pixel

Færre krydstogtskibe end planlagt kan få landstrøm i 2025

Efter en mislykket udbudsrunde er By & Havn klar med en ny plan, der skal mindske dieselosen ind over byen. Men kun 40% af den planlagte landstrøm er klar i 2025.

langelinie, nordhavn, havnen

Tilsejlende krydstogtskibe får alligevel mulighed for at tanke landstrøm, når de ligger ved kaj i København i 2025. Eller nogle af skibene gør i hvert fald. 

Sådan lyder det fra By & Havn i kølvandet på, at en tidligere budrunde måtte opgives, da de modtagede bud på nye landstrømsanlæg lå langt over budgettet.

Planen var ellers, at de skulle have stået klar i år — for siden at blive udskudt til næste år.

Nu er håbet, at to nye anlæg — uden at sprænge budgettet — kan stå klar til at levere landstrøm til krydstogtskibe på både Oceankaj og Langelinie til krydstogtsæsonen i 2025 – og dermed spare hovedstaden for en masse dieselos fra de store skibe.

Svarer til 3.000 personbiler

Det kræver nemlig enorme mængder elektricitet at holde skibenes faciliteter i gang, mens de ligger ved kaj.

Skibene skal bruge strøm til alt fra lys og madlavning til opvarmning af swimmingpools. Og når skibene ikke kan trække strøm fra land — som i dag — må kaptajnen i stedet holde gang i de enorme dieselmaskiner for at generere den nødvendige strøm.

Blot et enkelt skib kan producere lige så meget dieselos som 2-3.000 personbiler — partikler, der ikke blot sendes ud i atmosfæren, men også ind over København.

Derfor har der siden 2020 været planer om at bygge fem nye strømanlæg i København, så de store skibe i stedet blot kan sætte stikkontakten i: To på Langelinie og tre ved krydstogtterminalen i Nordhavn.

Med den nye plan kommer både københavnere og krydstogtskibe dog til at vente en del længere på, at alle fem strømanlæg er klar til brug.

Med det nye udbud har By & Havn nemlig valgt at etablere landstrømsanlæggene i etaper. Det betyder, at der kun bliver to tilslutninger klar i 2025, mens de sidste tre følger i 2028.

Selv om By & Havn selv havde kalkuleret med, at det i 2025 skulle være muligt for fem skibe at trække strøm på én gang, siger udviklingsselskabet nu, at den gradvise indfasning af landstrøm forventes at flugte med "den efterspørgsel, der er på landstrøm for tiden." 

Kun godt halvdelen af alle krydstogtskibe forventes at have teknisk mulighed for at koble sig på landstrøm i 2025, ligesom krydstogskibene heller ikke har pligt til at trække strøm fra land, men fortsat kan generere deres egen – som regel – billigere strøm med diesel.

EU kræver dog, at alle større krydstogthavne - inklusive København - senest i december 2025 kan tilbyde landstrøm til de tilsejlende krydsogtskibe, og det er ikke utænkeligt, at yderligere EU-regulering på området vil tvinge flere og flere skibe over på landstrøm. 

Kan øge byens strømforbrug med ti procent

Når kalenderbladet viser 2028, vil i alt fem krydstogtskibe kunne tilslutte og udnytte anlæggets fulde kapacitet samtidig. Og det er ikke småting. 

Fem krydstogtskibe med plads til 6.800 passagerer hver, som forsynes samtidig, svarer rundt regnet til at øge Københavns samlede elforbrug med 10 procent.

Oprindeligt var planen, at en elstation på Svanemøllen koblingsstation beliggende tæt ved Østre Gasværk Teater skulle stå for forsyningen. Herfra skulle kablet trækkes under banedæmningen via Kalkbrænderihavnsgade til Svanemøllebugten og videre til Ydre Nordhavn. Men det blev altså for dyrt.

I det nye udbud sker eltilslutningen først fra en midlertidig og siden en permanent hovedstation i Nordhavn. Det betyder også, at etableringen netop må ske i to faser, da der allerede i 2025 vil være mangel på el i den midlertidige hovedstation til fem tilslutninger.

For at føre strømmen videre til Langelinie skal et søkabel føres under havnen. Da en kommende Østlig Ringvej også krydser denne rute, er By & Havn i dialog med Sund & Bælt for at sikre, at ingen kommer til at grave ind i hinanden.

Udover at flytte strømkilden fra Østerbro har spareøvelsen ladet sig gøre ved at stryge en bygning til converter og servicefaciliteter og ved at samle al kabelføringsarbejdet i et særskilt udbud.

By & Havn oplyser, at det fintunede projekt alt i alt kan gennemføres inden for en samlet økonomisk ramme på 350 millioner kroner. Prisen kan finansieres af indtægter fra salget af el til krydstogtskibe, tidligere opnået EU-tilskud og lån fra Københavns Kommune.

Udbuddene forventes afsluttet efter sommerferien 2023.

Landstrømsanlægget til krydstogtskibe i Københavns Havn etableres i et samarbejde mellem Københavns Kommune, By & Havn og Copenhagen Malmö Port (CMP) med By & Havn som bygherre på anlægget.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Kristine Ammitzbøll-Bille

Anlægget står færdigt i 2028, hvorfor København har ønsket tilslutningspligt fra det tidspunkt. Det har transportminister Thomas Danielsen (V) dog afvist med henvisning til, at det først er EU-krav i 2030. Så mærker københavnerne på egne lunger, at ministeren er valgt i Vestjylland.

/Kristine Ammitzbøll-Bille
Karsten

Vi har ikke brug for mere forurening i København og en dags turister turisterne. Forbyd skibene ,som forurener at lægge til i København .

Desuden er der strenge regler for hvormeget farligt sod krydstogtskibene må sende ud i Florida,det meste af Middelhavet ,Hamburg etc etc .MEN IKKE I KØBENHAVN , Hvorfor må de ligge uden deres røggas rensning er igang . De kunne køre på biodiesel i havnen . Det er bare at stille krav, det gør andre lande/havne ! Jeg syntes Greenpeace bør lave en kampagne mod forurenende krydstogtskibe og deres gæster . IKKE VELKOMMEN I KØBENHAVN . Der er noget helt galt i By og Havn ?!

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordhavn
Kan et fiskemarked være med til at give Nordhavn lidt tiltrængt identitet og en stærkere kobling til det vand, der omgiver byens nye boligområde?
læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling