pixel

Gasværks­grunden melder sig ind i byen

Fodboldspillerne på det ydre Østerbro får selskab af en skøjtehal, en teaterudvidelse og hundredvis af mangfoldige boliger.

østre gasværk kvarter

Lige bag cirkelrunde Østre Gasværk Teater er Østerbros længe ventede permanente skøjtehal begyndt at tage form, og hallen er blot det første byggeri i Østre Gasværk Kvarteret, som i de kommende år vil vokse frem på gasværksgrunden inde mellem Østerbrogade og Strandboulevarden.

Langs baneterrænet over mod Nordhavn har den østlige halvdel af området siden 1990'erne været anvendt til fodboldboldbaner for B93 – og sådan skal det forblive.

For det nye boligkvarter er planlagt på den vestlige halvdel, der efter det meste af Østre Gasværk blev revet ned i 1970'erne har haft præg af at være en bagside i byen. En uplejet grøn plet men lukket inde bag høje hegn og gennemskåret af en midlertidig vej ind til skiftende midlertidige formål som en reserve-daginstitution og (lidt tid endnu) en oppustelig erstatnings-skøjtehal.

Den godt gemte Østerbro-lomme skal bringes ud af sin isolation fra den omkringliggende by med i alt fem hesteskoformede karréer på begge sidder af teatret og den nye skøjtehal.

De aftrappede bygninger vil indholde både private og almene familielejligheder og ungdomsboliger, foruden et plejecenter og nye faciliteter med øvesal til Østre Gasværk Teater.

Og rundt i kanten om hele gasværksgrunden skal en park- og aktivitetsring som et offentligt grønt område binde boldbaner og bebyggelser sammen og skabe forbindelser til nabogaderne.

Fem hestesko

Indtil videre er den godt 5.500 etagemeter store skøjtehal med integreret p-hus ene om byggeaktiviteten i Østre Gasværk Kvarteret, men for at isen skal kunne indtages som lovet i februar 2021 går Københavns Kommune i 2020 i gang med at arbejde på infrastrukturen, der blandt andet kræver et nyt lyskryds på Strandboulevarden ved projektets adgangsvej Svendborggade.

Stik nord for teatrets gamle, runde gasbeholder med den moderne diagonale foyer-tilbygning opfører kommunen derefter plejecenteret på 9.000 etagemeter og sælger byggegrundene til tre karréer med samlet 39.000 m2 boliger, hvoraf en fjerdedel bliver almene. Etagerne vil trappe op fra 4. til 8. sal med en maksimal højde på 45 meter mod fodboldbanerne.

Mod øst og langs med skøjtehallen placeres den femte og sidste hestesko på 10.500 etagemeter på teatrets nuværende parkeringsplads. Østerbro Teater, som gasværksscenen hører under, er selv involveret i udviklingen af karréen, der foruden den ekstra teatersal vil indeholde ca. 225 ungdomsboliger (også en fjerdedel almene).

Teaterkarréen nøjes med at trappe op til 24 meters højde og kommer til at udgøre velkomsten til Østre Gasværk Kvarteret med øvescenen skudt let ud fra bygningen flankeret af en bred opholdstrappe op til bygningens indre, hævede gård. Som en inviterende lille plads, der også kan bruges til gadeteater.

Til erstatning for den eksisterende teatergæst-parkeringsplads indgår også et anlæg til 200 biler i teaterkarréen. Derudover får skøjtehallens p-hus plads til 270 køretøjer, hvilket skulle dække 90 procent af det resterende kvarters behov.

Forurening forsegles

Fra 1878 til 1969 forsynede Østre Gasværk den nordlige del af København med gas til belysning og varme, og rådhusarkitekten Martin Nyrops fredede gasbeholder er ikke det eneste tilbageværende spor fra fortiden.

Hele gasværksgrunden er forurenet efter det lille århundredes gasproduktion, og derfor fik den østlige halvdel foretaget afværgeforanstaltninger med blandt andet omfangsdræn og membran, som er overdækket med ren muld, inden fodboldspillerne overtog territoriet.

Og også i vest bliver særligt udsatte områder forseglet, blandt andet ved at anlægge små bakker oven på dem. For at undgå sundhedsfare skal den øverste halve meter af overfladen bestå af enten rene materialer som jord, sand og grus eller af varig fast belægning som asfalt.

For at håndtere regnvand og skybrudssikre hæves terrænet generelt under de nye bebyggelser og i aktivitetsparken, der skal omkranse Østre Gasværk Kvarteret og flette det grønne og det byggede sammen.

Bynaturen i park- og aktivitetsringen skal være inspireret af områdets nuværende selvgroede karakter, tydeligst og med størst biodiversitet ude omkring boldbanerne mens legepladser og andre rekreative faciliteter lægges i den centrale del i tilknytning til boligkarrérne.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling