pixel

Paris fjerner 70.000 P-pladser fra gaden

Den franske hovedstad vil gøre plads til bedre byrum og modarbejde de globale klimaforandringer.

Paris street parking

Vi fjerner 70.000 P-pladser. Hvad skal vi bruge pladsen på?

Sådan lyder et omfattende spørgsmål fra Paris' bystyre til beboerne under parolen: "Forestil dig i dag byen af i morgen". 

Den franske hovedstad har besluttet sig for at tage drastiske midler i brug for at nå sin målsætning om en venligere by med en mindre klimabelastning. 

»Vi kan ikke længere bruge 50% af hovedstaden på biler, når de kun repræsenterer 13% af folks rejser,« sagde vice-borgmester David Belliard til The Times i december. Og han fortsatte:

»Vi har behov for at plante mere grønt i byen for at tilpasse os accelerationen af klimaforandringerne — og vi vil gøre luften mere åndbar og give offentlige byrum til pariserne, der tit bor i små lejligheder.«

De 70.000 P-pladser, som Paris vil nedlægge frem mod 2025, udgør ikke mindre end halvdelen af byens gadeparkering. Al den frigivne plads skal bruges på cykel-infrastruktur, beplanting, legepladser, springvand, caféservering, offentlige toiletter — og hvad befolkningen ellers har af ønsker. 

Alle pariserne kan nu komme med idéer på en dertil indrettet web-side, ligesom det er planlagt at indkalde en borgergruppe til sammen at arbejde på konkrete forslag.

15-minutters byen

Under borgmester Anne Hidalgo har Paris siden 2014 arbejdet målrettet på at reducere bilismen til fordel for mere cyklisme — og tiltagene er populære hos de fleste. I sommer blev hun genvalgt med et klart flertal.

Covid-pandemien har sat endnu mere skub i den franske vision. Det europæiske rumfartsagentur måler luftforurening i flere europæiske storbyer, og i Paris blev der under forårets lock-down målt et fald på hele 54% i NO2 partikler — europæisk rekord. 

Dét har sat fart i de omfattende planer, der i 2021 også omfatter starten på en gradvis nedsættelse af hastighedsbegrænsningen for biler fra 50 til 30 km/t. 

På lidt længere sigt er Hidalgos vision, at Paris bliver til en "15-minutters by".

I 15-minutters byen har man ikke behov for bil, for alt man har brug for, kan man finde inden for 15 minutter ved udelukkende at bevæge sig til fods, på cykel eller med offentlig transport.

Arbejdspladser, uddannelse, børnepasning, indkøb, sportfaciliteter, kulturtilbud, spisesteder, grønne områder. Alt skal kunne findes i kort afstand fra hjemmet — uanset hvor man er i byen.  

Med ét ord er 15-minutters byen decentraliseret. Alle funktioner blander sig med hinanden.

Dermed står den i modsætning til meget af den byudvikling, der er sket i sidste halvdel af det 20. århundrede, hvor beboelse, arbejdsplads og indkøb bevidst er blevet opdelt i zoner, som man ofte bevægede sig mellem i sin bil. 

Dén model er Paris altså ved at arbejde sig væk fra, men en decideret udryddelse af bilerne har man ikke kurs imod.

Den franske hovedstad har i dag underjordiske P-faciliteter der ikke er fuldt udnyttede, og intentionen er, at mange af de parkerede biler på overfladen i stedet kan finde plads under jorden. I tilfælde hvor P-kældrene er privat ejede, forhandler bystyret med ejerne om løsninger der kan nedsætte prisen for at parkere i dem. 

 

 

Få adgang som plus-medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

seneste KBH+

seneste
opinion

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling