pixel

Aktiviteter og afslapning på vej til kommende kvarter på Gasværks­grunden

Næste etape af Østre Gasværk Kvarteret bliver områdets park- og aktivitetsring, der skal stå færdig i 2022.

legeplads gynge

Skråt bag Østre Gasværks Teater er Østerbros kommende skøjtehal begyndt at tage form. Skøjtehallen bliver den første håndgribelige del af det kommende Østre Gasværk Kvarter, der i en nær fremtid også kommer til at rumme næsten 40.000 m2 boliger. 

Næste skridt bliver dog etableringen af den park- og aktivitetsring, der skal omkranse det nye kvarter og fodboldklubben B93’s eksisterende boldbaner.

Parken vil ud over at fungere som rekreativt område give de lokale østerbroere bedre stiforbindelser gennem det i dag lidt afsondrede område ud mod jernbanen og Svanemøllebugten.

200 træer og 110 millioner

Planerne for parken omfatter udover stisystem til cyklende og gående en legeplads til små og større børn, som bliver etableret i kombination med et bassin til skybrudssikring af lokalområdet. Der bliver langs aktivitetsringen anlagt en multibane til blandt andet skateboard og løbehjul, træningsstationer med redskaber og naturligvis områder til ophold og afslapning.

Projektet omfatter også færdiggørelsen af forpladsen ved skøjtehallen og ombygning og udvidelse af Svendborggade, der bliver Østre Gasværk Kvarters centrale vej. 

Der plantes 200 nye træer i området, anlægges 340 cykelparkeringspladser og etableres 24 p-pladser til biler.

Projektet, der i alt skal koste godt 110 millioner kroner, fik tommelfingeren op af Teknik- og Miljøudvalget tilbage i juni og skal nu endeligt godkendes af Borgerrepræsentationen i den kommende uge. 

Hvis projektet bliver godkendt — hvilket på dette tidspunkt i processen som regel er en formssag — kan anlægsarbejdet gå i gang, og vejdelen vil stå færdig i december 2021, mens park- og aktivitetsringen kan indtages af byens beboere i juni 2022.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling