pixel

Ja, P-pladser kan reserveres til københavnerne

København kan (formentlig) følge f.eks. London og Paris og reservere byens P-pladser til byens beboere — sådan lyder ny afgørelse.

Parkering Larsbjørnsstræde

De gør det i Paris. De gør det i London. De gør det i Boston og Philadelphia. 

Men i København har man hidtil afholdt sig fra at reservere byens parkeringspladser til de mennesker, der rent faktisk bor i byen.

Da Socialdemokratiet tilbage i august 2022 spurgte embedsværket på Københavns Rådhus, om det ville være muligt at reservere byens P-pladser til beboere med licens, lød det, at dansk lovgivning muligvis ikke ville tillade det.

Siden har embedsmændene på politikernes opfordring undersøgt sagen nøjere, og det viser sig nu, at det ikke er helt så sort/hvidt som først antaget. 

Det er nu Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at det — med visse forbehold — rent faktisk er lovligt at give københavnerne forret til i hvert fald nogle af byens P-pladser.

Tæt på gadedøren

Dermed åbnes der op for, at københavnere i bil i fremtiden ikke længere skal spilde tid på at køre rundt i kvarteret og lede efter en ledig parkeringsplads. Og for at pendlere og besøgende kan tvinges til at parkere i for eksempel et P-hus i byens udkant og tage bus eller metro ind til centrum.

Som vi tidligere har beskrevet, skal der ifølge dansk lovgivning som udgangspunkt være offentlig parkering på offentlige veje. 

Men hvis der "foreligger væsentlige, almene hensyn”, uden at der samtidig er "færdselsmæssige hensyn, der taler imod”, er det dog muligt at reservere P-pladser — det kender man allerede fra for eksempel handicapkøretøjer.

Spørgsmålet er så, om det også er et “alment hensyn”, at gøre det nemmere for Københavns egne skatteborgere at finde en P-plads tæt på deres gadedør? 

Og svaret er, at ja, det kan det faktisk være.

Behov og gode argumenter

Forvaltningen har i starten af denne uge fremlagt en juridisk redegørelse for de københavnske politikere, og af den fremgår det, at formuleringen ifølge Transportministeriet kan fortolkes ret bredt.

Det “afhænger af kommunens konkrete begrundelse og de hensyn, der tages. Ministeriet anfører, at der er tale om en konkret vurdering”, står der blandt andet i redegørelsen.

Det vigtige her er, at man fra kommunens side har saglige argumenter for at reservere P-pladserne, og at det ikke sker på bekostning af mere presserende parkeringsbehov. For eksempel muligheden for at parkere tæt på hospitaler eller institutioner.

Ét argument kan for eksempel være det helt simple, at man gerne vil imødekomme lokale beboeres behov for at parkere.

Et andet kan være, at der er et hav af ubenyttede P-pladser i byens parkeringshuse og -kældre, og at den offentlige transport giver rig mulighed for at komme ind og ud af byen.

Et tredje kan være, at færre frie P-pladser vil afholde udenbys bilister fra overhovedet at køre ind i byen, hvilket kan være gavnligt for miljøet.

Forventer bred opbakning

Alt i alt vurderer forvaltningen nu, at det vil være muligt at begrunde det sagligt, hvis politikerne ønsker at gå videre med idéen om at reservere P-pladser på offentlige veje til byens beboere med parkeringslicens.

Og vil de dét?

I Socialdemokratiet er man godt tilfreds med den nye vurdering, selvom Marcus Vesterager, der er den ene af partiets to medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget understreger, at forvaltningens redegørelse ikke er helt så entydig, som man kunne have ønsket.

»Men vi synes absolut, at det vil være spændende og interessant at gå videre med. Det kunne være en del af løsningen på de udfordringer, vi ofte hører, at lokale københavnere har med at finde en parkeringsplads,« siger Marcus Vesterager til Magasinet KBH.

Han skal nu drøfte sagen med sin partigruppe, men han forventer, at partiet vil gå videre med et mere konkret forslag i en nær fremtid. Og til forskel fra andre tiltag på området tror han, at dette forslag kan vække genklang hos partier på begge fløje i parkeringsdebatten.

»Der er jo ret forskellige holdninger til, hvordan man skal løse problemerne med parkeringspladser i København. Men hvis vi på den her måde kan skaffe flere pladser til københavnerne uden at skulle anlægge nye, så rammer vi nok et sted, hvor alle partier vil kunne se sig selv i det,« siger han.

Hvis reservation af P-pladserne til beboerne fører til mindre biltrafik til København udefra, kan man måske også forestille sig, at ændrede regler på sigt kan føre til, at nogle af byens P-pladser på gaden nedlægges til fordel for f.eks. nye byrum og bredere fortove. 

For tiden arbejder en politisk flertalsblok dog ud fra dét princip, at alle nedlagte P-pladser på gaden skal erstattes 1:1 af nye P-pladser andre steder.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling