pixel

Fremtidens Lundtoftegade: Fra grå gennem­kørselsgade til grøn parkvej

Engang en del af ghettolisten — i fremtiden en grøn(nere) oase på Nørrebro? Der er store planer for området omkring Lundtoftegade.

lundtoftegade visualisering grøn

Indtil for få år siden var Lundtoftegade ofte at finde på ghettolisten over Danmarks mest udsatte boligområder. Men i 2020 forlod Nørrebro-gaden den forhadte liste, og snart skal området have et markant løft og en attraktiv park lige om hjørnet. 

Det viser et nyt idéoplæg for området, som der fortsat arbejdes på. 

I 2021 besluttede de københavnske politikere, at området omkring den fire-sporede gennemkørselsvej, der løber fra Borups Plads og næsten hele vejen til Nørrebro Station, skulle have en gedigen makeover, så Lundtoftegade i fremtiden kunne holde sig langt ude af ghettolisten.

Politikerne satte således næsten 60 millioner kroner af til at lave en fornyelse af kvarteret, der skal sætte ind mod områdets problemer ved hjælp af både fysiske, sociale og kulturelle indsatser. 

Områdefornyelsen starter efter planen op i 2023, og for at det ikke skal ske på bar bund, har en arbejdsgruppe med Københavns Kommune og de lokale boligforeninger arbejdet på en lave en plan for området med input fra de lokale aktører.

Planen sætter den overordnede retning for områdets udvikling — og fremtiden for Lundtoftegade-kvarteret tegner umiddelbart både blå, grøn og forbindelsesrig.  

Slut med at være barrierevej  

Visionen for kvarteret indeholder tre hovedgreb: At give selve Lundtoftegade et løft. At skabe langt bedre forbindelser på tværs af kvarteret, så det bliver både tryggere og lettere for såvel beboere som besøgende at bevæge sig rundt i området. Og så skal kvarterets ret så hemmelige park — der ligger i ly af Bispeengbuen klemt inde mellem Ågade, Nordre Fasanvej og Lundtoftegade — gå fra at være en utryg passage til en grøn oase.  

I dag udgør Lundtoftegade i sig selv lidt af en barriere for udvikling af liv i området. Vejen er domineret af boligblokke, og over halvdelen af byrummet er optaget af vej og parkering. Ifølge de rådgivende by- og landskabsarkitekter STED er den biltunge prioritering i gaden at sammenligne med Åboulevardens, så man må sige, at der er potentiale til at gøre gaden mere attraktiv.   

Tanken — der stadig er på visionsplan — er at forvandle Lundtoftegade til en grøn boulevard, hvor der skal løbe et grønt bånd af beplantning, skabes nye opholdsområder og potentielt også vandområder, der samtidig kan fungere som klimasikring.

Samtidig skal der etableres fire overgange på tværs af Lundtoftegade, der skal gøre det trygt og let for de bløde trafikanter at krydse vejen. Forbindelserne skal fortsætte hele vejen ind igennem de almene boligområder, der grænser op til Lundtoftegade, og som det i dag kan være svært at finde rundt i for udefrakommende.  

Håbet er, at tydelige forbindelsesveje og klare grænser mellem de semi-private gårdrum og de offentlige arealer vil gøre området mere tilgængeligt og nemt at finde rundt i for gæster. Og også mere attraktivt at bruge for beboerne.  

Træer, træer, træer 

De nye forbindelser gennem boligområderne skal også gøre det lettere at finde vej til kvarterets næsten hemmelige park. 

I dag har parken et stort uforløst potentiale som et grønt åndehul i en bydel, der netop mangler grønt. Under overskriften "Trælegeparken" er idéen således at skabe en bypark, hvor naturen — og særligt de store træer som i forvejen præger parken — kommer til at udgøre den røde tråd i konceptet.

Planen er at forstærke og udvikle parkens grønne elementer, så den kan blive en oase, hvor folk mødes og nyder bynaturen i det ellers meget urbane miljø — og hvor nye brugergrupper forhåbentligt også kan blive lokket af de grønne elementer. Udover at være et nyt rekreativt område for hele lokalområdet er håbet også, at parken kan få så stærk en identitet, at den også kan tiltrække besøgende fra andre områder. 

Centralt i dén plan står områdets bemandede legeplads, der skal genopfindes under temaet "Livets Træ" og udgøre det naturlige samlingspunkt og trækplaster i parken. Fra legepladsen skal parkens øvrige aktiviteter og opholdsholdmuligheder sprede sig ud i zoneinddelinger — præcis som grenene på et træ.

Som et centralt element i den renoverede park indgår også vandelementer som vandløb og regnvandsbassiner, der skal fungere som regnvandsopsamlig  med tydelige referencer til den rørlagte Lygte Å.

Derudover er det planen, at føre den grønne cykelrute Grøndalsruten ind langs kanten af parken, så cyklerne også kan være med til at et skabe naturligt liv i parken. 

Der arbejdes lige nu videre på de mange visioner for området, og det færdige idéoplæg vil indgå som en del af 'Lundtoftegade Forandringsplan', der forventes at blive politisk behandlet medio 2023.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Malte Vinding
God timing, nu når renoveringen af Lundtoftegade præcis er afsluttet...

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Vesterbro
Godsbaneterrænet omdannet til Vesterbros nye grønne hjerte.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling