pixel

Klondike nær Amager Strandpark bliver til boligområde

Loppemarkedet Den Blå Hal må formentlig stoppe med at servere ostemad med sky, når slidt industriområde laves til boligkvarter.

Amagerbanen Nord oversigt

Hvis man cykler fra Indre By ud til Amager Strandpark, så slår man — kort efter man er kørt forbi Kløvermarken — et 90 grader knæk og kører nu sydpå ned ad Amager Strandvej.

Lige her i knækket ligger et af Københavns tilbageværende klondikes: En samling halvgamle, trætte industribygninger der huser alt fra bilophuggere til et stilladsfirma. I en af de største ligger Den Blå Hal, hvor en hel del københavnere gennem årene har været på jagt efter porcelænsfigurer og gamle møbler — afsluttet med et stykke sandkage eller en ostemad med sky i Den Blå Café.

Men området langs de gamle togskinner fra den for længst nedlagte Amagerbane vil nu formentlig snart skrive sig på listen over Københavns nye boligområder. Grundenes ejere har nemlig søgt Københavns Kommune om tilladelse til at omdanne de i alt små 50.000 m² til et tæt og blandet byområde.

Der er i første omgang tale om en såkaldt startredegørelse. Det vil sige, at lokalpolitikerne nu skal vurdere et udkast til, hvordan området skal se ud i fremtiden — lavet af kommunen og bygherrerne i fællesskab. 

Man kan forvente, at den politiske godkendelse vil komme her i starten af oktober, og derefter vil det mere detaljerede arbejde med en egentlig lokalplan gå i gang.

Velfriseret med plads

Allerede nu kan man dog forestille sig fremtiden her for enden af Holmbladsgade.

Det nye boligområde er bygget op omkring en aflang, central plads, og beboerparkeringen vil primært foregå i underjordiske P-kældre, så overfladen kan holdes næsten bilfri.

Manglende pladsdannelser er en kritik, som Københavns Kommune har hørt mange gange de senere år. I disse boomende byggetider bliver der bygget tæt, og mange beboere i nye boligområder har beklaget sig over manglende frirum.

I Amagerbanen Nord, som området officielt hedder, er der altså i hvert fald indtil videre taget højde for kritikken.

Området skal også indholde daginstitutioner, og der gøres plads til 7.000 m² butikker og andre udadvendte aktiviteter i stueetagerne. 25% af boligerne skal opføres som almene boliger — altså med omkostningsbestemt husleje.

Arkitekterne hos Holscher Nordberg, som har fået opgaven med at tegne planen for området, får frie rammer til at lege med blyanterne — så længe de holder bygherrer og kommune glade, i hvert fald. Stort set intet af den eksisterende bebyggelse er nemlig erklæret bevaringsværdig, og næsten alt vil derfor blive revet ned — også Den Blå Hal.

I de første skitser er kun et enkelt lille byggeri bevaret. Det skal minde fremtidens beboere om områdets uregerlige fortid, når de om føje år går rundt i en mere velfriseret udgave af denne lille plet på jorden.

Man kan forvente, at det endelige oplæg til en lokalplan for området vil komme i høring til næste forår. Hvis planen bliver vedtaget i efteråret, kan man begynde at kigge efter kraner i området fra 2021.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling