pixel

Plads ved Amagerbro­gade er gået fra grå til grøn

Mere grønt og bedre ophold er resultatet af et længere arbejde med forandring på Sundbyøster Plads.

sundbyøster, bogl, sundby

Selvom en plads hverken mangler kultur eller sport, kan den sagtens være kedelig.

Det har Sundbyøster Plads på det nordlige Amager længe været et godt eksempel på.

Her finder man lige i nærheden to sportshaller, en legeplads, et bibliotek, en skole og flere hyggelige caféer — heriblandt Ingolfs Kaffebar som med lidt under 900 anmeldelser på Google — og en score på 4,3 ud af 5 — er lidt af en institution på disse kanter.

Alligevel var det som om, Sundbyøster Plads stod i skyggen af tilbuddene, og trods den centrale placering langs Amagerbrogade, har den gamle sporvognsholdeplads længe været et hengemt og anonymt sted, man helst bare skulle forbi.

Det er der nu lavet lidt om på.

Natur fra Fælleden og Strandparken

Omdannelsen af Sundbyøster Plads fra gråt og anonymt byrum til et sted, man faktisk gider være, er den første, færdige fysiske del af Områdefornyelsen Sundby, som har forløbet siden 2018.

At peppe pladsen op var et centralt ønske fra områdefornyelsen, og de senere år har pladsens arbejdsgruppe mobiliseret lokale ildsjæle som sammen med frivillige fra den lokale idrætsforening, Sundbyøster Skole, borgere og erhvervsdrivende har formuleret ønskerne til den fremtidige plads.

På baggrund af de mange ønsker har Tegnestuen BOGL inddelt pladsen i nye rum med forskellig funktion og stemning.

Parkens ydre kant vender sig nu i højere grad mod omgivelserne og binder de omkringliggende tilbud bedre sammen, så det virker mere naturligt at tage ophold her efter endt skoledag eller før indkøbsturen eller badmintonkampen i Sundbyøsterhallen, der vender ud mod pladsen.

Pladsens centrum er nu indrammet af små naturlommer med beplantning hentet fra både Amager Fælled mod vest og Amager Strandpark mod øst, som Sundbyøster Plads geografisk ligger nogenlunde midt imellem.

Derudover har inspiration fra gårdrums- og villahaverne, som man støder på i lokalområdet også fået lov at snige sig ind på pladsen.

Og så skal fokuseret lyssætning nu gøre pladsen mere tryg at opholde sig på efter mørkets frembrud.

Skoleelever designede byrum i Minecraft

Ifølge arkitekterne hos BOGL har udformningen forsøgt at skabe en vekselvirkning mellem det urbane og bynaturen, så pladsen både kan danne ramme om kulturelle begivenheder og give plads til ro og fordybelse.

Inspirationen bag pladsen bygger på flere midlertidige projekter, som arbejdsgruppen bag har gennemført de senere år.

Blandt andet har børnene fra Sundbyøster Skole fået tildelt rollen som byplanlæggere og interviewet brugere af pladsen, bygget modeller i sandkasse-computerspillet Minecraft og siden opført midlertidige byrumsmøbler til pladsen.

Et centralt ønske for pladsen var drømmen om mere liv. Til det formål arbejder gruppen lige nu på at nedsætte en ny 'pladsgruppe', der skal koordinere nye traditioner og aktiviteter på pladsen med udgangspunkt i de lokale tilbud.

Den nye Sundbyøster Plads blev officielt indviet i går, fredag den 25. november.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling