pixel

Overdækning af metro skal undersøges

Politisk flertal vil gå videre med vision om at overdække et stykke af metroen til lufthavnen.

metro banegrav amager

Det er kun halvanden måned siden, vi kunne fortælle, at en politiker fra Radikale Venstre viste interesse for at overdække et stykke af metroen på Amager.

Som regel går det langsomt, men nogen gange går det stærkt — politik, altså. For allerede nu er der samlet et politisk flertal for at gå videre med idéen.

Dét fremgår af et lille afsnit i den budgetaftale, som et flertal af partierne på Københavns Rådhus blev enige om for få dage siden — og som igen var med Socialdemokratiet uden for døren, da der blev givet håndslag omkring langbordet.

De otte partier bag aftalen bakker alle op om, at Københavns Kommune beder Metroselskabet — som man ejer 50% af — om at udarbejde et konkret forslag til at overdække den åbne metrograv mellem Lergravsparken og Øresund Station.

Det er præcis, hvad De Radikales Christopher Røhl interesserede sig for tidligere på året, og ved den lejlighed svarede Metroselskabet ham, at en overdækning potentielt vil have en støjdæmpende effekt, hvis man overdækker den åbne metrograv — men også at arbejdet vil være "i et væsentligt økonomisk niveau".

Det har dog altså ikke skræmt et politisk flertal, der nu vil gå videre med sagen. I første omgang skal man afstemme med de to minoritetsejere — staten og Frederiksberg Kommune — at man sigter mod en overdækning, og derefter vil Metroselskabet blive pålagt at gå i gang med sagen.

Allerede på budget 2024?

Overdækningen vil ikke blot dæmpe støj for de omkringboende, men vil også efterlade et frit areal på onkring 10.000 m2 — inklusive et åbent. ubebeygget areal der i dag ligger i forlængelse af gravens ene ende, og hvor der tidligere har været planer om at bygge et P-hus.

Om dét areal helt eller delvist vil udlagt til rekreativt område — eller vil blive frasolgt for at dække regningen for overdækningen — er én af de ting, som man skal have afklaret, hvis projektet når frem til realisering.

Helt præcist ønsker Københavns Kommune at bede Metroselskabet om at lave et udspil til en "planlægningsbevilling". Med dét i hånden kan politikerne senere beslutte, om der skal afsættes midler til at udarbejde en ny lokalplan for stedet.

En lokalplan sætter rammerne for udviklingen et givent sted. Og da den nuværende lokalplan er lavet på basis af, at der ligger en åben skinnegrav i området, vil man skulle lave en ny, hvis rammerne i stedet skal være, at metroen skal gemmes væk under jorden.

I budgetaftalen skriver politikerne, at man allerede ønsker at have udspillet fra Metroselskabet klar, når man lægger byens samlede budget for 2024.

Dét sker i det tidlige efterår.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling