pixel

Rodet plads i Vanløse får nyt liv

Et forvirret byrum i Vanløse vil fra 2024 få mere skik på tilværelsen. På årets overskuds-budget blev der fundet penge til Helga Larsens Plads.

Plads, vanløse, luftfoto

Hvis du kender Helga Larsens Plads, er du formentlig Vanløse-borger — eller kan din københavnske geografi til UG. 

Den relativt store plads på hjørnet af Jydeholmen og Ålekistevej ligger omsluttet af boligbebyggelse og var for længe siden vendeplads for en sporvognslinje. 

Siden har pladsen gjort så lidt væsen af sig, at den indtil 2009 end ikke havde et navn.

Navn eller ej er pladsen stadig en noget rodet, asfalteret og mennesketom plet på et forbigået hjørne af byen, som de færreste opholder sig længe på.

To scenarier for ny plads

Men det skal være løgn, har de længe tænkt hos Vanløse Lokaludvalg.

Udvalget har lige siden 2009 arbejdet ihærdigt på at forbedre og forskønne pladsen, så den måske en dag kan blive et hyggeligt mødested med mulighed for ophold, afslapning og leg.

Dén drøm er kommet meget tættere virkeligheden, da der for nylig blev afsat kommunale kroner til at komme i gang med arbejdet.

Oprindeligt fandt politikerne allerede sidste år en lille pose penge frem i forbindelse med overførselssagen — også kendt som Københavns Kommunes "lille budget", hvor overskydende midler fra sidste års budget bliver fordelt. 

Siden har embedsfolkene på rådhuset og Vanløse Lokaludvalg brugt pengene på at udarbejde en foranalyse på baggrund af ønsker fra kvarterets borgere, som i vinter blev præsenteret for politikerne på rådhuset.

Foranalysen opstillede to mulige løsninger for at omdanne den asfalterede plads til et noget mere grønt og imødekommende byrum.

Det første scenarie tog udgangspunkt i den offentlige del af pladsen, mens det andet også medregnede den private del.

Folketingets første kvinder

I første scenarie bliver pladsen inddelt i forskellige grønne zoner, hvor de fleste træer placeres mod Jydeholmen for at afskærme trafikken.

På midten af pladsen bliver en legeplads etableret — og det grønne byrum bindes sammen med gangpassager, der leder mod en samlende plads.

En lille, ny nærgenbrugsstation vil erstatte et gammelt busskur, og på pladsen foran genbrugsstationen er det tanken at opstille et kunstværk som hyldest til socialdemokraten Helga Larsen, der — udover at have lagt navn til pladsen — var blandt de fire første kvinder, der fik en plads i Folketinget i 1918.

I alt bliver ti nye træer plantet og 12 eksisterende parkeringspladser sløjfet.

I det andet — og godt én million kroner dyrere — scenarie tog kommunens embedsfolk udgangspunkt i, at naboejendommen syd for pladsen afstod en del af sit private areal til offentligheden. Dette ville med et snuptag øge pladsens størrelse med godt 2.200 m2 og give en mere gennemtænkt og helhedsorienteret plads mellem husene. Derudover mindede hovedgrebene i vid udstrak om det første scenarie.

Kommunens politikere valgte dog i sidste ende — ved dette års overførselssag — at gå videre med løsningen uden den private del af pladsen.

Anlægsudgifterne lander her på små 9,4 millioner kroner. De er nu blevet afsat, og planen er at sætte arbejdet i gang allerede senere i år, med planlagt indvielse i 2024.

Går alt som planlagt, vil Helga Larsens Plads om et par altså blive et grønt byrum, en genbrugsplads og et kunstværk rigere.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Vesterbro
Godsbaneterrænet omdannet til Vesterbros nye grønne hjerte.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling