pixel

Vester Voldgade som cykelgade er forsinket

Den skulle have været byens næste cykelgade den 1. januar, men intet er sket endnu — hvorfor?

vester voldgade cykler biler

Byens politikere havde gerne set omdannelsen ske allerede her den 1. januar. 

Tilbage i august kunne vi fortælle, at en enstemmig Borgerrepræsentation — på initiativ af Enhedslisten — havde besluttet at omdanne Vester Voldgade til en cykelgade, og at forvandlingen gerne skulle være klar, når 2023 blev til 2024.

Men en gå- eller cykeltur mellem Jarmers Plads og Lille Langebro vil afsløre, at alting her i marts er som det var tilbage i august — blot med koldere vejr og goldere træer:

De mange cykler er fortsat henvist til cykelstierne, mens den releativt beherskede biltrafik råder over vejbanerne.

Så hvad gik galt? Hvorfor er det ikke sket noget på Vester Voldgade endnu?  

Vi spurgte Teknik- og Miljøforvaltningen på Københavns Rådhus.

I alle retninger

"Forvaltningen er i gang med at udarbejde et forslag om et forsøg med en cykelgade på Vester Voldgade mellem Vestergade og Jarmers Plads."

Sådan lyder det første, skiftlige svar, som Magasinet KBH modtog fra embedsværket i februar.

Når byens 55 folkevalgte tager en beslutning som denne, så kan de ikke bare sende Finn og Kjeld fra arbejdsholdet ned på gaden næste morgen for at sætte nye skilte op.

Skal en vej ændres, så lægger man ud med at få byplanlæggerne til at lave et konkret forslag til, hvordan trafikken i stedet kan afvikles.

På Vester Voldgade kompliceres situationen af, at gaden skifter mellem to-vejs trafik og ensretninger i hver sin retning — en indretning der blev gennemført for at reducere biltrafikken på gaden, da den i 2012 blev omlagt med blandt andet ny belægning og nye træer.

Så der er altså et stykke arbejde, der skal laves, inden Vester Voldgade kan blive til en såkaldt 'cykelgade', hvor cyklerne får lov at bruge kørebanen, og hvor bilerne pænt må holde sig bagved dem.

Og dét arbejde tager altså tydeligvis længere tid, end politikerne håbede på i august. Men strækningen mellem Vestergade og Jarmers Plads og Vestergade udgør kun cirka 20% af Vester Voldgade, så hvorfor siger forvaltningen, at man er ved at lave et forslag kun for den del af gaden?

Dét vil Magasinet KBH gerne vide.

I politikernes beslutning fra januar omtaler man nemlig blandt andet et samarbejde med Den Classenske Legatskole, der ligger i den anden ende af gaden, så den politiske intention har tydeligvis været, at hele gaden skulle gøres til cykelgade. Dét skriver vi til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Uklare svar

Der går to uger, før der kommer et noget kryptisk svar fra forvaltningen:

"Forvaltningen forventer at forelægge et forslag, der tager højde for ønsket om en cykelgade på hele strækningen med forbehold for eventuelle undtagelser pga. trafiksikkerhed."

Så nu siger forvaltningen altså, at man arbejder med hele strækningen.

Magasinet KBH forsøger i et par dage at opklare forvirringen. Har man på forvaltningen ikke være opmærksom på, at politikerne ønskede et projekt for hele gaden? Har man lavet en fejl — og er dén måske årsagen til, at projektet er forsinket?

Svaret er stadig uklart, da det tikker ind:

"Forvaltningen har [...] i en periode arbejdet med en løsning, hvor det kun er strækningen mellem Jarmers Plads og Vestergade, der foreslås til et forsøg med cykelgade med cykelstier. Dette flugter imidlertid ikke med det politiske forslag, hvor forvaltningen er pålagt at komme med bud, der tager højde for ønsket om en cykelgade på hele strækningen."

Men hvorfor har man overhovedet arbejdet på et forslag, der ikke "flugter" med det politiske ønske? 

Vi får aldrig svar. Forvaltningen gentager blot, at den "kommer til at fremlægge et forslag, der omfatter hele Vester Voldgade med forbehold for eventuelle undtagelser pga. trafiksikkerhed."

Og dér ligger landet.

Vester Voldgade som cykelgade er forsinket, men forvaltningen oplyser, at man regner med at have et forslag klar i april eller maj.

Herefter vil politikerne skulle tage stilling til det og uddele en tommelfinger, der enten peger op eller ned.

Strækker den sig opad, skal politikerne også tage stilling til eventuel finansiering, da omlægningen vil koste penge, uanset om det f.eks. kun er skiltningen, der skal udskiftes.

Til sidst skal både Vejdirektoratet og Københavns Politi give tilladelse til, at man starter forsøget.

Vi vil altså nå et godt stykke længere væk fra 1. januar 2024, før Vester Voldgade — formentlig — vil blive omlagt til cykelgade.

Men nu er der i hvert fald vished om, at det er hele gaden, der arbejdes med — med "forbehold for enkelte undtagelser."        

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Henrik C.
Den planlagte p-kælder under Dantes Plads harmonerer heller ikke just med ordet cykelgade. Jeg har i øvrigt stadig til gode at ramme noget, der bare minder om 'grøn bølge' for cyklister når jeg kører ad Vester Voldgade. Det er stop for rødt ved nærmest alle krydsende veje, for her er et altså fortsat biltrafikken der prioriteres.
larslh95 Henrik C.
Jeg har samme oplevelse med den tilføjelse, at den prioriterede biltrafik nærmest er ikke eksisterende. Man kan se 10-15 cyklister holde længe for rødt ved Rysensteensgade af hensyn til 0 bilister.
Henrik C. larslh95
Lige nøjagtig!
David Busk
Der er vist nogen embedsmænd der forsøger at tilgodese bilisternes behov.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling