pixel

Nyt gårdhave-koncept samler beboerne og opsamler regnvand

En ejendom i Nordvest skal vise, hvordan man kan kombinere et attraktivt gårdmiljø for beboerne med skybrudssikring for byen.

For beboerne er det vigtigste nok, at deres gamle, noget nedslidte gårdmiljø snart bliver omlagt til en frodig have med træer, engområde og et orangeri.

For alle os andre er det måske mere interessant, at den kommende gårdhave bag en ejendom på hjørnet af Tomsgårdsvej og Hovmestervej i Københavns Nordvestkvarter bliver en demonstration af, hvordan nye, grønne områder ved beboelsesejendomme kan indgå i den kommunale skybrudsikring.

Ejendommens gård er i dag domineret af et nedslidt garageanlæg og asfalterede parkeringspladser. Kun en mindre, grønnere del af gårdmiljøet bliver brugt til ophold af beboerne.

I fremtiden vil det blive lige omvendt. En smal promenade med blandt andet cykelparkering bevares langs bygningen, men resten af gården bliver omlagt til et forsænket, frodigt engområde med græs i forskellige højder og en skyggefuld lund med klatrebane til børnene og nødde- og frugttræer. Midt mellem de to områder bygges et orangeri af gamle vinduer og mursten fra ejendommens tidligere læmure. Og der bliver også plads til en hundehave. 

Langs promenaden vil en såkaldt morænemur imitere bugtningerne i den morænekant fra istiden, som Tomsgårdsvej ligger på. Muren fungerer samtidig som en “rumdeler” mellem den nye gårdhaves forskellige niveauer.

Vand til trapper og orangeri

Under jorden vil nye vanddepoter opsamle regnvand — vand som kan renses og bruges til cykelvask, til vanding af planterne i orangeriet og til en såkaldt vandtrappe, hvor rislende vand vil løbe langs den nye 'morænemur'.

Regner det meget, vil vandet løbe over i faskiner — hulrum i jorden der kan holde på vandet og langsomt lade det sive videre i stedet for, at det overvælder kloakkerne.

Ved de helt voldsomme skybrud bliver regnvandet opsamlet og holdt tilbage i det forsænkede terræn for derefter at blive ledt videre til en fremtidig skybrudsrende på Hovmestervej.   

Af 63 eksisterende træer overlever 49 det store omlægningsarbejde — og 98 nye vil komme til.

Beboerne i ejendommen i Nordvest har selv medvirket til udformningen af gårdhaven ved en række workshops, og 92 procent af dem har stemt for projektet, der bliver finansieret af kommunen og HOFOR sammen med boligforeningen selv. 

Gårdhaven på Tomsgårdsvej er det første af tre kommende “Fremtidens Gårdhave”-projekter, der skal demonstrere mulighederne for at lave grønne gårdmiljøer, der både begejstrer og sikrer mod oversvømmede kældre i resten af byen.

Projektet, der er udarbejdet af SLA Arkitekter sammen med rådgivningsvirksomheden Niras, blev vedtaget på et møde i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 30. marts.

Du kan læse mere om projektet på klimakvarter.dk.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling