pixel

Bispeengbuen — ny fremtid

bispeengbuen
  • Bydel
    Nørrebro
  • Type
    Transport, trafik og infrastruktur
  • Status
    Plan
  • Funktion
    park, vejanlæg
  • Bygherre
    Staten / Københavns Kommune / Frederiksberg Kommune

Bispeengbuen blev opført i starten at 1970'erne som en indfaldsvej til København.

Både interesseorganisationer, Københavns og Frederiksberg Kommune arbejder nu med forskellige modeller for nedrive buen, og i stedet gøre området til en klimapark med en fritlægning af Ladegårds Å.

Det vil kræve en ny løsning til biltrafikken, f.eks. at lægge den ned i en tunnel under området. 

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling