pixel

Latten væk - kranerne frem

Tegnestuen Cobe udtænker det nye Nordhavn, der skal bevare sin rå havnestemning og ikke være et smart cafe-latte-retreat

kbh magasin

Fakta

Det nye Nordhavn
Udviklingen af den indre del af Nord­havn, der strækker sig over ca. 470.000 m2, udgør første skridt mod den nye bydel. Anden fase, hvor ­yderligere 200.000 m2 af området skal ­udvikles, forventes at starte i 2018.

Nordhavn har i ­forvejen en række kanaler der adskiller holmene i området, men Cobe vil tilføje fem nye kanaler i den indre del af Nordhavn. Så vil både og kajakker kunne komme rundt i hele området.

Det nye Nordhavn er tænkt som en bæredygtig bydel. Bl.a. bliver Nordhavns ­primære transportåre ’det grønne loop’ der er en kombination af en bred super­cykelsti med få lyskryds samt en busbane der på sigt kan omlægges til metro.

Cobe er ikke alene om at skabe den nye bydel i Nordhavn. Tegnestuen arbejder sammen med Sleth Modernism, Polyform og Rambøll.

Bag hele projektet står By & Havn.

Århusgade forbinder Østerbro med Nordhavn og i fremtiden kan du springe på en A-bus når du vil derud.

Cobe
Fakta

Cobe

Blev grund­lagt i 2005 af Dan Stubbergaard og Vanessa Miriam Carlow.

Tegnestuens navn er sammensat af begyndelsesbogstaverne på bynavnene Copenhagen og Berlin, og Cobe har kontorer i begge byer.

Cobe beskæf­tiger i dag 22 medarbejdere fra bl.a. Danmark, Norge og Tyskland.

Cobe har bl.a. mod­taget den Gyldne Løve ved den 10. arkitektur­biennale i Venedig i 2006 og Nykredits Motivationspris i 2007.

Læs mere på www.cobe.dk

Det nye Nørreport

Så er det slut med at vade rundt i cykellig og affald. Når Nørreport Station genåbner efter sin store ombygning i 2014, har Cobe gravet cyklerne 40 cm ned i jorden, og så er der ­kommet ordentlig belysning på ­stationen. Illustration: Cobe og Public

Israels Plads
park-view_flad-damer_flad.jpg

Sådan skulle Israels Plads have set ud hvis det stod til Cobe, der i marts 2008 vandt en ­konkurrence om at re­designe området. ­Desværre ­ligger ­projektet stille hos ­Københavns Kommune – til Cobes store fortrydelse. Illustration: Cobe og Birk Nielsen

Kulturhus i Nordvest
cobe_kulturhus_gade.jpg

Hos Cobe går man ind for let aflæselig ­arkitektur. Det nye ­kulturhus med bibliotek, der indvies i Nordvest i 2011, består derfor af ’fire bøger’ der er stablet oven på hinanden.

3 fede ifølge Cobe
Vor Frelsers Kirke

Flere broer i København

Nye byrum på Sønder Boulevard

3 ufede ifølge Cobe
Københavns Lufthavn som ­storcenter

Futtoget på Strøget

Forsinket renovering af Israels Plads

Cobes KBH-drøm
Fakta

Cobes KBH-drøm

Vi bad Cobe komme med deres bud på et drømmeprojekt i København.

Nye spir i Københavns skyline
Et af de stærkeste billeder på København er billedet af den lave middelalderby med dens mange tårne og spir. Hvert tårn er en fortælling om en særlig tid og giver holdepunkter og oplevelser til byens beboere og tilrejsende.

At bygge nye spir i København vil være en måde at sætte vores generations fingeraftryk på København, bygge videre på en tradition og samtidig fortælle en historie om vores tid. Københavns centrum skal blive ved med at forny sig selv som en dynamisk og moderne by i udvikling.

Fakta

Robinson Crusoe i Nordhavn?

Nordhavn ligger som bekendt lidt isoleret fra resten af København. Kan man risikere at nye beboere ikke vil flytte ind i den nye bydel af frygt for at ende som rene Robinson Crusoer?

Dan Stubbergaard:
Bevæger man sig rundt i København, måler man afstande i tid mere end i kilometer. Med ’det grønne loop’ som trafikåre gennem Nordhavn, vil rejsetiden til Københavns centrum ikke være meget længere end fra de eksisterende brokvarterer. Desuden vil kvaliteter som nærhed til vandet, gode byrum og landskabelige oaser opveje et par minutter længere til arbejde.

Endnu et carlsberg?

Indre Nordhavn skal som Carlsberg udvikles til en bydel for dig, mig og hele København, og begge steder går man efter en historisk atmosfære ved at bevare mange af de gamle industribygninger i udviklingen. Kommer man overhovedet til at kunne se forskel?

Dan Stubbergaard:
Nærheden til vandet er den altoverskyggende kvalitet ved den nye bydel i Nordhavn. Med de nye kanaler og den nænsomme bearbejdning af havnens kant, bliver denne kvalitet allestedsnærværende. At kunne have sin egen kajak eller båd, at kunne tage på udflugt til havnebadet ved de gamle siloer eller tage på cykeltur rundt i ’det grønne loop’ er muligheder og oplevelser der er helt unikke for Nordhavn. Hvor Carlsberg er den nye bydel i byen, er Nordhavn den nye by på vandet.

"Vi skal ikke have flere overpolerede og pæne byrum. København skal være en by for alle typer mennesker.”

Ordene falder fra Cobe-chefen Dan Stubbergaard der byder inden for i tegnestuens lyse lokaler på Islands Brygge for at fortælle om visionen for den nye bydel Cobe skal være med til at forløse.

Netop nu er bebyggelsesplanen for første fase af Nordhavn blevet offentliggjort på Biennalen i Venedig, og mens tegnestuechefen ivrigt illustrerer sine idéer for Københavns nye vandkvarter med store plancher og plantegninger, slår det én: Manden ved virkelig hvad han vil med sit projekt.

Nordhavn skal være en brugbar bydel for alle, og i Dans version taler vi down and dirty. Der skal være skrigende måger over vandet, og man skal kunne stikke hænderne direkte i Øresund. Smage på havet. Fiske i det. Svømme sig en tur.

nordhavn_02.jpg

”Vi har designet kanterne ved kajen så man kan komme helt ned og røre ved vandet. Put fødderne i hvis du vil. Vandet skal ikke bare være noget pænt noget du kigger på – hvor der ikke sker en skid. Vi har sikret os at man kan sejle gennem alle kanaler i den indre del af Nordhavn, og hvis du bor der har du nok din egen kajak eller robåd,” udbryder 36-årige Dan Stubbergaard og stjæler KBHs kuglepen for at tegne videre på et oversigtskort over bydelen.

Polerede Vesterbro

Seks holme – eller små øer – udgør indre Nordhavn der ligger på den ’anden side’ af Østerbro og den lange Østbanegade. Alle holme får deres eget look. En holdes i hvide farver, mens en anden får bygninger i rødt. Bare det at besøge Nordhavn skal være en oplevelse i sig, fortæller Cobes høje, lyshårede chef om området der har cirka samme størrelse som Carlsberg-grunden.

Pladsen i den nye bydel deles ligeligt mellem boliger og erhverv som kontorer, butikker og restauranter, og de fleste af de cirka 2.500 nye lejligheder får havudsigt, lover arkitektbossen. Beboerne i området kan komme nemt rundt på cykel i ’det grønne loop’ der er tænkt som indre Nordhavns hovedfærdselsåre. Og er man mere til motor end pedalkraft, kan man hoppe på den A-bus der kommer til at køre frem og tilbage mellem Nordhavn og resten af Østerbro.

nordhavn_01_0.jpg

Den største holm i indre Nordhavn gennemskæres i dag af Århusgade der som en gigantisk snabel trutter sig vej mellem gamle pakhuse og fabrikssiloer. Og det billede kommer ikke til at ændre sig hvis det står til Dan Stubbergaard:

”Med andre havneprojekter i Danmark har man i de seneste år fjernet alt hvad der har med havnen og dens historie at gøre. Man har revet siloer og ­eksisterende byggerier ned for at bygge nye luksus­boliger. Det kommer du ikke til at se her. Der skal stadig stå en kran derude, for det er vigtigt for mig at jeg kan fortælle mine børnebørn at området engang har været en havn. Vi vil fastholde det industrielle og rå.”

Selv fremhæver Dan Stubbergaard Vesterbro som et af de kvarterer hvor det upolerede og oprindelige har måttet vige pladsen for indbydende men intetsigende overflade:

”Vesterbro er en bydel der er ved at dø hen i sin egen succes. Området er blevet et ungt smart caffe-latte-sted hvor man går med store solbriller, kasket og baggy bukser. Men man skal huske på at byen også har en anden type mennesker, og dem skal der også være plads til.”

Gang i den med små byrum

Så hvordan undgår man at Nordhavn ender som et velhaverkvarter hvor beboernes tætteste forbindelse til vandet er deres dyre sejlersko? Tegnestuechefen slår kuglepennen taktfast mod bordkanten:

”For det første opererer vi med små byggefelter, så det ikke kræver en hulens masse penge at købe sig ind i området og bygge almennyttige boliger til almindelige mennesker. For det andet blander vi boliger og erhverv, så bydelen også tiltrækker folk der bare vil ud at handle og så hjem igen. For det tredje har vi sikret os at ingen del af havnen kan gøres til privat område. Alle københavnere får ret til at komme hele vejen rundt langs holmene, og jeg tror at nogle af promenaderne bliver helt vilde gang-i-den-steder om sommeren allerede om to til tre år fordi de ligger sydvendt med sol hele dagen.”

nordhavn_03.jpg

Dan Stubbergaard er fuldt bevidst om de mange farer der lurer med et nyt og jomfrueligt byrum som indre Nordhavn. Det gælder blandt andet faren for døde og ubefolkede byrum som man kender det fra byens nyere kvarterer hvor eksklusive lejligheder dominerer.

Også her har Cobe-chefen svar på hånden. Beregninger viser nemlig at København i de kommende år vil opleve en markant befolkningstilvækst. Den nye bydel vil altså ikke savne indbyggere. Desuden, forklarer tegnestuelederen, skal Nordhavn kun have ganske få store byrumspladser:

”Et byrum er kun interessant hvis der er liv, og desto færre byrum desto større chance er der for at der opstår møder mellem mennesker,” siger han og lægger hånden på en planche:

”Jeg kan jo ikke pege på tyve lækre store pladser, og på en måde har vi lært meget af det København der allerede eksisterer. For eksempel Nørrebro hvor der er få men velfungerende byrum; nemlig Sankt Hans Torv og Blågårds Plads.”

Nyt Nørreport

Og på Nørrebro vil man også kunne opleve Cobes arkitektoniske aftryk i nærmeste fremtid. Tegnestuen er nemlig i gang med et projekt der skal forvandle Nørreport Station fra rodebutik til stiligt kernepunkt for de rejsende københavnere.

Her vil Cobe lave nedgravede pladser til cyklerne og opsætte bedre belysning så området ikke virker så skummelt om aftenen.

”Men stationens rå, urbane kvaliteter skal bevares ligesom i Nordhavn. Vi beholder for eksempel det gamle Nørreport-skilt der sidder der i dag, så ­historien føres med ind i det nye,” siger tegnestue­chefen:

”For os hænger funktion og æstetik tæt sammen. Når vi sænker cyklerne 40 centimeter ned i jorden på Nørreport Station, er det smukt og praktisk på én gang, og vores idé bag projektet er nem at aflæse. Det kan du også se i det nye kulturhus med bibliotek, vi bygger i Nordvest. Det består helt banalt af fire ’bøger’ der er stablet oven på hinanden. Som beskuer be­høver du ikke at få et to timer langt foredrag, før du kan se pointen bag vores bygninger. Det er vigtigt for os.”

Dan Stubbergaard og resten af København får det nye Nørreport at se allerede i 2014, mens kulturhuset på Rentemestervej indvies i marts næste år. Nordhavn er derimod et langsigtet projekt, og i første omgang skal der findes investorer til at realisere Cobes planer for den indre del af havnen.

Hele Nordhavnskvarteret, der altså strækker sig langt videre end de indre holme, er først færdigudviklet om cirka 50 år, fortæller arkitektchefen og skubber pennen tilbage mod KBH:

”Vi to er jo nok i firserne når den store strukturplan for bydelen er ført ud i livet, og måske kommer vi slet ikke til at opleve det færdigt. Men det er helt fint. Det skal ikke være en bydel der er tegnet på et bestemt tidspunkt og så bare stivner dér. Man skal lade noget ligge til de kommende generationer.”

Sådan skal indre Nordhavn se ud i fremtidennordhavn_kort.gif

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordhavn
Kan et fiskemarked være med til at give Nordhavn lidt tiltrængt identitet og en stærkere kobling til det vand, der omgiver byens nye boligområde?
læservision
Nordhavn
Nordhavn skal have et nyt vartegn. En gigantisk figur i træ af en trind Bademester, der kan skubbes i vandet ved en fælles indsats.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling