pixel

Frederiksberg vil have M5-stop på Gammel Kongevej

Frederiksberg Kommune håber at få en metrostation ved Gammel Kongevej med, når anlægget af den nye M5 går i gang.

metro, tog, passagerer

For to år siden besluttede et flertal på Københavns Rådhus, at der skal anlægges en ny metrolinje gennem byen.

Den kommende M5 skal forbinde Hovedbanegården og Østerport via det nordlige Amager, Refshaleøen og Lynetteholm.

Samtidig blev det undersøgt, om linjen på sigt også kunne forbinde Østerport og Hovedbanegården under brokvarterene og dermed blive til en ny, større ringlinje omkring centrum, der kobler de nye udviklingsprojekter ved Øresund på flere dele af byen.

Og dén plan ønsker Frederiksberg Kommune nu at være en større del af, end det først var tænkt.

Gammel Kongevej-station ønskes

De Frederiksbergske politikere har netop vedtaget at søsætte en ny, såkaldt 'miljøkonsekvensvurdering', der skal gøre det muligt at lægge et ekstra stop ind på en fremtidige M5-ring.

Stationen foreslås placeret ved Svanholmsvej på den inderste del af Gammel Kongevej og lige overfor den velkendte café- og butiksgade Værnedamsvej.

Hele Gammel Kongevej er et travlt handelsstrøg med butikker, restauranter og cafeer, og området er blandt hovedstadens mest tætbefolkede. Kommunens eget turistsite 'Visit Frederiksberg' omtaler handelsgaden som Frederiksbergs hovedgade.

Men i dag er der relativt langt fra de indre dele af Gammel Kongevej til nærmeste metrostation.

Bliver den nye station til virkelighed, vil yderligere 3.000 beboere og 3.000 arbejdspladser komme indenfor en 600 meter radius af en metrostation i forhold til, hvis man lavede M5 uden et stop på Gammel Kongevej. Og dermed vil de blive 'stationsdækkede', som det hedder, når den københavnske metro planlægges.

I alt ventes omkring 5.000 ekstra, daglige passagerer at bruge en station ved Gammel Kongevej, hvilket svarer til passagertallene på staioner som Aksel Møllers Have og Nørrebros Runddel i dag.

I forvejen får Frederiksberg Kommune — hvis altså M5-udvidelsen til en ringlinje under brokvarterne bliver til noget — yderligere et skiftestop ved Forum Station, hvor M5 vil møde linje M1 og M2. Men med Gammel Kongevej-stoppet håber kommunen altså på, at man kan få yderligere gavn af det nye togrør.

Stationen vil formentlig også glæde de hotelgæster, der overnatter på et kommende hotel, som er under opførsel blot 50 meter fra placeringen ved Svanholmsvej.

Kræver mindre omtegning af linjen

Selvom en tur under byen med M5 endnu ligger ret langt ude i fremtiden, har Frederiksberg Kommune ikke meget tid til at få deres stations-ønske med i puljen.

M5-forlængelsen er allerede undersøgt nærmere i en 'perspektivanalyse', der ser på strækningen fra Københavns Hovedbanegård til Østerport Station under brokvarterene.

Her er en station ved Gammel Kongevej mellem Forum og København H nævnt som en 'variant'. Men i Københavns Kommunes sideløbende miljøkonsekvensvurdering — som nu ligger klar til offentlig høring — har man valgt at tage udgangspunkt i en model uden en station ved Gammel Kongevej og med den såkaldte 'slutskakt' placeret i Vester Søgade i forlængelse af stationen ved København H.

Slutskakten er nødvendig for både togdriften, ventilationssystemet og som stedet tunnelboremaskinerne kan hejses op efter endt tunnelboring.

Skal en station ved Gammel Kongevej blive til noget, kræver det dog, at linjen bøjes en anelse, og det vil gøre det nødvendigt med en anden placering af slutskakten.

Københavns Kommune har i en dialog med Frederiksberg Kommune og Metroselskabet allerede erklæret sig villig til at flytte skakten til en ny placering, som kan muliggøre en station ved Gammel Kongevej. Men kun hvis prisen og trafikgenerne ikke bliver for voldsomme.

Alt dette skal Frederiksberg Kommune altså nu have undersøgt i den ekstra miljøkonsekvensvurdering, som sættes i gang med det samme, da man har meget travlt, hvis man vil nå at holde muligheden for metro til Gammel Kongevej åben.

Den igangværende vurdering for M5 uden mulighed for en Gammel Kongevej-stationen ventes endelig godkendt af Københavns Kommune til december. Og det forventes, at det vil tage et år at lave den ekstra vurdering, der skal til for at man vil kunne svinge linjen forbi Gammel Kongevej.

Med andre ord vil Frederiksbergs resultat være klar omkring juni 2025, hvilket samtidig er deadline for at tage den endelige beslutning om M5, hvis ikke projektets tidsplan og budget skal skride.

Den foreløbige vurdering lyder, at en ekstra station ved Gammel Kongevej vil øge M5's anlægsudgift med godt 700 millioner kroner.

Strækningen mellem Københavns Hovedbanegård og Østerport uden et stop her er sat til at koste 7 mia. kr. at anlægge, så en station ved Gammel Kongevej vil altså lægge cirka 10% til regningen.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Marc1524
I think the city needs to stop with all this expensive metro construction, what about putting back some of the tram lines that the city removed so many years ago and actually show a desire to limit car use in the city for once. You could create 3 -4 extra lines proabably for the same price as one of these new metro ideas and it would be better for pedestrians as well as they wouldnt have to go up and down escalators at either end of their trip.
finn.breddam

Er det her ikke et luksusproblem? Man kan jo prøve at spørge i Brønshøj og Hvidovre.

Kortet viser tydeligt, at området er mindre end 800 m fra både M1 og M2 (Forum) og M3 (Fr.berg Alle). Og seks S-togslinjer (Vesterport). Og velforsynet med busser og cykelstier, til at overkomme de 800 m.

(Sammenlign fx med Amagerbrogade Syd! Der er virkelig et udækket behov.)

Jeg går ud fra, at Frederiksberg betaler projektet selv. Vi andre "betaler" alligevel med en rejsetidsforlængelse for alle M5-brugere.
kimlaursenprivate

Håber på metrostation ved henholdsvis; Vesterbro Torv og krydset ved Gammel kongevej/H.C Ørstedsvej

M5 bør yderligere omfatte stationer såsom: Langelinje (den lille havfrue), Kløvermarken, Sundby idrætspark

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling