pixel

Urbanplanen fortsætter fornyelsen

Legevenlig bynatur, et vinterhave-bibliotek og nye ejerboliger er med i næste etape af det omfattende makeover af Amagers store sociale boligbyggeri.

urmagerstien trejde natur jaja architects

Trygt, attraktivt og livligt. Ordene er nok ikke de første, som naboer og forbipasserende københavnerne vil sætte på Urbanplanen på det vestlige Amager. Og selvom mange af de næsten 6.000 beboere er glade for at bo der, så er Urbanplanen som et Københavns største almene boligområder indiskutabelt præget af en række fysiske og sociale udfordringer.

Men trygt, attraktivt og livligt er overskrifterne for den udviklingsplan, som gennem en omfattende fornyelse skal være Urbanplanen nye chance. Ved at give beboerne et mere sammenhængende nabolag med nye muligheder for brug, leg og ophold. Og samtidig lukke boligområdet op for den omkringliggende by, så naboerne tager gennem Urbanplanen og inviteres til at blive lidt, i stedet for altid at smutte udenom.

Inde midt i Urbanplanen har Boligforeningen 3B allerede revet områdets gamle betonhjerte ned. De tomme butikker i det hensygnede Solvang Center bliver erstattet af Solvang Kvarter – et helt nyt kvarter i kvarteret, med ungdoms- og familieboliger og en plads, hvor et lysende grønt klokketårn markerer de nye tider.

I næste etape af Urbanplanens udviklingsplan er turen nu kommet til adgangsvejene ind til Solvang Kvarter og så hele området syd for pladsen, hvor blandt andet den lokale folkeskole, det lokale folkebibiliotek og de lokale fritidsklubber ligger.

Læse-have og boligejere på vej

Københavns Kommune har sat 80 mio. kroner af til formålet og bestemt sig for at bruge dem efter en plan foreslået af teamet Tredje Natur, JaJa Architects, EKJ Rådgivende Ingeniører og Hans Larsen Bygherrerådgivning. I alt dækker projektet omkring 20.000 kvadratmeter boliger og forretninger samt forskønnelse af omkring 20.000 kvadratmeter grønne områder.

Urmagerstien omdannes til en lys, åben og grøn smutvej gennem Urbanplanen og ind til den kommende plads ved Solvang Kvarter. Solvang Bibliotek helhedsrenoveres og får blandt andet sin gård overdækkes med glastag til en lys og lun læsehave året rundt. De to eksisterende fritidsklubber flyttes og genopføres oven på biblioteket i et tårn, der gløder som en lanterne om aftenen og kan blive et nyt vartegn for området sammen med klokketårnet overfor.

Dertil opføres en række nye mindre fritidsinstitutioner og -tilbud omkring Dyvekeskolen, og så skal hele arealet skybrudssikres med bynatur og regnvandsbassiner. På bordet med forslag er også skatepark, nyttehaver og en scene.

Endelig vil Københavns Kommune forsøge at opnå en mere blandet beboersammensætning i Urbanplanen ved at sælge grunde fra til 175 nye ejerboliger midt i mellem de mange almene boliger.

Arkitektteamet skal i den kommende tid viderebearbejde deres forslag til et egentlig lokalplansforslag. Går den videre beslutningsproces uden knuder, forventes byggeriet syd for Solvang Kvarter at kunne gå i gang i sommeren  2018 og være afsluttet i efteråret 2019.

Se mere om Solvang Kvarter og Urbanplanens nye chance her på Magasinet KBH

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling