pixel

Københavns længste cykelgade bliver længere

Nordre Frihavnsgade skal — måske — udvides som cykelgade, men den foreløbige omdannelse har ikke været uden problemer.

nordre frihavnsgade cykelgade

Siden 2022 har Københavns Kommune arbejdet på at omdanne Nordre Frihavnsgade til byens længste cykelgade, og nu skal den rekordlange cykelkorridor være endnu længere.

Indtil nu har det været handelsstrøget fra Trianglen til Strandboulevarden, som har været domineret af alverdens anlægsarbejder, der skal resultere i bredere fortove, smallere kørebane, mere gadebeplantning og selvsagt; førsteprioritet til gadens cyklister.

Dén omdannelse ventes at være færdig til oktober, og nu er embedsværket klar med et forslag til, hvordan man kan forlænge Østerbros centrale cykelgade, så den fortsætter hele vejen ned til Østbanegade — dér hvor Østerbro skæres over af togskinnerne og Nordhavn Station. 

Dels er drømmen, at hele Nordre Frihavnsgade skal være én lang cykelgade, dels har den noget mere stille strækning mellem Strandboulevarden og Østbanegade brug for en opgradering.

Derfor satte det politiske flertal bag Budget 2022 penge af til at udvikle et projektforslag for gaden, og med erfaringerne fra et midlertidigt byrumsforsøg i rygsækken, som har involveret beboere og lokale brugere, er forvaltningen klar med et konkret bud på gadens fremtid.

Fem gange flere cyklister 

Trafiktællinger på de sidste 170 meter af Nordre Frihavnsgade viser, at der kører mere end fem gange så mange cykler og knallerter som person- og varebiler i de travleste morgentimer — men det er langt fra noget vejens indretning afspejler i dag. 

Her fylder vejbanen og parkerede biler det meste, og selv om strækningen er en flittigt benyttet cykelrute, der forbinder Østerbro med Nordhavn Station og byområdet Nordhavn, er der ingen cykelstier, hvilket har skabt utryghed blandt de cyklende i gaden.  

Samtidig kæmper gaden med smalle fortove og mangel på ordnet cykelparkering, som resulterer i, at cyklerne fylder op langs husfacaderne og gør det svært for fodgængere at komme frem og tilbage. 

De udfordringer forsøgte kommunen i samarbejde med de lokale at tage livtag med i efteråret 2022, og bliver det nye projektforslag til virkelighed, kan de lokale se frem til, at mange af de elementer, som man testede af i 2022, bliver permanente.

Dét betyder, at gadens kørebane bliver indsnævret, at fortovene bliver udvidet, og at hastighedsgrænsen bliver sænket. Derudover vil der blive etableret 182 nye cykelparkeringspladser, 24 ladcykelparkeringspladser, 13 nye træer samt en række bænke og affaldskurve.

Gadens 40 parkeringspladser vil der også blive fundet plads til på den fremtidige gadestrækning. 

Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med de lokale, Østerbro Lokaludvalg og Cyklistforbundet, der også har et stort ønske om, at strækningen skiltes som cykelgade — præcis ligesom det er tilfældet for strækningen mellem Trianglen og Strandboulevarden.

Rød asfalt på vej?

Hvor de lokale i høj grad bakker op om omdannelsen af gaden, som blandt andet blev beskrevet som "smuk og levende" under forsøget, ja så bemærker nogle lokale også, at gaden føltes farligere som cyklist under byrumsforsøget, fordi der var mindre plads på vejen, og fordi bilerne ikke altid kørte roligt. 

De observationer er måske værd at bide mærke i, for erfaringerne efter at den første delstrækning af Nordre Frihavnsgade — fra Trianglen til Victor Borges Plads — er blevet omdannet til cykelgade er nemlig, at der ikke helt er blevet skabt den cykeltryghed, som man forventede. 

I en midtvejsevaluering har forvaltningen gennem observationer og borgerhenvendelser kunnet konstatere "en uhensigtsmæssig trafikadfærd, der ikke er i overensstemmelse med færdselsreglerne i en cykelgade, hvor bilister skal køre på cyklisternes præmisser."

Det er særligt varelevering fra store lastbiler på kørebanen, der skaber usikre og utrygge forhold for cyklisterne, som kun kan komme forbi ved at køre på den modsatte kørebane. Læg dertil at mange bilister fortsat kører hurtigere end cyklisterne, og dermed går imod cykelgadens præmis om, at bilerne skal holde sig bag cyklerne.

Selv om gaden endnu ikke er færdiganlagt, og der således er flere hastighedsdæmpende foranstaltninger på vej, så vurderer kommunen, at der er brug for ekstra tiltag for at komme problemerne til livs. 

For det første foreslår forvaltningen at ændre ordningen for vare- og pakkelevering, så den fremover skal foregå på en række dedikerede P-pladser i tidsrummet fra kl. 9-15. Det skulle gerne afhjælpe, at 2/3 af vareleveringen i dag foregår på kørebanen til gene for cyklisterne.

Derudover foreslår forvaltningen, at Nordre Frihavnsgade — efter forbillede fra cykelgader i Holland, Belgien og Tyskland — får rød asfaltbelægning. Den skal gøre det klart for både cyklister og bilister, at gaden er anderledes, og det forventes at kunne understøtte den ønskede cykelgade-adfærd. 

Endelig foreslår forvaltningen, at der sættes ind med mere kommunikation, da midtvejsevalueringen viser, at mange borgere slet ikke forstår konceptet om en cykelgade. 

Hvor første og sidste tiltag kan klares for knap 0,5 millioner kroner, så vil forslaget med rød asfalt koste 3 millioner kroner. Samtidig vil det betyde at anlægsprojektet først bliver færdig i juni 2024, da der er leveringstid på den røde asfalt, som samtidig kræver en temperatur på mindst 10 grader for at kunne blive lagt. 

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til planen på deres første udvalgsmøde efter sommerferien — den 21. august.

Skal de nye tiltag blive til virkelighed, kræver det dog også, at politikerne sætter midler af på Budget 2024, som bliver forhandlet på plads sidst på måneden — og eventuelt ind i september. Her ligger den næste bid af Nordre Frihavnsgade også og venter med et prisskilt på 13 millioner kroner. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Kristian Lyhne-Nielsen
For resten må biler gerne overhale cyklister jf. https://pro.ing.dk/mobilitytech/artikel/vejdirektoratet-biler-maa-gerne-overhale-i-ny-cykelgade
silastjensen
Hvorfor har man dog ikke bare gjort gaden lukket for biler? (med undtagelse af busser + vareindlevering osv.)
Jens Krabbe_1 silastjensen
Der var vist et veto fra politiet, så vidt jeg husker...

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling