pixel

Nu opgraderes Amagers oversete Remiseparken

Urbanplanens store grønne indre skal være en moderne park for hele København.

remiseparken renovering

De fleste københavnere nikker indforstået, hvis man nævner Urbanplanen. Til gengæld er det nærmest de lokales velbevarede hemmelighed, at der inde midt i Amagers store almene boligbyggeri ligger en af øens største byparker og byder på både byggelegeplads, bondegårdsdyr og store grønne plæner.

Men det skulle gerne ændre sig, når Remiseparken efter en gennemgribende fornyelse står klar og opgraderet efter sommerferien 2020 som en tryg, attraktiv og værdifuld park for såvel områdets beboere som resten af byen.

Både Byggeren og Bonderen bevares og holdes åbne, mens Remiseparken ellers er afspærret i etaper det kommende års tid, og det grønne indre mellem Englandsvej og Røde Mellemvej får indrettet nye parkrum til fordybelse, fællesskab og sport.

Udgangspunktet for fornyelsen er, at bevare de særlige kvaliteter oversete Remiseparken allerede indeholder som den frodige natur, de små dyrkningshaver og selvbyggerkulturen. Mens klimasikring, tilgængelighed og multifunktionalitet forbedres, så den nedslidte park igen lever op til nutidige krav og appellerer til og aktiverer forskellige alders- og borgergrupper. 

Københavns Kommune har afsat 57 mio. kroner til parkrenoveringsplanen lagt af Rambøll og landskabsarkitekterne BOGL, der blandt andet også har stået for udearealerne omkring prisbelønnede Kalvebod Fælled Skole i Ørestad.

Fire slags landskaber

Den lange parkallé bliver erstattet af en aktivitetssti, der zig-zagger sig som en hovedåre gennem Remiseparkens forskellige områder. Fra nord til syd vil stien variere i bredden, når den former sig efter de eksisterende træer og parkens terræn, giver plads til aktivitet og ophold, og møder nye forbindelser på tværs.

Langs aktivitetsstien inddeles parken i fire underområder med forskellige faciliteter og hver sit landskabelige udtryk:

Leg- og læringslandskabet omkring de to bemandede legepladser for bygge- og dyreglade unger.

Kulturlandskabet med nyttehaver og den store plæne med plads til alskens arrangementer lige fra børnefødselsdage til koncerter.

Bevægelseslandskabet i den sydlige del med plads til street sport, udendørs fitness og et varieret betonterræn velegnet til cykler, løbehjul og skateboards.

Og endelig Naturlandskabet mod sydvest, hvor den eksisterende bakkede og lidt vildere naturfornemmelse forstærkes af en elleskov med hundredevis af nyplantede træer. Små plateauer, gangbroer og et permanent vandspejl i en lysning mellem elletræerne skal bidrage til den eventyrlige stemning midt i Sundbyvester.

Del af et større makeover

Som del af den overordnede klimatilpasningsstrategi i Københavns Kommune bliver fornyelsen af Remiseparken udformet, så parken ved skybrud fremover kan absorbere store mængder regnvand fra de omkringliggende boligområder.

Parkopgraderingen er samtidig del af en større udviklingsplan for et omfattende makeover af hele Urbanplanen.

Efter en del forsinkelse forventes den øvrige om- og udbygning af det typiske 70'er-byggeri også at tage fart i løbet af 2019 og 2020 med blandt andet det helt nybyggede Solvang Kvarter og en genopfindelse af Urbanplanen Syd omkring skolen og bibilioteket.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Vesterbro
Godsbaneterrænet omdannet til Vesterbros nye grønne hjerte.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling