år sygehusområdet af Region Hovedstaden for 771 millioner kroner. Pengene fra salget går til at udvikle nye og bedre rammer på Bispebjerg Hospital, der er ved at overtage flere og flere funktioner som nyt 'super-sygehus'. Og ifølge projektplanen flytter de sidste hospitalsfunktioner fra Frederiksberg ved udgangen af 2026.

Derefter skal det 106.000 m2 store område — hvad der svarer til to procent af hele Frederiksberg Kommune — omdannes til et nyt kvarter med en blanding af boliger, erhverv, grønne områder og offentlige funktioner. 

Gammelt og nyt

Tegnestuen Effekt slået slog i konkurrencen pjalterne sammen med blandt andre Arkitema og COWI som de har udformet vinderforslaget sammen med.

Og vinderne lægger op til en type grønt område, der sjældent ses i forbindelse med udviklingen af nye områder i København. Halvdelen af haven foreslås nemlig anlagt, inden de første beboere flytter ind for fra starten at sætte gang i kvarteret og skabe den grønne identitet, som skal være kvarterets særkende. 

Effekt og Arkitema fordobler i deres vinderforslag også hospitalsgrundens grønne arealer. I dag er næsten halvdelen af området belagt med asfalt, men det vil blive revet op og erstattet med mere grønt. Et finmasket stisystem skal binde hele området sammen, og langs stierne vil man støde på små pladser og naturkroge.  

Hele kvarteret inddeles i mindre minikvarterer, som igen inddeles i mindre klynger, der bringer de kommende beboere tættere på hinanden.

Mange af de originale, gamle hospitalsbygninger vil blive bevaret, da de skaber den arkitektoniske sjæl, som er på området i dag. Mindre skønne til- og sammenbygninger mellem de originale bygninger vil blive fjernet, så man ikke adskiller de forskellige minikvarterer fra hinanden med store bygningskroppe, men i stedet letter passagen mellem dem.

Højhusbyggeri bliver et absolut no-go på den gamle hospitalsgrund.

Nye huse vil blive opført som fritstående bygninger i mindre skala med vinduer hele vejen rundt. 

Udviklingsplanen skal færdiggøres

Næste skridt i omdannelsen af Frederiksberg Hospitals gamle sygehusområde bliver at bearbejde og færdiggøre udviklingsplanen for området. Det er en opgave, som Effekt og det øvrige vinderteam vil bruge resten af 2022 på at færdiggøre i samarbejde med Frederiksberg Kommune.

Den helt færdige udviklingsplan for Hospitalsgrunden forventes at blive vedtaget politisk i 2023. Frederiksberg overtager grunden ved udgangen af 2026, og byggestart kan man derfor tidligst forvente i 2027.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling