pixel

Frederiksberg river ned for at gøre plads til grøn kile

Et trist vejområde skal gennemgå en arkitektonisk make-over. De første planer om et nybyggeri langs vejen er smidt i skraldespanden og erstattet af en grøn kile.

Kong Georgs Vej

Skæbnen for tre ensomme — og lidt trætte — karrégavle på Kong Georgs Vej ikke langt fra Bispeengbuen har ændret sig over sommeren.

Først skulle de tre gavle bindes sammen af en ny bebyggelse, der som en slange ville gribe fat i dem alle og dermed på én og samme tid få lukket en karré og skabe plads til et nyt byrum langs slangens front — ud mod Kong Georgs Vej.

Men efter en tur ud i offentlig høring besluttede de frederiksbergske politikere, at der skulle laves en ny plan for stedet.  

Der er stadig stor forandring på vej, men hvor den tidligere plan erstattede én bygningsmæssig prop med en anden — så man fortsat ikke kunne gå fra Holger Danskes Vej til Kong Georgs Vej imellem to karréer — vil man nu i stedet skabe en åben passage imellem dem.

Fællesnævneren for begge projekter — både det skrinlagte og det nye — er dog ikke til at tage fejl af: faldefærdige villaer og nedslidte garager skal væk og erstattes af nyt byggeri og et nyt byrum.

Men i stedet for et nyt byrum langs gaden — foran et tilbagetrukket byggeri — vil det nye rum til ophold nu opstå mellem nye byggerier.    

Frederiksbergs By- og Miljøudvalg har besluttet, at en ældre villa, der i det tidligere forslag blev både bevaret og flyttet nogle meter, slet ikke skal indgå i de nye planer.

Fordelen er, at man får mere plads til at benytte den nye passage fra Holger Danskes Vej til et byrum.

Omvendt ville en bevaring af den gamle villa bibeholde noget af den store variation der i dag er i området, og bygningen var udset til f.eks. at blive anvendt til fællesaktiviteter for områdets beboere. 

Med stemmerne 6-1 var det dog et næsten enigt udvalg der stemte for at arbejde videre uden den gamle villa fra slutningen af 1800-tallet. Kun Gunvor Wibroe (A) stemte for at bevare den.

Grøn kile

I den nye plan er slangen parallelt med Kong Georgs Vej fra 2019-forslaget altså erstattet af mere traditionelle, nye bygningslænger. Den ene lukker et hjørne i en eksisterende karré, mens den anden trapper ned mod vejen og laver et L omkring andre, mindre bebyggelser.

Med variation i de nye bygningers højde vil man lave en lokal tilpasning, der på én og samme tid tager hensyn til naboer og respekterer Frederiksbergs kendetegn med varierede byggehøjder.

Imellem de nye længer opstår det mest foranderlige skud på stammen i de nye planer: Etableringen af det nye, grønne strøg som strækker sig fra Kong Georgs Vej og ind mellem karréerne, hvor det griber fat i et allerede eksisterende haveareal mellem to bygninger på Holger Danskes Vej. Dermed skaber man en passage mellem de to veje, der også bliver til en grøn kile til ophold.

Frederiksberg Kommune arbejder nu videre med detaljerne i forslaget — uden villa. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling