pixel

Fjern Bispeengbuen og åbn Ladegårdsåen

Ruben Kidde (R) er medlem af kommunal­bestyrelsen på Frederiksberg. Nu vil han også i Folketinget — blandt andet for at kæmpe for et hjertebarn, som han skriver om her.

ladegårdsåen

Kort
Bispeengbuen

København og Frederiksberg skal have åen tilbage. Ladegårdsåen skal se dagens lys og bilerne føres under jorden i en biltunnel.

Ladegårds Å løber fra Bispeengbuen og munder ud i Peblinge Sø. I dag lever åen en ganske ubemærket tilværelse under en af Københavns mest befærdede indfaldsveje, Ågade-Åboulevard. Åen har de sidste 500 år leveret alt vandet til Søerne og gør det fortsat i dag.

Hvis vi ikke havde Ladegårdsåen, var der ikke vand i Søerne, Østre Anlæg og Kastellet m.fl.

I fremtidens klima får vi brug for mere og renere vand i vores by.

Jeg har kæmpet for at rive Bispeengbuen ned og åbne åen, siden jeg startede i politik.

I starten trak de politiske modstandere fra andre partier på smilebåndet, men i dag er der langt bredere anerkendelse af — og opbakning til — visionen i Frederiksberg og Københavns kommuner. Nu mangler vi bare Folketinget. 

Drøm større: Grøn Boulevard fra Frederiksberg til Amager 

Jeg drømmer om, at vi kan få bilerne ned under jorden hele vejen fra kanten af Frederiksberg til Amager, så vi både kan få åbnet åen og skabt en grøn boulevard ned af H. C. Andersens Boulevard.

Det er en stor vision, og man siger at en elefant skal spises i mindre bidder. Derfor ønsker jeg — ligesom Borgerinitiativet Åbn Åen — i første omgang en løsning, hvor vi inden for få år kommer i gang med første etape af projektet: Det vil sige, at vi starter med at fjerne halvdelen af Bispeengbuen og genåbne første etape af Ladegårdsåen. Et stor-skala pilotprojekt!

På den lidt længere bane ønsker jeg, at Bispeengbuen bliver fuldstændig erstattet af en underjordisk tunnel til bilerne, anlagt med grøn beton. Det vil muliggøre et endnu større grønt område, uden unødig billarm og forurening lokalt. Og det vil være første del af en 'Grøn Boulevard', hvor hele Ladegårdsåen bliver åbnet ned til søerne, og hvor resten af strækningen over H. C. Andersens Boulevard til Amager bliver grøn og rolig, med kun let overfladetrafik.

Mine forslag:

Genetablér Ladegårdsåen 

Gennem ti år har jeg støttet Borgerinitiativet Åbn Åen i deres kamp for en “vending” på Åboulevarden, så Ladegårdsåen kommer op til overfladen, og trafikken føres under jorden i en tunnel.

Åen kan bruges til skybrudshåndtering og klimasikring af byen mod tørke og hedebølger og vil være et nyt grønt vartegn for vores hovedstad. Det er vigtigt at staten understøtter Frederiksberg og København, som arbejder for visionen. Folketinget bør giver kommunerne lov til at investere i visionen, uden at blive ramt af det såkaldte anlægsloft, som ellers kan bremse projektet.

Åbn første etape af åen nu!

København og Frederiksberg arbejder pt. for en etapevis genåbning af åen, hvor man åbner første del af åen fra Bispeengen til Jagtvej (ca. 40% af åen).

Jeg mener — på linje med Borgerinitivet Åbn Åen — at det er vigtigt at komme i gang med en genåbning nu, og at der så på lidt længere sigt skal ske en komplet nedrivning af buen som motortrafikvej gennem byen.

Kommunerne er nået langt, men regeringen har endnu ikke givet grønt lys. Jeg mener, at staten skal give en garanti for at realisere projektet, og vil kæmpe for det i Folketinget. Staten bør som minimum bruge de penge, som skulle gå til at vedligeholde Bispeengbuen, på i stedet at rive buen ned i etaper og åbne åen.

Grøn Boulevard 

Hele den lange strækning fra Bispeengbuen på Nørrebro langs H.C. Andersens Boulevard til Christianshavn skal gøres grønnere.

Staten bør hjælpe Frederiksberg og København — ikke kun med første etape ved Bispenegbuen, men også med den komplette løsning, hvor bilerne sendes under jorden i et så langt stykke, at vi ikke længere behøver en 8-sporet vej midt gennem byen.

Finansieringen kan enten ske ved en betalingsløsning, hvor det koster lidt at benytte den hurtige biltunnel, eller det kan ske ved at omprioritere de 15 mia. kr. som en biltunnel i Øresund fra Lynetteholmen til lufthavnen vil koste, men som ikke i samme grad som Den Grønne Boulevard, vil afhjælpe trængslen i hjertet af hovedstaden. 

Vi skal i højere grad sørge for at midlerne kommer nutidens københavnere til gode og i mindre grad satse på usikre projekter langt ud i fremtiden.

Mest læste

relaterede
artikler

seneste
opinion

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling