pixel

En lodret have i Frederiksbergs indkørsel

Gavlen i krydset mellem Falkoner Allé og Ågade er blevet til et 18 meter højt staudebed

grøn gavl ågade

Med foråssolens utrættelige indsats er bytræerne endelig sprunget ud, og haverne og parkerne er godt på vej tilbage mod fuldt flor.

Kort
Grøn gavl mod Ågade

Det gælder også et nyt, grønt syn lige på grænsen mellem Nørrebro og Frederiksberg: Byens formentlig højeste staudebed.

Det er den 18 meter høje endegavl på en beboelsesejendom på hjørnet af Falkoner Allé og Ågade, der er blevet beplanet med engelsød, pengebladet fredløs, alunrod, tæppepileurt, lodden løvefod, stenhøjsguldregn, bredbladet star, hosta, kæmpestenbræk, skumblomst og porcelænsblomst.

En lodret have på næsten 40 kvadratmeter, der nu fungerer som grøn og frodig billedramme omkring et reklameskilt midt på gavlen.

Udlejningen af reklamepladsen finansier udgifterne til den grønne gavl, som er et pilotforsøg i Frederiksbergs Kommunes bestræbelser på at få flere grønne tage og facader. Og der kan således være mange flere af de levende husmure på vej, hvis den i indkørslen til Frederiksberg viser sig som en succes over et par sæsoner.

Det utraditionelle staudebed består af plantemoduler med indbygget vandreservoir, og muren kan vande sig selv med regnvand opsamlet direkte fra tagrenderne. Hver kvadratmeter har plads til 45 liter vand, så planterne klare klare sig uden vandtilførsel i mindst 14 dage.

Ud over at forskønne byrummet, bidrage til biodiversiteten og opsuge eller forsinke nedbøren fra et skybrud, fungerer den grønne gavl også som isolerende klimaskærm og støjdæmper direkte på bygningen.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling