pixel

Politikere vil til bunds i kaos i Teknik- og Miljø­forvaltningen

KBH+ | På de kontorer, der varetager byens udformning, ligger lige nu 3.350 sager, som ingen ved hvor kommer fra — eller om de er under behandling.

papir bunke kontor

På skrivebordet hos Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) på Københavns Rådhus ligger lige nu 3.350 åbne sager, der falder ind under de såkaldte 'anmeldelses- og lovliggørelsessager'.

Ingen ved, hvor mange af dem der omhandler lokalplaner, som er de 'lokale love' der bestemmer, hvordan byen skal indrettes.

Ingen ved, hvor mange af sagerne der stammer fra beboerklager — og hvor mange er oprettet, fordi embedsværket selv er blevet opmærksom på mulige ulovligheder.

Og ingen ved, hvor mange af sagerne der er i gang — og hvor mange der ligger ubehandlet hen.

Dét er den ganske chokerende konklusion i et notat, som TMF selv har udarbejdet på opfordring fra politikerne Astrid Aller (SF) og Christopher Røhl (R).

Og nu vil politikerne have overblik over, hvad der er op og ned i den administration, som har ansvaret for, at byens politiske beslutninger føres ud i livet.

Noma afslørede svigt

Det fornyede fokus på forholdene i TMF er ikke mindst vokset ud af den sag om restauranten Noma, som Magasinet KBH første gang beskrev i august 2022, og som vi siden har fulgt tæt.

Her klagede en beboer første gang i 2018 over Nomas blokering af stien langs Christianshavns Vold, men her i 2023 er sagen stadig åben på grund af fejl og "manglende koordinering" i TMF.

Forvaltningen har flere gange givet forkerte oplysninger om sagen til både Magasinet KBH og til Astrid Aller — og forløbet har afsløret store organisatoriske problemer hos forvaltningen, hvor gentagne fejlagtige svar fra vicedirektør Lena Kongsbach indikerer, at ingen reelt har haft overblik over sagens historik og status.

Siden har det vist sig, at der har været tilsvarende problemer i en sag om Royal Arena, hvor beboere har klaget over tillukkede stueetager, der i lokalplanen skulle have været "åbne" og "aktive".

Dette er de eneste to klagesager, som Magasinet KBH har kigget på, og i dem begge har der været årlange forsinkelser og graverende problemer med rigtigheden af de svar, som er modtaget fra TMF. 

Så hvordan er status på de 3.348 sager, som magasinet ikke har undersøgt, kan man nærliggende spørge?

Det vil de to lokalpolitikere altså nu have et overblik over. På basis af magasinets dækning af problemerne har de bedt TMF om det notat, som nu er lagt frem, og hvoraf det fremgår, at man altså p.t. har 3.350 sager liggende på skrivebordet — uden overblik over hvor de kommer fra og om de overhovedet er i gang med at blive behandlet.

Konsekvenser for byen

Det kan være nemt at klikke videre, når man læser indledningen til en historie om kommunalt bureaukrati som denne — men problemerne hos TMF kan have enddog meget håndgribelige konsekvenser for livet i byen.

Dét kan være manglende adgang til en sti på Christianshavn eller døde stueetager i Ørestad. Men det kan også være arkitektur der ender med at være en hel del mere kedelig, end politikerne havde godkendt. Det kan være træer i ens nabolag der bliver fældet, selv om de ikke måtte, uden at der bliver rettet op på det. Eller det kunne være fællesarealer, der var en betingelse for opførelseen af et nyt kvarter, men som aldrig dukkede op.

Astrid Aller forklarer i telefonen til Magasinet KBH, at man nu vil til bunds i sagen og have overblik over, hvad der sker hos TMF. Man kan hos politikerne ikke acceptere, at man ikke kan stole på, at de politiske beslutninger efterfølgende bliver varetaget og ført ud i livet af det administrative apparat.

Derfor agter Aller og Røhl — og dermed altså SF og De Radikale — meget snart at stille et såkaldt 'medlemsforslag' i det politiske Teknik- og Miljøudvalg.

Vil kræve manuel gennemgang

Er der flertal bag et medlemsforslag, kan politikerne pålægge TMF at eksekvere — og i dette tilfælde vil Aller og Røhl have, at TMF leverer et klart svar på, præcis hvor mange sager der er åbne, hvor gamle de er, hvor mange der stammer fra beboerklager — og hvad de egentlig handler om.

TMF har tidligere forklaret til Magasinet KBH, at deres system ikke er sat sådan op, at man kan svare på disse spørgsmål — på trods af at man også fortæller, at man har "indført robotter, der kan spare tid i sagsbehandlingen".

Derfor har TMF tidligere forklaret til Magasinet KBH, at det kræve en "manuel gennemgang" af hver eneste af de 3.350 sager at svare på spørgsmålene. Og dét gentager TMF i notatet til Aller og Røhl.

Astrid Aller siger til magasinet, at hun ikke nødvendigvis vil kræve, at TMF gennemgår alle sager manuelt — metoden må TMF bestemme. Men politikerne er nødt til at have et overblik over, om byens politiske beslutninger bliver gennemført.

Lokalplaner er at sidestille med 'lokale love', der dikterer rammerne for livet i byen. Og hvis beboerklager over brud på disse love ikke håndteres nogenlunde effektivt, kan man argumentere for, at det administrative apparat hos TMF udgør et demokratisk problem for Københavns Kommune.

Det er nok svært at forestille sig, at der i Teknik- og Miljøudvalget skulle være et flertal imod, at TMF pålægges at lave en status på 3.350 sager om mulige lovbrud. Og derfor kan man formentlig forvente, at TMF inden længe vil blive sat i gang med arbejdet.

Hvad der herefter vil ske, er et åbent spørgsmål. Men den spirende, politiske utilfredshed kunne ultimativt munde ud i omfattende ændringer hos TMF, så byens beboere ikke skal vente i årevis på behandling af klager — og så der kommer mere transparens i sagsbehandlingen.  

Magasinet KBH følger sagen tæt.   

Få adgang som plus-medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

seneste KBH+

seneste
opinion

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling