pixel

Nyt om nedgravning af H.C. Andersens Boulevard i januar

Den skulle egentlig allerede havde ligget klar nu — men i starten af det nye år får vi at se, hvilken fremtid for H.C. Andersens Boulevard ny analyse peger på.

hc andersens boulevard park SLA

Det er en af de mest omtalte københavnerdrømme de seneste 10-20 år: En nedgravning af H.C. Andersens Boulevard, så byens centrale plads ikke længere skal være flankeret af en fortsættelse af en op til 8-sporet indfaldsvej.

I 2020 blev der taget et regulært skridt mod en opfyldelse: Københavns Kommune afsatte penge til at lave en såkaldt foranalyse af en nedgravning af både H.C. Andersens Boulevard og Åboulevarden.

Resulatet af analysen skulle egentlig have været offentliggjort i år. I marts i år sagde Teknik- og Miljøforvaltningen til Magasinet KBH, at den "i hvert fald ville være klar inden udgangen af året", men endnu har vi ikke set noget til den.

Nu er sagen dog blevet programsat for politikerne i januar, og interesseorganisationen 'Den Grønne Boulevard' oplyser, at politikerne forventer at behandle sagen den 30. januar.

Forskellige skalaer

Når politikerne får lagt sagen på bordet, er deres opgave at pege på "hovedscenarier" for, hvad man skal arbejde videre med.

Man kan formentlig forvente muligheder i forskellige skalaer — fra en nedgravning af hele Åboulevard og H.C. Andersens Boulevard til mindre ambitiøse, og billigere, alternativer.

Foranalysen vil primært pege på de tekniske muligheder og udfordringer — og politikernes favoritscenarier vil så efterfølgende blive undersøgt mere grundigt. I slutningen af 2023 kan man forvente, at der vil blive startet en proces med at inddrage borgerne.

Sådan lød den oprindelige tidsplan i hvert fald. Men der eksisterer også en mulighed for, at de københavnske politikere gabte over mere end de nu kan sluge, da de i 2020 afsatte penge til at lave analysen.

Det er ingeniørerne hos COWI, der laver den aktuelle analyse, og for få år siden lavede selvsamme COWI en anden analyse af en nedgravning af Åboulevarden. Dén var også bestilt af politikerne på Københavns Rådhus — og betalt af skatteyderne — og da konklusionen lød, at regningen ville ende omkring 10 mia. kroner, konkluderede politikerne at det "desværre er helt urealistisk dyrt".

Analysen man nu venter på omfatter et endnu større projekt, da det altså både er Åboulevarden og H.C. Andersens Boulevard der er genstand for den. Og det står ikke klart, hvorfor — og om — der skulle være mere realisme i tankerne denne gang.

Det er ikke helt unormalt, at foranalyser til store projekter i Københavns Kommune for en stund skaber overskrifter og politiker-begejstring, inden de strander på økonomiens alter og arkiveres i gemmerne.

Andet projekt sætter deadline

Skal der ske noget, skal det dog nok være nu.

En eventuel nedgravning af H.C. Andersens Boulevard vil nemlig skulle tænkes sammen med den omdannelse af Vesterbro Passage, som også er under opsejling — og som tidligere har fået politisk støtte.

De midler, som kommunen har afsat til dét projekt, er øremærket anvendelse frem mod 2026, og det sætter en slags deadline for en politisk beslutning om H.C. Andersens Boulevards fremtid.

Godt nok får Københavns Kommune ikke altid koordineret forskellige anlægsprojekter med hinanden og med andre aktører — og derfor ser man med mellemrum opgravning af gader og stræder, hvor et andet arbejde netop er blevet færdigt.

Men det er nok usandsynligt, at man først gennemrenoverer hele Vesterbro Passage for kort efter at lave den til en byggeplads igen i forbindelse med en nedgravning af H.C. Andersens Boulevard. 

Derfor er der noget ekstra tyngde i den beslutning, som politikerne nu skal træffe.   

Hvilken retning de ønsker at gå i, ved vi sandsynligvis mere om allersidst i januar. Magasinet KBH følger sagen.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

bo schmidt
det vil være logisk, at starte nedgravning, ude ved Bispeng buen og hele vejen ind.
Dennis Nielsen
Med nedgravning af Åboulevard og HC Andersens Boulevard, kan man med fordel fortsætte projektet ud i havnetunnelen, således at trafikken via Nordhavn, Østerbro og Indre By kan aflastes, og den unødvendige gennemkørsel kan dirigeres den vej.
Ann Seemann
Ja det vil være et fantastisk projekt (nedgravning af HC Andersens boulevard) hvis den kan gennemføres.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
En grøn boulevard gennem København og over en biltunnel hele vejen fra Nordvest til Amager.
tegnestuevision
Indre By
Tre bolig-skråninger i midterrabatten af H.C. Andersens Boulevard.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling