pixel

Vester Voldgade skal være cykelgade

Lille Langebro mere end fordoblede antallet af cyklister, der nu langt overstiger bilerne — og dét betyder en ny fremtid for central gade.

Vester Voldgade cyklist biler

Når der kommer nye broer over havnen, ændrer byens trafik sig betydeligt. Dét så man både med Bryggebroen og Inderhavnsbroen — og fra 2019 0gså med Lille Langebro.

Pludselig blev Vester Voldgade — der løber fra Jarmers Plads over Rådhuspladsen til havnen — til en nøgleforbindelse for tusinder af cyklister, der hver dag bevæger sig mellem Amager og det indre København.

Og byen skal rette sig ind efter de nye trafikmønstre, mener byens politikere, som nu vil gøre Vester Voldgade til en regulær cykelgade.

Fordoblet cykeltrafik

Det var i juni 2019, at Lille Langebro blev åbnet for enden af Vester Voldgade og dermed koblede den gamle voldgade sammen med Langebrogade på Christianshavn.

Allerede et par måneder efter åbningen, vurderede Københavns Kommune, at broen havde fordoblet cykeltrafikken på Vester Voldgade. Og efterhånden som flere har vænnet sig til den nye forbindelse, er trafikmængden i hvert fald ikke gået den modsatte vej.

Som bilgade er Vester Voldgade til gengæld mindre populær med en relativt behersket mængde 4-hjulede på asfalten. Og ikke mindst derfor foreslog Enhedslisten sidste uge i Borgerrepræsentationen, at man ganske enkelt gør den til en cykelgade.

Dét var der flertal for, og dermed går Vester Voldgade nu (igen) en ny fremtid i møde.

Fra parkering til granit

Det er nu 11 år siden, vi kunne fortælle, at der var åbnet en ny og "Rolig smutvej om Rådhuset".

Ved dén lejlighed var Vester Voldgade gået igennem en omfattende make-over. En 4-sporet bilgade med mange parkeringspladser var blevet omdannet til dét vi kender i dag: En grøn gade med brede fortove, bænke og udeservering — og med kun to spor til bilerne og betydeligt færre P-pladser.

Vester Voldgade var blevet mere statelig: En bygade, der også kunne bruges til ophold og nu var belagt med store granitsten på både fortov og cykelstier i stedet for de betonfliser adskilt af brosten, der pryder det meste af København.

Med sine mere inviterende former er den i dag blevet til en københavnsk hovedakse for andre end cyklisterne: Både lokale og besøgende til fods bruger den som en forbindelsesgade mellem Rådhuspladsen, Nationalmuseet, Bymuseet og havnens vand.

Og efter den politiske beslutning i sidste uge vil Vester Voldgades næste skridt være at blive en cykelgade.

Allerede cykelstier

I sit oplæg til det nu vedtagede forslag skrev Enhedslisten blandt andet, at vi skal "turde forbeholde vores gader for cyklisterne. Det er ikke anderledes, end at vi i dag forbeholder mange gader for bilisterne, med gader uden cykelstier."

På Vester Voldgade skal det foregå således, at man faktisk slet ikke laver noget om — ikke rent fysisk, i hvert fald.

Enhedslisten må være gået lidt kløjs i ordbogen, for deres forslag går reelt ikke på, at gaden skal være forbeholdt cyklisterne, selv om det er formuleret sådan. For på en cykelgade må der fortsat gerne køre biler — men det skal være på cyklisternes betingelser.

Dét vil sige, at man på sin cykel gerne må trille ned ad gaden med 10 km/t og diskutere gårsdagens afsnit af Top Gear med sine tre venner, der kører lige ved siden af. Den store SUV bagved må ikke dytte sig vej til at komme forbi, men må i stedet pænt indordne sig og holde sig bagved med samme 10 km/t. På en cykelgade rangerer cyklerne højest i trafik-hierarkiet, og bilerne må tilpasse sig deres tempo.

Vester Voldgade er dog allerede indrettet med fine, granitbelagte cykelstier, og derfor vil det måske kunne forvirre, at selve kørebanen fremover vil være med førsteprioritet til cyklisterne.

Den foreløbige løsning fra Enhedslisten på dén udfordring er, at de nuværende cykelstier bliver prioriteret børn, ældre og andre der gerne vil køre lidt langsommere. Ude på selve kørebanen — sammen med bilerne — kan alle øvrige cyklister benytte sig af asfalten.

De nærmere detaljer bliver det dog nu op til embedsmændene at arbejde med. De politiske partier har nemlig bedt Teknik- og Miljøforvaltningen om at udarbejde en konkret plan for ændringen.

Dén plan vil formentlig også komme til at indeholde en justering af ensretningen. I dag er Vester Voldgade nemlig ensrettet i to forskellige retninger afhængigt af, hvor på den, man er — noget der vil være svært foreneligt med, at cyklisterne fortsat skal kunne bruge den som forbindelsesgade mellem Rådhuspladsen og Lille Langebro i begge retninger.

41 for, 14 imod

Der var bred opbakning til Enhedslistens forslag, som blev vedtaget med stemmerne 41-14. Kun de traditionelt bil- og parkeringsvenlige Konservative og Venstre stemte imod.

Intentionen er, at gaden bliver til en cykelgade allerede 1. januar. I første omgang kun som en forsøgsordning i ét år, men "med udgangspunkt i at gøre cykelgaden permanent", når man har evalueret forsøget.

Allerede nu kan man dog måske forestille sig, at evalueringen vil komme til at pege på et par udfordringer.

"Cykelgader" er et ret nyt fænomen i København, og i Nordre Frihavnsgade på Østerbro er man allerede gået i gang med at justere på udformningen, endnu mens man er i gang med at omdanne gaden til en cykelgade. 

Erfaringerne herfra var nemlig hurtigt, at mange biler kører hurtigere end de cyklister, som de ellers skal holde sig bag — med flere farlige situationer til følge.

Én af de mulige løsninger der nu er i spil på Østerbro er, at man skifter den traditionelle sort-grå asfalt ud med en rød ditto. Dét skal markere for bilisterne, at man her er på en anden type gade, end man er vant til. Løsningen er standard i f.eks. Holland, Belgien og Tyskland.

Vester Voldgade som cykelgade kan potentielt blive endnu mere forvirrende for bilisterne end Nordre Frihavnsgade er det, da gaden altså har cykelsti i begge sider. Derfor kan bilister formentlig nemt komme til at tro, at cyklisterne er henvist til kun dém.

Hvis løsningen med den røde asfalt på cykelgader blive valgt til Nordre Frihavnsgade og også bliver standard i København, vil også Vester Voldgade naturligvis skulle beklædes med den. Og det vil lægge en udgift over på projektet, der som det er nu ellers vil være næsten gratis at gennemføre.

De eneste omkostninger vil være til skiltning og kommunikation, skrev Enhedslisten i deres forslag, som altså nu er på vej mod virkeligheden.

Og står det til Enhedslisten, vil det nok ikke være den sidste gade, der bliver til cykelgade i København.

Enhedslisten sluttede nemlig oplægget til en ny Vester Voldgade med:

"Vi lukker ikke bilerne ude, men vi giver dem ikke længere førsteret. Det er der, København skal hen."

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Mads Aarup

Meget ikke at nævne, om ELs forslag bygger på fortsat spærring ved Rådhuspladsen, eller om bilerne fremover må køre med cyklisterne på hele strækningen mellem Jarmers Plads og Ring 2 ved Lille Langebro?! Det ville naturligvis være et tilbageslag.

Enhver bil-begrænsning spiller også ind i sagen mod p-hus under Dantes Plads.

Mht belægning er der allerede en del kritik af VVgade, bla pga ringe marketing af overgangen ml cykelsti og fortov, herunder en meget lav kantsten, som dog akkurat er høj nok til at vælte over. Da ELs forslag bygger er billigt, fordi gaden ikke skal laves nævneværdigt om, skal man naturligvis bevare den flotte belægning, som jo kun er 11-12 år gammel og i god stand.

Mht farver kan man mene så meget, men det overtrumfes af sikkerhed for mennesker, så hvis Kbh konsekvent vil gennemføre rød belægning på cykelgader hvor biler gerne må køre på cyklernes præmisser, så fint med mig. Vestergade og Ndr Frihavnsgade skal så også være røde. Blå bruges allerede til cykelstier - særligt i kryds - og her må biler IKKE køre. Det kan blive både godt og konsekvent.

Som altid et lille suk over at alle KKs gode cykelinitiativer også er til knallerter. KK bør snarest gennemføre nul emissions zone på alle cykelstier og senere også på cykelgader. Hermed er knallerter ikke ulovlige; de skal bare være elektriske, ligesom handicapscootere allerede er.
Jette Ingerslev
Tak til Ole Morten Nygaard for de gode kommentarer og visioner, som vi er mange, der gerne ser realiserede!
olemortennygaard

At gøre Vester Voldgade til primært cykelgade er vejen frem. Siden renoveringen i 2011-12, som virkelig har udvidet middelalderbyen mentalt og ‘sprængt voldene’ og siden Blox og Lille Langebro kom til, er gaden helt forandret.

Visionen bør være, at den primært er for cyklister, at ingen biler kan krydse Rådhuspladsen via Vester Voldgade, at Dantes Plads bliver bilfri og rekreativt område uden parkeringskælder nedenunder, og at fodgængeres og cyklisters flow fra Nørrevold til havnen føles ligetil og selvfølgeligt. Kun biler med ærinder skal ind i gaden. Lyskrydset med Lavendelstræde skal nedlægges. Lyskrydset Ny Kongensgade bør kun være reguleret i skoletiden (Rysensteens Skole, forslag: 7:30-17 ellers gult blinklys) og krydset Rysensteensgade skal prioritere de bløde trafikanter nordvest-sydøst modsat i dag biler fra Langebro. Ligeledes bør krydser med Kalvebod Brygge gøres mulig at nå over også for børnehavebørn og lange rækker af cyklister.
Niels Madsen_1

Jeg må tilslutte mig ideen om at bruge de nuværende cykelstier til fortorv eller andet,

måske man kunne bruge noget af dette areal til cykel parkering. Jeg så jo gerne at få alle de parkeret cykler væk fra det nuværende fortorv, da ville vi få et bedre areal til udeservering og til gående.
Lars Barfred 1 Niels Madsen_1
God ide med cykelparkering :-9
Jan Koed
Det er ubegribeligt, at artiklens forfatter (og politikerne i øvrigt) ignorerer, at Vester Voldgade mellem Vestergade og Strøget har været spærret for biltrafik siden 2010? Hvordan vil man undgå, at bilerne følger efter de mobilitetsstærke tohjulede midt i gaden og dermed åbner op for den gennemkørende biltrafik i Vester Voldgade? Hvis det bliver tilladt, vil det være et eklatant tilbageslag for bestræbelserne på at mindske biltrafikken i indre by.
Jette Ingerslev
Det er et herligt forslag at gøre Vester Voldgade til en cykelgade! MEN: Hvorledes kan det forenes med, at planerne for Q-Parks overflødige parkeringskælder på Dantes Plads med ind/udkørsel via Vester Voldgade ikke stoppet. De konservative hænger fast ved gennemførelsen af en p-kælder, der vil spolere cykelgade og det smukke, historiske byrum på Dantes Plads mellem Glyptoteket og Nationalmuseet.
gert

Interessant tanke, der dog kun bliver god, hvis der følger en pose penge med til ombygning af vejen. Den nuværende granitbelægning er ganske nydelig og fuldstændig håbløs. Der mangler en klar og tydelig adskillelse mellem fodgængere og cykler.

Og rent egoistisk kunne jeg ønske mig en mere elegant og cykelvenlig rute fra Nørregade/Rådhusstræde/Frederiksholms Kanal til Vester Voldgade - f.eks. mere cykelvenlige brosten på et længere stykke af Frederiksholms Kanal
Lasse Schelde
Hvor er det glædeligt. Til gengæld må jeg tørt konstatere at granitfliser pladret udover både cykelsti og fodgængerareal uden nævneværdig kantsten, i et mega turistareal er en af de største tåbeligheder i hele den oprindelige renovering af Vestervoldgade. Jeg forstår den arkitektoniske intention. Men en hver specialiseret mobilitetsperson ville aldrig have løst det på den måde. Kilde til daglige konflikter og farlige situationer. I dag tager man heldigvis / forhåbentligvis fat i nogle af de specialister der er i mobilitetsløsninger. Med al respekt for landskabsarkitekternes øvrige projekter af høj kvalitet.
Lars Barfred 1 Lasse Schelde
Enig, men var for doven til at opridse problematikken i den nuværende formattering og sprang lige til en god løsning.
jantrojaborg74

Det lyder spændende.

Til gengæld er der kraftigt brug for at justere lyskurvene, så der kan komme en grøn bølge for cyklisterne.

I dag kn man holde for rødt flere gange på turen fra havnen til Jarmers Plads.

Helt slem er lyskurven ved Rysensteensgade, hvor der er lang tid er rødt for alle retninger. Og der er brug for justeringer i dagtimerne uden for myldretid, hvor der er grønt for bilisterne i lang tid, uden at der er nogen biler. Der skal indføres nogle fleksible perioder indrettet efter det aktuelle behov for både biler og cyklister. Altså intelligent lysregulering, der også ville være et enormt fremskridt, hvor man - både som cyklist og bilist, kan vente ved hver eller hveranden lyskurv. Det medvirker kraftig til den trafikale forstoffelse.
Henrik C. jantrojaborg74
Tak for dén kommentar. Jeg har længe haft præcis den samme tanke. Det er som om lyskurvene er indrettet efter den bilmængde, der for mange år tilbage var i Vester Voldgade. Men ved Stormgade-krydset kan der nok ikke gøres så meget i forhold til 'grøn cykelbølge'?
Lars Barfred 1
Hvorfor ikke overdrage de nuværende cykelstier til fodgængerne, Så bliver der mere plads til liv i byrummet.
Lars Fischer Lars Barfred 1
Det var osse min første tanke. Måske embedmænd og -kvinder i kommunen kan bringe det i spil.
Lars Fischer Lars Barfred 1
Iøvrigt er løsningen med granitcykelstil håbløs. Benlægningen er forvirrende for fodgængere, så især turister often går rundt dér om komme i konflikt med cyklerne. Lang bedre at gøre det til fortov, og holde fast i, at fliser = fortov i København.
silastjensen Lars Barfred 1
Fuldstændig enig. Det ville være oplagt!
olemortennygaard Lars Fischer
Enig. Det er særlig forvirrende, når den samme belægning som i V. Voldgade på Sct. Annæ Plads betyder at det kun er for gående. Kommunen skal sikre, at belægning ikke skifter fra bydel til bydel. Vi orienterer os også efter belægningerne.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling