pixel

BRT-busser fra forstaden skal reducere biltrafik til byen

Movia vil lave 30 km lang buslinje om til en BRT-bus i eget spor, så pendlere kan komme hurtigere til København. Det skal få 25% flere over i bussen.

BRT fra Kokkedal til København

Hver morgen starter et myldretidsritual på vejene ind i København.

Tusindvis af pendlere ruller i bil ind i København i en strøm, som gadenettet ikke er stort nok til.

Derfor har der længe været snak om, hvordan trængslen på vejene og kampen om parkeringspladserne kan undgås — eller i hvert fald reduceres.

Betalingsring, forhøjede P-plads-takster til pendlere og en havnetunnel uden om Indre By har været på bordet.

I et debatindlæg her i magasinet blev det foreslået, at alle biler skulle udstyres med GPS, så afgifter kan fastsættes individuelt tilpasset pendlere, myldretidsperioder og forureningsomfang.

Nu melder Movia sig på banen med et tiltag, som ifølge trafikselskabet vil rykke op mod 27 procent flere passagerer over i buslinje 150S.

Movia har udpeget buslinjen — der kører helt fra Kokkedal Station i Nordjælland til Nørreport Station i København — som en af fire potentielle BRT-strækninger i hovedstadsområdet.

En Bus Rapid Transit er en bus, der har sin egen afskærmede bane at køre i — som busserne på Nørre Allé langs Rigshospitalet og Fælledparken. En slags letbane uden skinner. 

26 km på 40 minutter

150S strækker sig over hele seks kommuner og er altså brugbar til pendling fra Nordsjælland til København og retur. Men i dag har linjens busser ofte problemer med myldretidsforsinkelse og uregelmæssighed.

Det vil BRT-strækningen kunne rette en del op på.

De knap 26 km vil ifølge Movias analyse kunne tilbagelægges på 40 minutter, hvis bussen kommer over i en BRT-bane. Selvom det er seks minutter hurtigere end i dag, vil det dog stadig være hurtigere at tage bilen uden for myldretiden.

Men når myldretiden rammer, vil BRT-busen i sin helt egen bane kunne køre forbi samtlige biler i sneglefartskø.

Den foreslåede BRT-linje har samtidig forbindelse til både Kystbanen, lokaltog, S-tog og metro — og vil ved Danmarks Tekniske Universtiet også kunne få forbindelse til den kommende letbane ved Ring 3, når den åbner.

Ifølge Movia gør fordelene tilsammen, at en BRT-omlægning af ruten vil få mellem 21 og 27 procent flere til at træde ind i 150S.

Kræver nye motorvejsbroer

På store dele af ruten vil BRT-sporet kunne bygges på eksiterende rabatter og heller langs vejene. Der er dog et par vanskelige steder undervejs, som vil kræve større udvidelser af — eller helt nye — motorvejsbroer. 

Omlægningen vil desuden koste et kørespor på dele af Lyngbyvej i København. Og på de strækninger, hvor pladsen er trangest, må cykelstier og fortov indsnævres, eller svingbaner og kantstensparkering fjernes.

Ifølge Movia vil det koste cirka 2,25 milliarder kr. at gøre projektet til en realitet.

Uafklaret fremtid

Hvor de penge skal komme fra, vides endnu ikke. Der er ikke aftalt en videre proces mellem Movia, staten og kommunerne på ruten — og der er heller ikke afsat midler til en sådan.

Region Hovedstaden har derimod afsat midler til en analyse af den mindre indgribende trafikløsning 'Plus Way' for 150S, hvor der skabes bedre fremommelighed for bussen, uden at den kommer ind i sin egen bane.

Og i regeringens infrastrukturudspil er der sat penge af til statslig medfinansiering af BRT på linje 400S fra Lyngby til Hundige og 200S mellem Avedøre Holme og Buddinge St. — men ikke til linje 150S.

Hvad der nu skal ske med idéen, ligger derfor ikke fast.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling