pixel

'Ja' til Art Deco på Gammel Kongevej

Frederiksberg får sit Art Deco-inspirerede nybyggeri — men efter flere indsigelser skrumper det en smule bagtil.

gammel kongevej infill

Hvad siger I til, at vi bygger en fem-etagers bygning med otte boliger og en restaurant, dér hvor I har været vant til, at der ligger et træt solarium og en murstensvilla fra 1800-tallet?

Man skal ikke have læst mange lokalaviser for at kunne forudse naboreaktionerne på dét forslag. 

Måske var det også derfor, at politikerne i Frederiksberg Kommune — efter at de fik præsenteret Gammel Kongevejs nye infill-byggeri første gang i sensommeren 2022 — understregede, at de ville se planerne igen efter en høring af naboerne. 

Der kom da også mange lokale indsigelser mod det noget anderledes nybyggeri, som dog nu alligevel er end med en tommelfinger op fra de folkevalgte.

Og dermed kan Gammel Kongevej inden længe byde velkommen til en ny arkitektur, der adskiller sig en hel del fra de beton- og skalmursbyggerier, man ser mange andre steder i byen i dag.

Indsigelser fra de lokale er naturligvis ikke noget nyt. Når man bygger tættere og inddrager noget af den lokale luft og plads, løftes der næsten altid øjenbryn hos naboerne.

Og det gjaldt ikke mindst her på Frederiksbergs travleste handelsgade, hvor lys og luft må opleves lidt mirakuløst. På listen over hele Europas tættest bebyggede kvadratkilometer, befinder vi os her ved Gammel Kongevej 93 på en imponerende 11. plads. 

I alt 63 indsigelser — der besvares i et 14 sider langt dokument — trillede således ind i løbet af nabohøringen. 

Her klages over udsigten til, at der nu kommer en restaurant med dertilhørende larm og lugtgener. At der kommer flere naboer, og at disse naboer får altaner, hvor de kan opholde sig og larme. At projektet er for stort. At arkitekturen ikke passer ind, og at den gamle villa bør bevares. At bygningen forringer dagslyset og giver indbliksgener for naboerne. Og at projektet vil forringe grundvandet i området.

Der er kort sagt kommet mange — og ganske varierede — indsigelser mod projektet, og inputtene har da også resulteret i, at bygherren Fischer Ejendomme har udviklet et modificeret projekt i samarbejde med Tegnestuen Lokal.

Det er et projekt som netop er blevet præsenteret for — og altså godkendt af — politikerne på Frederiksberg. 

Facaden pilles der ikke ved

Udtrykket af facaden mod Gammel Kongevej er der ikke blevet pillet ved i det nye forslag. Og det vil mange af Magasinet KBHs læsere nok være glade for. Kommentarerne var usædvanligt positive, da vi første gang præsenterede byggeriet i august. 

Det er ellers mødet med de øvrige, ældre nabobygninger på Gammel Kongevej, som kommer til at ændre sig mest markant — og som nok betyder mest for de fleste i byen.

For hvor der lige nu ligger en sortmalet tilbygning i én etage foran en gammel — men dog ikke bevaringsværdig — villa i to etager, vil der snart komme en ny bygning, der helt udfylder hulrummet mellem de to naboejendomme. 

Bygningen kommer således til at rejse sig i fem etager i sit forsøg på at skabe en glidende overgang mellem de ikke helt lige høje nabobygninger. Og dermed er en markant ændring på vej ud til Gammel Kongevej.  

Centralt for udformningen af byggeriet er ifølge initiativtagerne et ønske om at "respektere sine naboer og den arkitektoniske linje, der findes på stedet," men uden at "kopiere en tid, som ikke længere er".

For at indpasse byggeriet uden at der går pastiche eller copy-paste i den, føres gesimshøjderne og taghældningerne fra de to ret forskellige nabobygninger videre, mens facaden udføres i lyse tegl i gule nuancer, der diskret skal flette sig ind i omgivelserne. Men alligevel er udtrykket ganske anderledes end naboernes.

Vinduerne får rammer i egetræ og sammen med de svungne, mere organiske former på den øvrige facade giver det et Art Deco-agtigt udtryk på det nye byggeri.  

Og også indeni adskiller byggeriet sig fra både de gamle naboer og det meste nybyggeri i København. På Gammel Kongevej vil man nemlig ikke bygge i mursten eller beton men derimod med træ som det bærende element.

Cyklister kan ånde lettet op

Præcis hvordan den færdige facade på trækonstruktionen kommer til at se ud, kan der principielt stadig skrues på i næste fase, hvor byens Stadsarkitekt skal med ind over. Men en enkelt ændring på facaden i forhold til den oprindelige plan er i hvert fald sikker.

Politikerne har nemlig vurderet, at der ikke skal gives tilladelse til at etablere den ønskede parkeringskælder, som der skulle have været nedkørsel til under den ene af byggeriets tre, karakteristiske buer. 

Gammel Kongevej er som bekendt en travl, to-sporet vej med cykelstier i begge sider, og da cykelstierne er placeret på indersiden af gadens parkeringspladser, ville der være risiko for farlige situationer med indsvingende trafik, ligesom bilisternes overblik ville være begrænset, når de kom op fra kælderen. 

Af dén årsag har politikerne sagt nej til privat parkeringskælder, og i stedet skal ejendomsudvikleren give godt 2 millioner kroner til Frederiksbergs såkaldte parkeringsfond, hvilket modsvarer de otte P-pladser, som ejendomsudvikleren skulle have leveret, nu når flere beboere rykker ind i området.  

Projekt skrumper bagtil

Man skal om i baggården for at finde de største ændringer i det endelige projekt. Her er bygningens dybde blevet reduceret, så den flugter med naboejendommens brandgavl på alle etager. Bygningen kommer stadig til at trappe ned mod gården, men den kommer ikke til at bevæge sig så dybt ind i den.  

Justeringen betyder helt konkret, at projektet går fra at rumme otte til syv lejligheder, så der nu kun er én lejlighed på tredje sal, hvor der før var to. Derudover bliver restauranten i stuetagen 25 procent mindre. På samme vis skrumper de private altaner, mens det fælles gårdareal bliver større. 

Ændringerne imødekommer den vel nok største anke hos naboerne; nemlig at byggeriet bagtil var for stort.

Og da sagen blev behandlet denne uge, kvitterede politikerne da også for hensynsfuldheden med en dispensation fra den gældede lokalplan, så den eksisterende bygning nu kan blive revet ned og erstattet af det nye byggeri. 

Det sker dog på betingelse af, at politikerne får sagen at se endnu engang, hvis der kommer "væsentlige, nye indsigelser" når det opdaterede projekt har været i en ny høring hos naboerne. Man vil være helt sikker på, at man får lavet det rigtige kompromis mellem bygherres visioner og naboernes ønsker om stadig at have lidt lys og luft omkring tilværelsen på Gammel Kongevej.  

Hvis der laves yderligere ændringer, kan man dog nok forvente, at de vil være undseelige — ligesom man med tilladelsen til nedrivning nu kan forvente byggemaskiner på grunden inden så længe.  

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Hans-Christian Bauer
Super velykket projekt - flere af dem, tak. :)

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling