pixel

Nyt byrum i Nordhavn er mest til for piger

København er fuld af skateparker, der mest indtages af teenagedrenge. Nyt byrum under metrohøjbanen i Nordhavn designes til TikTok-dans, trampolinhop og stille stunder.

nordhavn metrobane byrum

Et nyt byrum, særligt designet til unge piger, er på vej i Nordhavn.

I modsætning til mange københavnske byrum, hvor pladsen ofte er dedikeret til boldspil, skateboards eller andre aktiviteter der oftest tiltrækker drenge, har der her været et særligt fokus på at skabe et byrum med aktiviteter til piger.

Bag det kommende byrum står det 95% kommunalt-ejede udviklingsselskab By & Havn som har fået input fra 90 elever fra de to nærliggende skoler, Copenhagen International School og Randersgade Skole.

Eksisterende forskning og undersøgelser af særligt pigernes aktivitetsniveau og brug af aktive byrum viser, at teenagepiger ofte bliver passive tilskuere til drenges aktiviteter.

Det skal det nye byrum lave om på, siger By & Havn. Vild og blomstrende bevoksning langs kanterne skal tale til sanserne. Et stort skulpturelt træmøbel vil bugte sig igennem byrummet og tilbyde en siddeplads til stille stunder. Og så skal forskelligartet belysning og et område til dans og træning — blandt andet med trampoliner og et stort spejl — sørge for at pulsen kan komme op.

Med sin placering under Orientkajs metrohøjbane og Nordhavns første havnebusstoppested, vil lokalområdets drenge — og altså særligt piger — ikke få svært ved at finde det kommende byrum.

Fald i idræt

Pigers deltagelse i idræt falder kraftigt i teenageårene, og det udgør en risiko for deres almene sundhedstilstand. Dét er en af konklusionerne i de undersøgelser, som Jens Troelsen, professor i idræt og biomekanik ved Syddansk Universitet, har stået bag.

Tendensen afspejler sig i mange af Københavns aktive byrum, hvor boldbaner, parkour-anlæg og skateparker altså oftest er indtaget af drenge og unge mænd, mens pigerne står som passive tilskuere til aktiviteterne. Det viser en antropologisk undersøgelse af pigernes brug af byen, som rådgivere fra firmaet BARK har foretaget.

Gennem gåture, fokusgruppe-interviews og en workshop, er det blevet tydeligere, hvad det typisk er, de unge piger efterspørger. Blandt andet er det vigtigt for dem, at byrummet taler til sanserne, og at der ikke er spilleregler eller krav til, hvad man skal lave — som der eksempelvis er på en fodboldbane.

I stedet er det vigtigt for pigerne, at de selv er i stand til at definere og udforske stedet — gerne i samspil med andre brugere som f.eks. voksne, man kan spejle sig i, eller drenge, man kan interagere med.

En grøn opholdsstue

Det rekreative byrum i Nordhavn kommer til at fylde 1.500 m2 og er udviklet ud fra en vision om "en grøn opholdsstue".

Det store, skulpturelle træmøbel, der vil bugte sig hele vejen igennem byrummet, skaber små opholdsrum. Dét giver mulighed for, at man kan være mange sammen, når man har lyst til dét, men også at man kan forme små, mere intime, grupper.

Og netop dét er vigtigt, da pigerne — ifølge undersøgelserne — motiveres af det sociale og dannelsen af fællesskaber.

Trampoliner, et spejl og en danseplads, hvor man f.eks. kan optage TikTok-videoer, åbner op for kreativ leg uden stringente regler, mener man. Og samtidig giver træningsområdet mulighed for mere klassiske, fysiske aktiviteter for en bredere brugerskare af byrummet.

Beplantningen og belysningen taler også ind i ønsket om et sanseligt byrum. Planterne bliver af mere vildtvoksende karakter, og om aftenen vil lys i bedene danne skyggespil op på metrohøjbanen, der hænger som et loft over "den grønne opholdsstue".

Arkitekterne fra Keingart Space Activators deltager også i projektet.

Det rekreative byrum forventes at stå klar i slutningen af 2023.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordhavn
Kan et fiskemarked være med til at give Nordhavn lidt tiltrængt identitet og en stærkere kobling til det vand, der omgiver byens nye boligområde?
læservision
Nordhavn
Nordhavn skal have et nyt vartegn. En gigantisk figur i træ af en trind Bademester, der kan skubbes i vandet ved en fælles indsats.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling