pixel

Københavnere med bil straffes af pendlernes hærgen af byen

Betalingsring skal lette trykket på gaderne og prioritere københavnerne frem for pendlerne.

Biltrafik HC Andersens Boulevard

København bliver hver morgen invaderet af tusinder og tusinder af biler med pendlere. Ofte kun én i hver. Gadenettet blokeres, og efterfølgende bliver hver en parkeringsplads optaget. Og om eftermiddagen gentager det sig i modtsat retning. Ud af byen og hjem til forstæderne.

Dette skaber ulidelig trængsel i 2-3 timer hver morgen og hver eftermiddag, hvor København nærmest er lammet. Desuden skaber det forurening med os, partikler og lyd — og co2-udledning i massivt omfang.

Alle er stort set enige om, at det er noget skidt, og at der må gøres noget. Og særligt i disse tider med CO2-udledning og global opvarmning.

Staten og Københavns Kommune foreslår netop nu tiltag til afhjælpning af problemet ved at fokusere på københavnernes biler. Man varsler at forhøje beboerlicenserne i forhold til, hvor meget bilerne udsender CO2 og i øvrigt forurener. Forhøjelserne er blandt visse politikere foreslået hævet helt op til 10.000,- kr/år — altså nærmest en sidestilling med P-afgift til de udefra kommende pendlerbiler.

Der foreslås dog også en mindre, generel P-afgifts forhøjelse for pendlerne. Denne er dog ikke sat i forhold til forureningsgraden. Store 4-hjulstrækkere på diesel betaler det samme i P-afgift som små sparebiler, så længe de benytter parkometrene. En del af de forhøjede indtægter skal så gå til at skaffe flere P-pladser til el-biler.

Pendlerne er skurkene

Det lyder umiddelbart grønt og fremsynet — men efter min mening rammer man ved siden af skiven. Man rammer ikke pendlerne, der er de store skurke, men i høj grad københavnere der har bil.

Når dette er ekstra skævt, er det bl.a. fordi, at det antal borgere i København der har bil, er lille sammenholdt med det store massive antal pendlerbiler, der hver dag indtager byen.

Og desuden vil jeg påstå, at ud af det antal borgere i København, der har en bil, er det kun en mindre del, der bruger den mellem arbejde og hjem. Seneste statistik siger 8%.

De øvrige bilejere i København bruger den som fritidsbil, fx til kørsel til sommerhus, til idræt, til store indkøb, familieture mm. Ellers står de stille i dagtimerne. Det er efter min mening ikke de fastboende bilejere i København, der skaber kaotisk myldretid og voldsom forurening, og derfor ikke mod dem der skal sættes ind.

GPS og betalingsring

Følgende kan og bør gøres, hvis byen skal sikres og miljøet skånes:

På langt sigt skal alle biler udstyres med teknologi, så man via GPS kan fastsætte afgifter individuelt tilpasset pendlere, tilpasset myldretidsperioder, og tilpasset forureningsomfang. 

Og indtil da skal der etableres den betalingsring som har været fremme i årtier og som allerede er indført i flere andre storbyer med samme problemer. Alle de gæstebiler der vil ind i vores København skal betale en afgift så tilpas stor, at vi sikrer en mærkbar reduktion i pendler-myldretidstrafikken hurtigst muligt. Erhvervsbiler skal kompenseres.

Betalingsringen skal anlægges, så der ved indfaldsvejene, hvor bommene opsættes, etableres parkeringsanlæg og kollektiv transport til byen indenfor ringen.

Med henblik på fremmelsen af el-biler, skal man være opmærksom på, at de kun hjælper på forureningen — ikke på trængslen. Hvis man forestillede sig, at alle skiftede til el-biler, og antallet var som i dag, ville blokeringeren af byens gadenet og p-pladser fortsat være et helvede.

Derfor er den eneste løsning at tvinge pendlerne over i kollektiv transport, på cykler, på løbejul, eller hvad som helst — bare ikke i pendlerbiler.

Mest læste

relaterede
artikler

seneste
opinion

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling