pixel

Svanemølle­havnen flytter for at skabe plads til Nordhavns­tunnel

Byggeriet af tunnel til Nordhavn nærmer sig hastigt. Halvdel af lystbådehavn er i vejen.

Svanemøllehavnen

Det er godt nyt for Nordhavn-bydelens efterhånden mange beboere — men måske knap så spændende for bådejere og brugerne af Svanemøllehavnen.

I hvert fald cirka halvdelen af dem.

For sagen er, at den planlagte Nordhavnstunnel, der skal forbinde det stadigt voksende Nordhavn med Østerbro via en underjordisk tunnel, meget snart skal realiseres. 

Den 1,4 kilometer lange tunnel kommer til at løbe under en del af Svanemøllehavnen, og det betyder, at flere bådejere i en ikke helt kort periode må finde sig i at sejle bådene væk fra det vante vand. 

I alt cirka 600 af havnens omkring 1.400 bådpladser må vige pladsen for de mange maskiner, der fra næste år rykker ind i området for at anlægge den nye tunnel.  

Del af et større projekt

Bådene får dog en erstatningshavn, de kan fortøjre deres sejl- og motorbåde i. 

Arbejdet med at anlægge den nye havn er netop sendt i udbud. Den vil komme til at ligge på den modsatte side af Kalkbrænderiløbet — med andre ord i Nordhavn — i et område der hedder Færgehavn Nord.

Og der er ikke tale om en enkelt sommer med ny placering for de berørte bådejere. Hvis planen holder stik, kommer tunnelarbejdet til at vare frem til 2027.

Den nye tunnel er sidste etape af et større infrastrukturprojekt der skal forbedre trafikforholdene til og fra Nordhavn. 

Første spadestik til det, der regnes for byens største vejprojekt, blev taget for ti år siden. 

I slutningen af 2017 blev første etape med den to kilometer lange, og 2,5 mia. dyre, omfartsvej Nordhavnsvej indviet. Vejen forbinder Strandvænget på Ydre Østerbro med Helsingørmotorvejen.

Flere tunnelplaner forude

Den delvist nedgravede Nordhavnsvej har taget en stor del af den tunge trafik, der ellers måtte gennem Østerbros smalle gader. 

Næste etape med Nordhavnstunnel — som forventes af koste 3,6 mia. kr. — skal afhjælpe problemerne med tung trafik i Nordhavn, hvor hovedåren Århusgade allerede i dag er temmelig trafikalt belastet. 

Dermed kan den efterladte tunnelende ved Svanemøllen — der har ligget og ventet siden 2017 — nu endelig tilkobles sin forlængelse ud i havneløbet.

I Nordhavns-enden er det planen, at den nye tunnel vi få en tilsvarende uafsluttet ende, som senere kan kobles på en lang tunnel videre ud i Øresund via den planlagte ø Lynetteholmen mellem Nordhavn og Refshaleøen.

Man klargør altså til det videre arbejde med Ringvej Øst — også kaldet havnetunnelen — i fremtiden.

Ifølge Vejdirektoratet vil den midlertidige erstatningshavn stå klar i sommeren 2022, hvorefter bådejerne kan få lov til at rykke ind.

Omtrent samtidigt vil arbejdet med at anlægge selve tunnellen gå i gang. Dén opgave vil komme i offentligt udbud i løbet af få uger.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling